Klíčové výhody řešení

SRM (Supplier Relationship Management) je systém, díky němuž víte, co nakupujete od jednotlivých dodavatelů, jaké množství a za jaké ceny, zda máte s konkurenty společné dodavatele nebo jak jsou na tom vaši dodavatelé a kapitálem.

Obecné informace

SRM od společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech je specializovaná softwarová aplikace určená pro řízení dodavatelských vztahů postavená na platformě Microsoft Dynamics 365.

Co vám tato aplikace přinese?

Informace a přehledy o dodavatelích
Úspory při nakupování materiálu, zboží i služeb
Zkvalitnění vztahů s dodavateli
Rychlou dohledatelnost informací
Databázi znalostí, postupů a šablon
Projektové řízení a spolupráce nad úkoly
Risk Management
Řízení přístupových oprávnění

 

Technické informace

SRM je propojený s účetním softwarem nebo ERP systémem (SAP R/3, Microsoft Dynamics 365 a další), kde se evidují faktury a platby jednotlivým dodavatelům, aby bylo možné vyhodnotit plnění vysoutěžených podmínek a cen, porovnávat zasmluvněný a reálný spend (aktuální stav plnění) u dodavatelů, ale i vyhodnocovat kvalitu jednotlivých fakturovaných dodávek. Tato část systému umožní Category managerům vyhodnocovat portfolio dodavatelů v dané kategorii, přizvat je k novému poptávkovému řízení a zajistit plynulé dodávky. Managementu nákupního oddělení odhalí dashboardy potenciální úspory a možnost nastavit plán úspor podle jednotlivých kategorií.

Poptávka