Zjistěte s námi, co zahrnuje vaše předplatné. Využívejte jen ty licence, které skutečně potřebujete a pracujte s nimi efektivněji.

Vyberte si z našich připravených balíčků služeb a workshopů k Microsoft 365.

Máte-li jinou představu, co potřebujete v rámci Microsoft 365 řešit, rovnou nás kontaktujte. Projednáme s vámi všechny možnosti.

Naše služby a workshopy k vašemu Microsoft 365

 

Seznamte se s Microsoft 365

Poznejte s námi všechny důležité a užitečné služby Microsoft 365, které jsou součástí vašeho předplatného. Využívejte naplno vše, co nabízí pro růst a rozvoj svého podniku či organizace.

Prostředí Microsoft 365 se rychle rozrůstá. Již dávno to není jen Exchange server provozovaný v cloudu. Přibyly další služby. Nejprve to byl SharePoint, následně OneDrive, Teams, Booking, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent, Power BI, Stream, Viva , online verze kancelářského software, dříve Office 365, například Word, Excel, Power Point a další. Stejně jako se rozšiřuje množství aplikací, roste i paleta nástrojů pro jejich správu, dohled a zabezpečení.

Pomůžeme vám zjistit, co vše obsahuje vaše předplatné a jak ho naplno využít.  

Balíček služeb zahrnuje:

 • představení jednotlivých služeb Microsoft 365, jejich provázanosti a vhodných kombinací
 • ukázky konkrétních scénářů praktického využití aplikací Microsoft 365
 • seznámení s možnostmi nastavení služeb Microsoft 365
 • seznámení se způsoby zabezpečení služeb Microsoft 365

Získáte:

 • možnosti praktického vyzkoušení jednotlivých nástrojů Microsoft 365
 • znalost aktivace a využití jednotlivých aplikací ve vašem prostředí
 • doporučení vhodné kombinace služeb a aplikací pro nejlepší pokrytí vašich konkrétních potřeb a požadavků
 • zkušenosti našich IT specialistů na základě osvědčené praxe

Workshop plně přizpůsobíme vašim potřebám. Případně si můžete vybrat z našich předem připravených scénářů: 

 • Přehled aplikací a služeb dostupných v předplatném Microsoft 365
 • Vytvoření podnikového intranetu a možnosti integrace se službami Microsoft 365
 • Zlepšení interní komunikace v rámci společnosti mezi jednotlivými odděleními či entitami v jiných zemích
 • Možnosti zabezpečení, ochrana před kybernetickými útoky a jejich simulace 
 • Smlouvy, směrnice, nabídky, složky, schvalování…. Jak na to?
 • Nástroje pro správce IT (statistiky využití služeb Microsoft 365, vyhledávání informací, zabezpečení, zálohování a obnova dat, možné automatizace)

Chci vědět více

Leták ke stažení Seznamte se s Microsoft 365

 

Adopce Microsoft 365 Teams

Microsoft Teams vám poskytují vše pro efektivní spolupráci na jednom místě, uvnitř firmy i externě. Není to jen komunikační nástroj pro váš chat, hovory či videokonference. Podporuje plánování, projektové řízení, sdílení dokumentů i vytváření aplikací. Pomůžeme vám vše dokonale poznat pro zjednodušení a urychlení vaší práce.

Adopce Microsoft Teams probíhá ve třech fázích:

 • revize používání Teams, vytvoření adopčního týmu, plán adopce
 • spuštění kampaně, semináře na téma používání Teams a základy práce s Microsoft 365
 • workshopy pro řešení specifických dotazů, pokročilé scénáře a workshop pro administrátory o možnostech Microsoft 365

Získáte:

