Politika kvality společnosti

Konica Minolta IT Solutions Czech je společností, která působí v oblasti informačních systémů a technologií. Stěžejní činností je včasné a kvalitní plnění dodávek ekonomických a obchodních systémů vč. dodávek souvisejících služeb a technologií (HW, internetové technologie, mobilní zařízení, apod.).

Konica Minolta IT Solutions Czech je držitelem certifikátu shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a certifikátu systému managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2014.

ISO 27001:2014ISO 9001:2016

Filosofie společnosti

Filosofií společnosti je přinášet zákazníkům komplexní a špičkové řešení, proto je také firemní kultura založena na těchto základních kamenech, díky kterým je možné kvalitně a profesionálně plnit závazky vůči klientům a stanovené vize:

  • passionate / vášnivý a odhodlaný,
  • accountable / zodpovědný,
  • inclusive and collaborative / spolupracující,
  • open and honest / upřímný a otevřený,
  • innovative / inovativní,
  • custommer-centric / orientovaný na zákazníka.

 

Společnost pak dále vychází z těchto hlavních principů, které napomáhají k dosažení stanovených obchodních cílů:

  • kvalitně plnit stanovené cíle u zákazníka a pracovat na neustálém zlepšování pracovních procesů,
  • naplnit očekávání vlastních zaměstnanců,
  • zajistit dosažení požadovaných finančních ukazatelů (zejména řízení rentability projektů).

 

Společnost si klade za cíl dlouhodobě zvyšovat zákaznickou spokojenost prostřednictvím dodávek kvalitnějších řešení s vyšší přidanou hodnotou. Řešení dodávaná společností zajišťují zákazníkům např. tyto uvedené přínosy:

  • snížení nákladů,
  • zvýšení výnosů,
  • vytvoření konkurenční výhody.

 

Osoba odpovědná za komunikaci: Klára Šašková (tel.: +420 245 000 020)

 

Reference

Poptávka