Identifikujte problémy a zefektivněte obchodní procesy díky analýze výkonu, pokročilé telemetrii a diagnostice v reálném čase.

 

Finance

Díky finanční uzávěrce znáte podrobnosti o výkonnosti firmy v reálném čase, finanční data jsou zabezpečena a mohou s nimi pracovat jen osoby s oprávněním.

Správa zásob

Díky informacím o dodavatelském řetězci snížíte náklady na pořízení zásob.

Včasné dodání objednávek zvýší spokojenost zákazníků.

Integrovanou inteligenci využijete k predikcím, kdy a co potřebujete doplnit, abyste zajistili dostatečný stav zásob a nepřišli o obchodní příležitosti.

Získáte detailní představu o všech vašich zásobách.

Prodej

Propojením funkčností prodeje a účetnictví zkrátíte čas od cenové nabídky k platbě.

Snadno si poradíte s různými dodacími a účetními adresami jednoho zákazníka včetně přímé zasílací a fakturační adresy.

Získáte kompletní přehled o veškeré komunikaci a sledujete aktuální stav prodeje od e-mailové poptávky k faktuře.

Nákup

Nákupní proces máte pod kontrolou díky workflow a dynamicky aktualizovanému stavu zásob.

Zavedením systému workflow a schvalovacích procesů předejdete zbytečným nebo podvodným nákupům a snadno kontrolujete výdaje.

Řízení projektů

Zavedením projektů evidujete všechna data, která potřebujete k řízení projektu, sledování jeho rozpočtu a vývoje.

Sledováním projektových hodin zaměstnanců a strojů pomocí pracovních výkazů získáte informace o dostupných zdrojích v reálném čase.

Výroba

Díky propojení výroby s oblastmi prodeje, nákupu či zásob dokážete podporovat a rozvíjet procesy ve výrobě, urychlit vývoj produktů, jejich inovaci a pružně nabízet alternativy dodání.

Zajistíte snížení nákladů, dodržení termínů dodávek, vše v souladu s předpisy a bezpečnostními nařízeními.

Reportování a analýzy

Využíváte centralizovaná data ze všech oblastí – od účetnictví přes komunikaci se zákazníky, prodej, nákup až po řízení zásob a výroby. Získáte aktuální a podrobný pohled na podnikání.

Vaše rozhodování je rychlejší a je podložené adekvátními informacemi díky propojení procesů, prediktivním analýzám a datům získaným v reálném čase.

Poptávka