Real Estate & Development

Developerské společnosti čelí výzvám od výběru vhodné lokality, přes složitá povolovací řízení a řízení samotné výstavby až po zajištění zákazníků, správy nemovitosti a odpovídajícího zhodnocení investice. Ať už řešíte jen vybrané části tohoto procesu, nebo jste komplexní developer včetně výstavby, třeba i v několika zemích, máme pro vás řešení, které zjednoduší provoz a řízení vaší organizace.

Úspěšný developer potřebuje dobře zkoordinovat řadu aktivit od fáze záměru, přes land development, financování, až po prodej nebo pronájem a správu nemovitostí. Naše sada softwarových řešení pro developery vám pomůže zbavit se nepřehledných Excelů a vaše činnosti maximálně zjednodušit a zrychlit.

Realizujete komplexní projekty, včetně vlastní výstavby, případně ve více zemích? Chcete integrace na další systémy, řízení dodavatelských vztahů nebo projektů výstavby a financí? Navrhneme vám řešení na míru s využitím technologií Microsoft 365 Finance and Operations, Business Central nebo Power Platform. 

Specializujete se na vybrané části procesu jako land development nebo asset management? Výstavbu řešíte spíše s generálním (externím) dodavatelem? Vyberte si v našem řešení samostatné moduly právě pro ty procesy, které vás zaměstnávají nejvíce. Moduly je možné libovolně kombinovat. 

Funkční oblasti našeho řešení najdete níže.  

Land development #

Řiďte s přehledem jednotlivé projekty od záměru, výběru pozemku, přes povolovací řízení, nákup, výběr projektanta nebo dodavatele stavby až po samotnou realizaci a případně i výběr marketingových a prodejních partnerů a sledování stavů navazujících etap. Spravujte přehledně na jednom místě smlouvy a ostatní navázanou dokumentaci.

 • Hlídání milníků a úkolů projektu
 • Aktuální přehled o klíčových ukazatelích, parametrech i stavu projektu 
 • Smlouvy a dokumentace na jednom místě

Fund raising #

Spravujte své investiční produkty, investory a jejich investice přehledně na jednom místě.

 • Kalkulace investic, vyplacení k jednotlivým investorům
 • Sledování historie vývoje ceny akcie
 • Notifikace na důležité události (přání k narozeninám, výročí, možnost výběru investice apod.)
 • Reporting celého portfolia i jednotlivých investorů
 • Správa dokumentů

Sales a marketing #

Kompletní evidence vašich parků, budov, jednotek a jejich plochy i stavu z pohledu dostupnosti a použitelnosti v nabídkách. 360° pohled s kompletní historií a dalšími kontextovými informacemi klíčovými pro obchodní vztah umožňuje:

 • Řízení obchodu (prodej i pronájem) od jednoduchých vztahů s několika subjekty po komplexní obchodní vztahy s mnoha dodavateli a zákazníky
 • Statické a dynamické seznamy zákazníků (segmenty) pro obchodní a marketingové využití
 • Automatické generování nabídek a smluv
 • Možnost rozšíření o vícekanálovou (omnichannel) komunikaci a personalizovaný digitální marketing
 • Možnost využití umělé inteligence pro vyhodnocení a analýzu trendů zákaznické zkušenosti a identifikaci nových příležitostí
 • Event management, real time marketing, napojení na sociální sítě (s řešením Microsoft Dynamics 365 Marketing)

Asset management #

Lepší přehled a řízení profitability projektu, notifikace nastavených parametrů (triggers), reporting pro banky a mangement.

Spravujte na jednom místě 

 • SPV a jejich financování
 • úvěry
 • valuace

Back office #

Rozumíme tomu, že developerské společnosti provozují back office vysoce efektivně, pracovníci spravují rozsáhlé agendy a plní řadu rolí. Naše technologie jim to mohou maximálně usnadnit. Nabízíme sadu aplikací, které výrazně zjednodušují běžné agendy back office. Případně rychle vyvineme vlastní. 

 • Schvalování dokumentů (smlouvy, žádanky)
 • Digitalizace a správa dokumentů
 • Tvorba, schvalování a podepisování smluv
 • Elektronický podpis
 • Docházka zaměstnanců
 • Kniha jízd
 • Vzdálená podpora, odstraňování závad na budovách a zařízení přes video 

Finanční řízení #

Specializované ERP řešení na míru specifickým procesům real estate developerů

 • Podrobné kalkulace návratnosti od počátečního záměru – rozhodnutí, zda se projekt vyplatí
 • Financování developerských projektů
 • Plánování rozpočtů i controlling
 • Komplexní víceúrovňová struktura developerských projektů, rozdělená do fází, etap, milníků apod., s průběžnou dobou od několika měsíců do několika let
 • Kategorizace nákladových položek s průběžnou kontrolou čerpání rozpočtu
 • Řízení nákupních objednávek s ohledem na schválený rozpočet
 • Robustní podpora pro mnoho SPV i v různých zemích a legislativách
 • Optimalizace daňových odvodů, aplikace mnoha způsobů výpočtu DPH

Projektové řízení stavby #

Nadstavba ERP řešení na míru pro řízení komplexních developerských projektů přináší lepší přehled, snížení prostojů a eliminaci rizik

 • Pokročilá kalkulace nedokončené výroby
 • Rozsáhlá projektová dokumentace
 • Řízení značného počtu subdodavatelů, řízení jejich skladby výběrovým řízením
 • Úzká spolupráce s externími účastníky projektu (projektanti, inženýring atd.)
 • Mobilita členů projektového týmu

Zaujala vás naše aplikace nebo služba?
Nebo se chcete na něco zeptat?

Poptávka