Úvod  |  Obory  |  Holdingy  |  S čím můžeme pomoci

Holdingy - S čím můžeme pomoci

Správa organizace – definice hierarchických vazeb organizačních jednotek v grafickém návrháři. Definici organizační struktury využívají procesy konsolidace hlavní knihy, reportingu požadovaných sestav, výkazů a výkonových ukazatelů pro managerské řízení. 

Reporting – podpora provozního reportingu s přímým výstupem transakčních reportů, uživatelský návrhář výkazů (management reporter), zabudování Microsoft Power BI pro návrh a analýzy panelů s vizualizacemi manažerských informací.

Provozní jednotky – možnost definice provozních jednotek právnického subjektu slouží k vymezení objektů v rámci společnosti, u kterých je požadováno sledování odpovědnosti za vznik sledovaných hodnot na úrovni nákladů, výnosů, tvorby zisku, přidělení a správy aktiv společnosti. Na úrovni provozních jednotek je možné sestavit reporting, manažerské výkazy, případně sledování výkonových ukazatelů MIS systému. Systém poskytuje vymezení provozních jednotek, jakými jsou například obchodní jednotka, oddělení, nákladové středisko atd.  

Sdílené oblasti dat  možnost nastavení konfigurace systému na úrovni správy obecných evidencí s využitím sdílení těchto dat v rámci holdingového uspořádání společnosti (číselné řady, účtová osnova, finanční dimenze, kurzovní lístky, definice kalendářů apod.).

Budgeting  poskytuje potřebné on-line analýzy a rozbory nákladů, výnosů a dalších ukazatelů až do detailu konkrétních rozpočtových položek (např. výkopové práce, konstrukce střechy, infrastruktura, zabezpečení, energie). 

Intercompany  pro automatizovanou alokaci nákladů a přeúčtování bez ohledu na to, zda jsou tyto náklady adresovány jednotlivým SPV společnostem nebo jsou centrálně účtovány do správcovské investiční organizace. 

Multicompany – pro nadnárodní víceoborové společnosti. Nástroje Multicompany podporují jednotnou správu hierarchického nastavení parametrů a klíčových kmenových dat a určují tak zavedení jednotných procesů do všech společností i zemí. Přináší usnadnění dynamického rozvoje a řízení změn v jednotlivých společnostech i v rámci celé skupiny. 

Poptávka