Licenční poradenství a optimalizace

V oblasti licenčního poradenství nabízíme následující  služby:

  • Licenční nabídky pro jednotlivé typy licencí (tzv. „onprem“ jako Windows, SQL, Dynamics 365 atd.) a cloudových služeb Microsoft (Office 365, Microsoft 365, Dynamics 365, Azure).
  • Výběr optimální varianty licencování oblasti Microsoft Dynamics 355 a Microsoft Power Platform (Power Apps, Flow, Power BI).
  • Přechody na nové licenční modely nebo cloudové služby pro oblast Dynamics 365 (např. staré verze NAV / Navision, AX / Axapta, CRM).
  • Zhodnocení typu používaných licencí ve společnosti s ověřením správnosti přímo u společnosti Microsoft.

 

S čím Vám můžeme pomoci

Jsme partnerem Microsoftu v oblasti implementace podnikových řešení, a proto musíme dodržovat licenční ujednání související s jednotlivými produkty. Stejně tak jsou na tom naši zákazníci či ostatní firmy využívající technologie Microsoft. Licenční politika Microsoft je stále složitější a rychle se mění spolu s vývojem produktů a trendů v oblasti IT.

Firmy často používají nesprávné licence nebo zastaralé licenční modely.  Každá společnost používající licence nebo předplatné cloudových služeb nese za správné používání licencí zodpovědnost.

Naše licenční poradenství minimalizuje riziko nesprávného zalicencování a optimalizuje investici do licencí Microsoft.

 

Specializovaná služba Studie přechodu IT do cloudu (Proof of Concept) je placená služba v rozsahu 2-10 dnů, která zahrnuje:

  • Posouzení záměru firmy s ohledem na stávající investice do IT.
  • Návrh architektury cloudového, resp. hybridního nasazení.
  • Odhad a optimalizace nákladů za provoz IT v cloudu.
  • Testovací realizace.
Poptávka