5 fází hackerského útoku. Víte, jak se bránit?

/

Termín „hacking“ je v povědomí veřejnosti už spoustu let. Jeho synonymem je kybernetická kriminalita jednotlivců nebo celých zločinných uskupení v digitálním světě. Ohrožuje nás v soukromí, vypořádat se s ní musí i firmy a organizace v komerční i státní sféře. Tam mají kyberútoky mnohem větší a závažnější dopad. Kdy byste měli zpozornět? Rozpoznejte varovné signály, že je váš podnik v ohrožení a zvládněte se jim včas a účinně bránit. Ukážeme vám, jak na to.

Rovnou se nás zeptejte nebo čtěte dále

Hacker může být kdokoliv

Jednoduše řečeno, kybernetické útoky cílí na vaše podnikové informační systémy, sítě, infrastrukturu, počítače, telefony a další zařízení. Cílem je získat přístup k informacím a datům, k vašim finančním zdrojům, osobním datům uživatelů, dále může jít o snahu narušit váš provoz, poškodit dobré jméno společnosti a podobně. Hackerem přitom může být kdokoliv, ať už jde o jedinou osobu požadující výkupné nebo organizované zločinecké gangy s širšími úmysly na lokální nebo mezinárodní úrovni.

Detekce není vždy snadná

Ať už jsou motivace kybernetických útočníků jakékoliv, je dobré pochopit jednotlivé fáze a způsoby, jakými nabourávají vaše systémy. Jenže detekce není vždy snadná. Mnoho útoků probíhá skrytě a umožňuje provádět akce bez viditelných známek narušení nebo varovných signálů. Přitom čím dříve napadení odhalíte a zahájíte opatření pro ochranu svého IT, tím těžší je pro hackera uspět.

Poznejte svého nepřítele aneb nejčastější útoky

Je každopádně dobré znát alespoň ty nejčastější typy kyb ernetických útoků, abyste věděli, na co si dát pozor. Podle Rady Evropské unie nás nyní nejvíce ohrožují tyto:

Malware – škodlivý software, který je navržen tak, aby napadl vaše zařízení a získal neoprávněný přístup, často je nevědomky stažen nic netušícím uživatelem.

Ransomware – v tomto případě převezmou kyberzločinci kontrolu nad vaším IT, citlivými daty a informacemi, za které mohou požadovat výkupné.

Social Engineering – sofistikované zneužití lidské chyby nebo chování, například nevědomé poskytnutí hesla, přístupových údajů, osobních nebo jiných citlivých informací útočníkovi, který s nimi pak dále operuje, aby získal, co chce.

DDoS neboli distributed denial-of-service – útoky tohoto typu zabrání uživatelům v přístupu do systému nebo sítě, nedostanou se k relevantním informacím, službám nebo jiným zdrojům

K poznání vaší aktuální bezpečností situace a posílení ochrany proti kybernetickým útokům využijte naše služby a poradenství. Podívejte se na stránku Zabezpečení s Microsoft Security a projednejte to s námi.

Jak vypadá typický útok hackerů

Útoky se samozřejmě mohou lišit a mají svá specifika. Lze ale vycházet z určitého obecnějšího celkového vzorce, podle kterého infiltrují, a nakonec ohrozí vaše podnikové IT systémy. Ten je dobré znát. Podle něj pak totiž můžete posílit své zabezpečení.

Nejpravděpodobnější průběh vypadá takto:

  • Sběr informací
  • Příprava útoku
  • První narušení a vniknutí do systémů
  • Získání kontroly
  • Dokončení mise

Klíčem k vaší obraně je právě blokování většiny nebo nejlépe všech těchto kroků. Pojďme si říct základní kroky, jak nastavit režim zabezpečení a obrany tak, abyste hackerům překazili plány a jejich útoky dokázali odrazit.

Braňte se ve všech fázích kybernetického útoku

Fáze 1

Hackeři budou shromažďovat veškeré dostupné informace o vaší organizaci, využívaných technologiích. Budou je hledat v online i offline prostoru. Mohou je i vyzvědět z veřejně dostupných zdrojů, mohou je získat i od vašich zaměstnanců, zeptat se na recepci a podobně.

Vaše obrana:
Omezte dostupnost informací z pohledu veřejnosti. Viditelné by mělo být jen to, co je nutné a co uznáte za bezpečné. Chraňte si přihlašovací údaje, hesla, osobní údaje, údaje o serveru nebo e-mailové adresy, který by mohly být zneužity. Projděte si všechna citlivá data a zabezpečte je tak, abyste minimalizovali jejich zneužití. Znepřístupněte je neoprávněným osobám.

Pomohou vám s tím nástroje z rodiny Microsoft Security, například Microsoft Intune pro moderní správu zařízení.

