Pedagog i úředník se musí vyznat v kyberprostoru i GDPR

/

Kyberprostor. Problematika ochrany osobních údajů. Obrana proti korupci. Pracovníci ve státní správě či pedagogičtí pracovníci musí věnovat těmto oblastem při výkonu svého povolání dostatečnou pozornost. Například už jen pro to, že přicházejí každodenně do styku s širokou veřejností. Případné porušování GDPR nařízení nebo neopatrné chování v kyberprostoru může mít dalekosáhlé následky. 
 
Informace, se kterými ve svých oborech pracují, jsou citlivého či utajovaného charakteru a mnohé zájmové skupiny či osoby se je snaží ovlivnit. Ať už je to při vydávání různých úředních rozhodnutí či při hodnocení studijních výsledků žáků nebo výsledků přijímacích či státních zkoušek. Jedná se o komplexní a úzce profilovanou problematiku.

Specializované semináře pomohou 

Jak správně nakládat s kyberprostorem nebo citlivými daty? Ve spolupráci s MVČR a MŠMT jsme připravili sérii akreditovaných seminářů. Pedagogický pracovník po úspěšném projití kurzu obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Pracovník ve státní správě pak obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 

Odborné kurzy pro pedagogy 
Specializované semináře pro pracovníky ve státní správě 

 

Pokud máte o specializovaný seminář zájem, neváhejte nás kontaktovat.  

 

Tým Konica Minolta IT Solutions Czech

kmits.cz/li

Kategorie

Reference

Poptávka