 • správné nastavení a funkční prostředí Microsoft Teams
 • detailní seznámení všech uživatelů s Microsoft Teams
 • efektivní využití vašich předplacených nástrojů a služeb
 • zlepšení spolupráce a komunikace napříč organizací (videokonference, komunikace, práce s dokumenty, správa úkolů, plánování, aplikace v Teams, ukládání a sdílení souborů)
 • výuková videa o MS Teams (od základů až po pokročilé techniky)
 • poradenství našich zkušených specialistů na nástroje a služby Microsoft 365

Chci vědět více

Leták ke stažení Adopce Microsoft 365 Teams

FIT/GAP analýza MICROSOFT 365

Projednáme s vámi stávající situaci a připravíme kompletní analýzu vašeho technologického prostředí. Na základě toho pak získáte doporučení a poradenství k jeho vylepšení za pomoci nástrojů a služeb Microsoft 365.

Analýza vašeho Microsoft 365 zahrnuje:

 • výčet společností, kterých se popis týká,
 • základní přehled počtů zaměstnanců využívajících IT prostředky,
 • základní topologii ICT infrastruktury společnosti (servery, desktop, mobilní zařízení, VPN, WAN, a další),
 • operační systém využívaný na desktopových a mobilních zařízeních a jeho verze,
 • nejběžnější uživatelské aplikace (vlastněné licence, jejich využití a počty),
 • nástroje pro ochranu a správu mobilních zařízení, stanic a serverů (zahrnuje i SIEM, IDS, …),
 • nástroje pro ochranu informací (DLP, IRM, šifrovací nástroje, …),
 • doporučení možností řešení Microsoft, například Intune, Defender a další,
 • aktuální způsob využití ICT prostředků pro komunikaci a spolupráci (spolupráce a komunikace uvnitř společnosti, komunikace a spolupráce s partnery),
 • doporučení možností řešení Microsoft, například Teams, Yammer, VIVA, SharePoint, Office 365, Microsoft 365 apps,
 • aktuální způsob využití ICT prostředků pro ukládání a zpracování dat (procesy související s CRM, ERP, řízením výroby, MIS, DWH, BI prostředky …),
 • procesy ve společnosti a postup jejich digitalizace (elektronický oběh dokumentů, elektronické podepisování, podpora tvorby a správa smluv, …),
 • ukázky možností řešení s Microsoft Power Platform.

Chci vědět více

 

Přechod na řešení Microsoft 365

Otevřete s námi novou kapitolu digitalizace vaší společnosti.

Pokud jste se rozhodli pro migraci do cloudu, zvolte si na této cestě zkušeného průvodce světem Microsoft 365. Pomůžeme vám s odbornou kontrolou připravenosti vašeho podniku. Dohlédneme na rychlou synchronizaci uživatelských účtů. Společně s vámi vybereme optimální způsob převedení e-mailové komunikace do cloudu. Ukážeme vám všechny funkce Microsoft 365 a dáme vám tipy pro zjednodušení vaší práce.

Workshopy jsou rozděleny do několika bloků:

 • Co všechno Microsoft 365 umožňuje.
  Uvidíte, že nejde pouze o e-mail a Teams pro volání. Představíme vám kompletní sadu nástrojů a služeb pro usnadnění vaší práce. Podíváme se spolu na využití Microsoft Teams pro spolupráci, seznámíme vás s možnostmi využití Power Platform a nástroji jako je Yammer, Stream, Forms nebo Booking. Neopomeneme ani oblast zabezpečení dat.
 • Synchronizace identit
  Postupně projdeme a ověříme splnění všech požadavků na zprovoznění synchronizace uživatelských účtů. Nastavíme a ověříme správné fungování synchronizace uživatelských identit. Projdeme procesem správy uživatelů a licencí. Společně připravíme skupiny pro migraci.
 • Základní nastavení prostředí Microsoft 365 a jeho zabezpečení
 • Příprava na migraci e-mailové komunikace

Balíček služeb zahrnuje tyto hlavní kroky:

