Microsoft Defender pro plnou kontrolu nad zabezpečením vaší organizace

Microsoft Defender je zařízení typu „vše v jednom“, které spolehlivě ohlídá celé vaše IT prostředí. Pomůžeme vám se s ním seznámit, vše rychle zprovoznit, nastavit, monitorovat a vyhodnocovat.

Microsoft Defender je ve skutečnosti velká rodina nástrojů a služeb, která má za úkol pomoci vám s kontrolou a přehledem nad celým vaším digitálním světem. Chrání vaše hybridní i cloudové prostředí na všech úrovních.

S čím vám pomůžeme:

 • Poskytneme vám expertní služby a poradenství ve všech oblastech Microsoft Defender.
 • Pomůžeme vám s rychlým zprovozněním a plným využitím řešení Microsoft Defender pro zabezpečení vaší organizace.
 • Defender kontroluje a analyzuje vaše prostředí, detekuje rizika a hrozby. Následně poskytne sadu doporučení pro zlepšení vašeho bezpečnostního statusu.
 • Provedeme vás těmito doporučeními a pomůžeme vám je aktivovat za pomoci příslušných nástrojů a služeb, které Microsoft Defender nabízí.

Microsoft Defender for Cloud

Poznejte toto robustní zabezpečení pro vaše hybridní cloudové prostředí, ať už v Microsoft Azure, AWS, GCP nebo on-premise. S využitím analytických nástrojů, vyhodnocením na základě bezpečnostního skóre a doporučeními posílíte bezpečnost své organizace od serverů až po databáze.

Hlavní přínosy:

 • Centralizovaný pohled na zabezpečení nabízí jednotné upozornění na rizika napříč všemi vašimi hybridními a multicloudovými prostředky.
 • Proaktivní ochrana poskytuje včasné odhalení a obranu proti aktuálním kybernetickým hrozbám a zranitelnostem.
 • Dodržování Compliance disponuje vestavěnými nástroji pro soulad s právními a vnitřními normami.
 • Schopnost rychlé odezvy vám díky automatizovaným reakcím pomáhá reagovat na bezpečnostní incidenty a nápravná opatření.
 • Maximální kontrola vám díky pokročilé analytice a reportingu umožní lepší vhled do vašeho IT prostředí.
 • Integrovaná ochrana zajistí komplexní bezpečnost koncových bodů, identit, e-mailů a aplikací.
 • Všestranná podpora ochrany celého ekosystému funguje napříč platformami, včetně Windows, iOS a Linuxu.
 • Týmová spolupráce vám usnadní sdílení informací o incidentech a událostech napříč odděleními.

Důležité oblasti z prostředí Microsoft Defender

Microsoft Defender for Cloud / for Server

Ať už máte lokální servery nebo technologie v Microsoft cloudu či jiném cloudu, Defender for Cloud vám pomůže s bezpečností napříč všemi prostředími. Pomáhá monitorovat dodržování zásad a zlepšuje bezpečnost tím, že detekuje a reaguje na kybernetické útoky.

Microsoft Defender for EASM

Pomůže vám například zjistit, jaké informace jsou o vás dostupné na internetu. Poskytne vám také náhled aktuálních hrozeb, jimž posléze můžete adekvátně čelit. Služba EASM vám zkrátka umožní pohled ze strany případného kybernetického útočníka. Získáte s ní informace o vašich zdrojích vystavených na internetu (webové aplikace, servery ad.). Zanalyzuje pro vás rizika a hrozby s tímto spojené. Odhalí vám zranitelnosti, špatné konfigurace i škodlivé aplikace. Zároveň vám pomůže odstranit nebo zmírnit nalezené problémy tak, že převedete zdroje pod správu Defender for Cloud, který nastaví vhodná opatření.

Microsoft Defender for Endpoint

Tato cloudová služba ochrání vaše koncová zařízení před pokročilými hrozbami, jako jsou ransomware, phishing nebo zero-day útoky. Umožňuje vám včas detekovat, vyšetřit a reagovat na incidenty v koncových zařízeních za pomoci pokročilých nástrojů a automatizace. Díky pokročilejším funkcím, jako je třeba Threat Intelligence, dokáže Defender rozpoznat útoky, které jsou cíleny na vaše koncová zařízení, ať už jsou to počítače, tablety nebo mobily s různými operačními systémy.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Kontrolujte zónu tzv. Shadow IT. Je to ta oblast, kde například uživatelé sdílí data pomocí softwaru třetích stran. Tyto aplikace můžeme monitorovat a blokovat. Defender for Cloud Apps chrání cloudové aplikace a služby před hrozbami typu data exfiltration, neoprávněným přístupem nebo škodlivým software. Tato služba umožňuje monitorovat a kontrolovat aktivitu uživatelů a dat ve všech cloudových aplikacích a službách a cíleně uplatňovat bezpečnostní politiku.

Microsoft Defender for Office 365

I samotné zasílání a sdílení dokumentů či odkazů ve firmě potřebuje ochranu. Zvyšte bezpečnost pomocí zabezpečení e-mailů a aplikací Office 365 před hrozbami, jako jsou phishing, malware nebo podvodné e-maily. Tato služba umožňuje filtrovat nebezpečný obsah, blokovat škodlivé odkazy a přílohy a poskytovat informace o reputaci odesílatelů.

Microsoft Defender for Identity

Tato cloudová služba chrání uživatele a organizace před útoky na základě identity. Jsou to typy útoků zvané pass-the-hash, pass-the-ticket nebo golden ticket. Tato služba umožňuje monitorovat a analyzovat aktivitu uživatelů a entit v síti a identifikovat podezřelé chování a anomálie. Defender for Identity má za úkol chránit a hlídat hlavně vaše lokální AD servery před útoky.

 

Související stránky
Zabezpečení s Microsoft Security
Vývoj a služby Microsoft Azure
Balíčky pro vývoj a služby Microsoft Azure
Služby a workshopy Microsoft 365

Online workshopy zdarma
Microsoft Security jako zásadní know-how pro zabezpeční vaší firmy
Akademie Microsoft Azure
Chraňte svou firmu s Microsoft Security

Články
Proč je dobré mít Microsoft Defender

Reference

Poptávka