Politika kvality společnosti

Konica Minolta IT Solutions Czech je společností, která působí v oblasti informačních systémů a technologií. Stěžejní činností je včasné a kvalitní plnění dodávek ekonomických a obchodních systémů vč. dodávek souvisejících služeb a technologií (HW, internetové technologie, mobilní zařízení, apod.).

Konica Minolta IT Solutions Czech je držitelem certifikátu shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a certifikátu systému managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2014.

ISO 9001  ISO 27001:2014

Filosofie společnosti

Filosofií společnosti je přinášet zákazníkům komplexní a špičkové řešení, proto je také firemní kultura založena na těchto základních kamenech, díky kterým je možné kvalitně a profesionálně plnit závazky vůči klientům a stanovené vize:

 • passionate / vášnivý a odhodlaný,
 • accountable / zodpovědný,
 • inclusive and collaborative / spolupracující,
 • open and honest / upřímný a otevřený,
 • innovative / inovativní,
 • custommer-centric / orientovaný na zákazníka.

 

Společnost pak dále vychází z těchto hlavních principů, které napomáhají k dosažení stanovených obchodních cílů:

 • kvalitně plnit stanovené cíle u zákazníka a pracovat na neustálém zlepšování pracovních procesů,
 • naplnit očekávání vlastních zaměstnanců,
 • zajistit dosažení požadovaných finančních ukazatelů (zejména řízení rentability projektů).

 

Společnost si klade za cíl dlouhodobě zvyšovat zákaznickou spokojenost prostřednictvím dodávek kvalitnějších řešení s vyšší přidanou hodnotou. Řešení dodávaná společností zajišťují zákazníkům např. tyto uvedené přínosy:

 • snížení nákladů,
 • zvýšení výnosů,
 • vytvoření konkurenční výhody.

 

Osoba odpovědná za komunikaci: Klára Šašková (tel.: +420 245 000 020)

 

Reference

Poptávka