 • nastavení prostředí pro migraci uživatelských účtů
 • checklist pro převod uživatelů a jejich zařízení
 • revize účtů, distribučních skupin a sdílených schránek
 • plán migrace s definicí pilotních a ostrých skupin
 • využití PowerUsers při přechodu
 • otestování migrace
 • aktualizace MX záznamů a hybridní routování emailů
 • informační kampaň pro uživatele
 • vzorový převod pilotní skupiny
  Převedeme pilotní skupinu uživatelů (max. 5 + max. 1 sdílená schránka) a otestujeme i převod svěřených zařízení uživatele. Ověříme funkčnost převodu a projdeme monitorovací a diagnostické nástroje, které prostřední Microsoft 365 nabízí.
 • následná podpora
  Jsme vám k dispozici pro další kroky migrace a převod dalších skupin uživatelů dle dohody.

Získáte:

 • jistotu funkčního nasazení Microsoft 365 do vašeho IT prostředí,
 • znalosti a praktické zkušenosti pro provedení migrace a následnou správu prostředí,
 • přehled o zakoupených službách a produktech a schopnost jejich efektivního využití,
 • úsporu nákladů na přechod,
 • schopnost samostatného dokončení migrace v tempu, které vám vyhovuje,
 • schopnost monitorování provozu a diagnostiky chyb,
 • znalost jednotlivých produktů a služeb a jejich vhodnosti pro řešení požadavků uživatelů.

Chci vědět více

Leták ke stažení Přechod na řešení Microsoft 365

 

Moderní správa v prostředí Microsoft 365

Pomůžeme vám s komplexní administrací a zabezpečením zařízení, aplikací i dat v prostředí Microsoft 365. Seznámíme vás s nástroji Microsoft Defender for Endpoint a Microsoft Intune.

Balíček služeb zahrnuje:

 • seznámení s Intune a Defender for endpoint
 • základní nastavení Defender for endpoint a Intune
 • onboard vzorových zařízení (max. 5 zařízení desktop a max. 5 mobilních zařízení) ve vašem vlastním prostředí nebo v DEMO prostředí
 • po 14 dnech průchod logy a optimalizace nastavení

Získáte:

 • detailní přehled o aktivitách vašich zařízení a o jejich zabezpečení
  Microsoft Defender for Endpoint funguje jako váš bezpečnostní štít. Poskytuje rozšířenou detekci hrozeb a automatickou odezvu na koncových zařízeních.
 • snadnou konfiguraci, včetně nastavení všech bezpečnostních pravidel

Microsoft Intune je přímo integrován s vaším prostředím Microsoft 365 v cloudu. Vše tak můžete spravovat, aniž byste narušili zvyklosti uživatelů. Navíc nepotřebujete žádné další servery nebo jinou infrastrukturu.

Předpokladem je, že vaše předplatné obsahuje licence Microsoft 365 v edici Business Premium, E3, E5, EMS nebo ekvivalentní.

Chci vědět více

Leták ke stažení Moderní správa v prostředí Microsoft 365

 

Nastavení a monitoring v Microsoft 365

S pořízením služeb Microsoft 365 sice získáváte kompletní péči společnosti Microsoft o provoz. Máte prostředí s vysokou dostupností a funkčními procesy pro případy ohrožení a havárií (Disaster Recovery). Kupujete si vše optimálně zabezpečené, výkonnostně odladěné a pod dohledem profesionálů. Zároveň je zde ale mnoho prostoru pro uživatelská nastavení.  

 • Když vše správně nastavíte, získáte za své peníze mnohem více. Poznejte všechny možnosti svého předplatného a využívejte je naplno. 
 • Pomůžeme vám s konfigurací všech potřebných služeb, jako jsou například sdílené e-mailové schránky, termstore, zásady dodržování předpisů a další. 
 • Ukážeme vám, jak na sledování a vyhodnocování množství generovaných reportů o provozu v prostředí Microsoft 365. Jsou to například informace o stavu služby, změnách fungování, bezpečnostních incidentech, kvalitě připojení uživatelů, funkčnosti a využívání jednotlivých aplikací. 

Projdeme důležité oblasti správy a dohledu v prostředí Microsoft 365 týkající se provozu a používání aplikací.  

Balíček služeb zahrnuje:

 • monitoring centra zpráv, jejich vyhodnocení a navržení opatření ve vztahu k vámi využívaným službám 
 • průběžné sledování a doporučení, jak řešit aktuální bezpečnostní hrozby a incidenty AAD, Centra zabezpečení a Centra zásad
 • průběžné sledování adopčního skóre a doporučení adopční kampaně ve vztahu k vaší strategii v oblasti digitální transformace  
 • představení novinek Microsoft 365
 • konzultace aktuálních potřeb a doporučení možností využití Microsoft 365 k jejich řešení 

Podle typu vašeho předplatného (Basic, Standard, Premium) dále:

 • přístup k samoobslužnému portálu pro správu licencí Microsoft 365 zakoupených u Konica Minolta IT Solutions Czech
 • přístup k týmu specialistů, jejich znalostem a zkušenostem
 • licenční poradenství – pomůžeme vám optimalizovat skladbu vašich licencí a předplatných, můžete s námi konzultovat možnosti jednotlivých typů předplatného, dostupné služby i jejich omezení.
 • přístup k helpdeskovému portálu, kde můžete hlásit případné požadavky či dotazy.
 • garanci reakční doby (podle vašeho typu předplatného)

Získáte:

 • optimální využití předplatného licencí Microsoft 365 díky správně nastavenému prostředí
 • odbornou pomoc s konfigurací všech potřebných služeb, jako jsou například sdílené e-mailové schránky, termstore, zásady dodržování předpisů a další
 • lepší orientaci ve sledování a vyhodnocování množství generovaných reportů o provozu v prostředí Microsoft 365. Ukážeme vám, jak na to. Jsou to například informace o stavu služby, změnách fungování, bezpečnostních incidentech, kvalitě připojení uživatelů, funkčnosti a využívání jednotlivých aplikací. 
 • operativní přístup k našim specialistům dle aktuálních potřeb vaší společnosti (konzultace k rozvoji, příprava strategie digitální transformace, adopční kampaně, nastavení Microsoft 365 prostředí a administrace systému apod.) 

Chci vědět více

 

Podpora provozu Microsoft 365

Digitalizace dnes představuje přechod k efektivnější a jednodušší práci. Umožňuje snadný přístup k datům a integruje moderní IoT technologie. Práce odkudkoliv a využití mnoha typů nejrůznějších zařízení jsou významnými výhodami cloudového prostředí. Znamená to ale také nutnost zvýšeného dohledu, zabezpečení a ochrany identit, zařízení a dat. A právě s tím vám pomůžeme.

Balíček služeb zahrnuje:

 • monitoring provozu Microsoft 365
 • připojení do LightHouse správy – Konica Minolta vám zajistí stálý přehled o všech bezpečnostních incidentech na globální úrovni a naši proaktivní pomoc s jejich řešením.
 • průběžnou kontrolu Microsoft Defender pro odhalení všech bezpečnostních rizik a jejich řešení
 • pravidelný týdenní workshop k zjištěným bezpečnostním incidentům
 • pravidelný workshop k novinkám a využití v Microsoft 365 (1x za 3 měsíce)
 • HelpDesk + telefonickou podporu

Získáte:

Postaráme se za vás o vaše prostředí Microsoft 365 a jeho bezpečí. Pokud hledáte partnera, který nebude jen dodavatelem služeb, ale bude s vámi aktivně pracovat na jejich optimalizaci a zabezpečení, obraťte se na nás.

 • Poskytneme vám nejen profesionální řešení, ale také kontrolní mechanismy k nalezení chyb a neustálému zlepšování.
 • Budete mít neustálý přehled o nejdůležitějších novinkách a aktualizacích.
 • Tým bezpečnostních specialistů Konica Minolta vám poskytne okamžité konzultace k vyřešení všech situací.

Chci vědět více

Leták ke stažení Podpora provozu Microsoft 365

 

Zabezpečení Microsoft 365

Důraz na bezpečnost nebyl nikdy důležitější.

Digitalizace dnes nabízí množství příležitostí pro zefektivnění a zjednodušení práce a procesů ve všech oblastech činnosti vaší organizace. Možnosti pracovat odkudkoliv, integrovat špičková IoT zařízení a mít snadný přístup k firemním datům a aplikacím s sebou ale nesou i úskalí v podobě kybernetického ohrožení. Zaměřte se na ochranu dat, technologií i jejich uživatelů. Pomůžeme vám.

Ponořte se s námi do zabezpečení v Microsoft 365. Naučíme vás, jak zajistit bezpečí pro celou vaši organizaci v éře rozvoje cloudu a digitální transformace.

Naše služby a workshopy přizpůsobujeme:

Pro management

Tento workshop je přizpůsobený střednímu managementu a IT pracovníkům se zaměřením na strategii a rozvoj společnosti v oblasti bezpečnosti. Jeho cílem je vytvoření a nastavení konceptu nasazení a nastavení Microsoft 365 Business, který bude obsahovat:

 • doporučení k využívání Microsoft 365
 • zlepšení zabezpečení poštovních služeb
 • zlepšení zabezpečení ochrany identit
 • doporučení pro optimalizaci využití Admin rolí
 • doporučení pro zavedení MFA
 • doporučení pro nastavení Conditional Access pravidel
 • postup pro nasazení Defender for Business
 • doporučení pro změny v Compliance dokumentaci

Pro IT administrátory

Jde o workshop určený pro IT oddělení, IT administrátory a další pokročilé uživatele s administrátorskými právy ve vaší organizaci. Seznámíme vás s hlavními bezpečnostními technologiemi společnosti Microsoft v DEMO tenantu:

 • Defender for endpoint
 • Defender for identity
 • Defender for cloud
 • Defender for cloud apps
 • Defender for server
 • Defender for Office 365
 • Sentinel
 • Defender Secure score
 • Identity Secure score (AAD)

Získáte:

 • hlubší znalost aktuálních bezpečnostních hrozeb a díky tomu vyšší schopnost obrany
 • vyšší informovanost a pozornost zaměstnanců pro bezpečný pohyb v kyberprostoru
 • návody pro lepší využití bezpečnostních funkcí Microsoft 365
 • podporu strategického plánování IT bezpečnosti
 • praktické a interaktivní vzdělávání
 • možnosti konzultací a spolupráce s bezpečnostními specialisty společností Konica Minolta a Microsoft
 • lepší návratnost investic do Microsoft 365
 • podporu v souladu s bezpečnostními normami
 • lepší připravenost čelit všem bezpečnostním výzvám v každé době

Chci vědět více

Leták ke stažení Zabezpečení Microsoft 365

 

Microsoft 365 Compliance

Zjistěte, jak nejlépe zajistit soulad a dodržování pravidel a bezpečnostních předpisů ve vaší organizace s využitím nástrojů a služeb Microsoft 365. Ukážeme vám, jak správně klasifikovat a chránit data v například v dokumentech, e-mailech, v prostředí Sharepoint a Microsoft Teams. Provedeme vás cestou Compliance s využitím nástrojů a služeb společnosti Microsoft.

Balíček služeb zahrnuje:

 • seznamovací workshop s technologiemi Microsoft
 • klasifikaci dat v prostředí Microsoft 365 z pohledu retence a citlivosti
 • ukázku přímo ve vašem prostředí nebo v DEMO tenantu
 • využití a nastavení nástrojů
  – eDIscovery
  – DLP
  – IRM
  – Secure email
  – Insider risk management (E5)
  – Compliance score
  – Record management
 • ukázku nastavení prostředí a přizpůsobení pro ISO 9001 (včetně průchodu standardizovaných šablon)

Získáte:

 • hlubší znalost možností klasifikace a ochrany dat v prostředí Microsoft 365
 • praktické zkušenosti s nástroji eDiscovery, DLP, IRM a dalšími
 • znalosti bezpečnostních postupů pro e-maily, komunikaci v Teams, oběh dokumentů a další
 • znalosti v oblasti řízení rizik spojené s interními uživateli
 • řízení compliance v reálném čase
 • expertní doporučení od našich specialistů na oblast compliance a zabezpečení dat

Chci vědět více

 

Simulace hackerského útoku
s Microsoft Attack Simulator

Kybernetické hrozby, útoky hackerů a další rizika mohou vaši organizaci připravit o mnoho. Ztráta dat, každý den přerušení provozu, narušení ochrany dat nejen vašich, ale i zákazníků a partnerů, vám mohou poškodit pověst, způsobit značné finanční ztráty a vést dokonce až k likvidaci firmy. Zjistěte, jak tomu můžete předejít a odhalte slabiny ve svém zabezpečení dříve než útočník.

Workshop Microsoft Attack Simulator vám poskytuje možnost vyzkoušet si bezpečně, jak takový hackerský útok vypadá. Díky tomu poznáte zranitelná místa vaší organizace v předstihu před reálným nebezpečím.

Jak workshop probíhá:

 • Úvod do Microsoft Attack Simulator
  Seznámíme vás s konceptem Attack Simulatoru. Zorientujete se z pohledu globálního nebo bezpečnostního administrátora. Připravíme realizaci bezpečnostních kampaní.
 • Spouštění Spear Phishingových kampaní a jejich cíleného přístupu
  Aktivujeme simulované kampaně k prolomení hesla. Zaměříme se na odhalení slabých hesel ve vaší organizaci.
 • Analýza výsledků
  Detailně projdeme výsledky a jejich grafické znázornění. Předáme vám statistiky, např. počet oslovených, úspěšnost útoků, rychlost získání údajů atd. Dáme vám expertní vysvětlení výsledků a doporučíme další postup pro zvýšení ochrany a zabezpečení ve vaší organizaci.

Získáte:

 • lepší povědomí o kybernetické bezpečnosti
  Blíže porozumíte aktuálním hrozbám a metrikám kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci.
 • realistické testování
  Vyzkoušíte si simulované útoky v bezpečném prostředí na skutečných uživatelích.
 • identifikaci slabých míst
  Odhalíte potenciálně zranitelné uživatele a slabá hesla.
 • posílení obranyschopnosti firmy
  Dáme vám doporučení k posílení bezpečnostních opatření a zvýšení odolnosti vůči skutečným útokům.
 • zvýšení povědomí zaměstnanců o bezpečnostních hrozbách
  Zároveň se vaši zaměstnanci dozví více o správném jednání při potenciálních útocích.
 • schopnost rychlé reakce na skutečné hrozby
  Absolvování tréninku posílí vaši připravenost pro rychlou reakci na reálné bezpečností incidenty.

Chci vědět více

Leták ke stažení Simulace hackerského útoku s Microsoft Attack Simulator

 

Další související stránky:

Zabezpečení s Microsoft Security
Microsoft Defender pro plnou kontrolu nad zabezpečením vaší organizace

Vývoj a služby Microsoft Azure
Balíčky pro vývoj a služby Microsoft Azure

Služby a poradenství k Microsoft 365

Oline worshopy a webináře pro zabezpečení vašeho Microsoft 365 prostředí:

Série online workshopů Microsoft Security jako zásadní know-how pro bezpeční vaší firmy
Chraňte svou firmu s Microsoft Security
Akademie Microsoft Azure

Reference

Poptávka