Fáze 2

Útočníci zjišťují vaše slabá místa, neaktualizovaný software, získávání informací od někoho méně opatrného nebo obezřetného z prostředí či okolí vaší společnosti.

Vaše obrana:
Omezte přístupy a oprávnění podle rolí a uživatelů. Posilujte povědomí svého týmu o bezpečném chování v kyberprostoru i mimo něj tak, aby nevyzradili citlivé informace nebo jinak nepustili hackery do vaší organizace.

Z řad produktů a služeb Microsoft Security věnujte v této fázi pozornost řešení Microsoft Entra pro správu přístupů a identit.

Fáze 3

První proniknutí do vašeho podnikového kyber prostoru. Toto je zásadní bod pro útočníky, kdy se k vám pokouší dostat například přes phishingové e-maily, nebo tzv. Trójské koně a podobně. Tady se jejich snaha může zúročit.

Vaše obrana:

Můžete mít drahý firewall, ale stále je důležité mít přehled a kontrolovat zranitelná místa. Cílem je co nejvíce ztížit útočníkům jejich snahu, včas detekovat všechny incidenty a být proti nim chráněni.

Za Microsoft Security tady doporučujeme využít Microsoft Sentinel poháněný nejnovějšími analytickými nástroji s využitím AI a strojového učení. Získáte s ním přehled nad celou vaší kritickou infrastrukturou i daty, včetně schopností rychlé detekce rizikových událostí a reakce. 

Fáze 4

Tady se už hackeři snaží získat vyšší úroveň přístupu k vašim systémům a převzít nad nimi kontrolu.

Vaše obrana:
V této fázi už potřebujete rozsáhlejší protiofenzivu založenou na procesech vaší organizace a chování zaměstnanců. Ti by měli být informováni a proškoleni v IT bezpečnostní politice a prevenci proti hackerům, např. neudělování podezřelých přístupů, nesdílení citlivých údajů, apod. V této chvíli může být nutné zamezit v přístupu i jindy oprávněným zaměstnancům, což pro ně možná bude frustrující. Zároveň tak ale zvyšujete potenciál, že to způsobí frustraci i u hackerů snažících se dostat k vašim kritickým systémům.

Microsoft Security v této fázi poskytuje více nástrojů a služeb. Základem pro kompletní monitoring a kontrolu je Microsoft Defender, dále se zajímejte například o nástroje pro práci s daty a dokumenty (Compliance a GDPR) Microsoft Priva a Microsoft Purview.

Fáze 5

Doufáme, že do této fáze se nedostanete. Dokončená mise hackerů je jistě průšvih. Hackeři pronikají do vašich systémů, kradou data nebo vás chtějí vydírat pomocí DoS, Ransomwaru a podobně. Škody už se vám teď nejspíš nepodaří odvrátit. Můžete je ale možná snížit, například s pomocí záložního plánu obnovy dat, abyste podnik znovu rychle zprovoznili.

Vaše obrana

Připravte si účinný plán reakce na incidenty, kde detailně promyslíte a popíšete kroky, co je třeba v těchto situacích podniknout. Vezměte si k tomu na pomoc zkušeného poskytovatele IT zabezpečení.

Kompletní řešení, nástroje a služby k zabezpečení vaší firmy Microsoft Security si můžete prostudovat zde.

Vezměte si na pomoc zkušené odborníky

Téma kybernetické kriminality je jistě znepokojivé. Naštěstí o něm zatím jen čtete. Abyste se dokázali účinně bránit, nastavte silné zabezpečení svého IT a pravidla uvnitř firmy, připravte si plán. Dnes k tomu máte silné a účinné nástroje a služby. Snáze to navíc zvládnete po boku s odborným a zkušeným partnerem v oblasti podnikového zabezpečení.

Náš tým bezpečnostních IT specialistů Konica Minolta poskytuje v této oblasti podporu firmám a organizacím. Rozumíme vašim potřebám a požadavkům, podnikovým procesům a provozu. Společně s vámi projdeme vaši stávající situaci, poskytneme vám analýzu a doporučení vhodných bezpečnostních technologií a opatření spolu s těmi nejlepšími nástroji a službami Microsoft Security.

Martin Mølvig, ředitel bezpečnostních služeb společnosti Konica Minolta Europe, uvedl: „Věříme, že komplexní informační zabezpečení je možné pouze tehdy, pokud jsou spolu zohledněny všechny oblasti jako je IT bezpečnost, ochrana dat, zabezpečení multifunkčních tiskových systémů a bezpečnostních video systémů, stejně jako ochrana budov a perimetrů.“ Tento přístup je důležitý pro efektivní řešení kybernetických hrozeb, navíc může vaší organizaci pomoci v plnění povinností v rámci souladu s předpisy, například i s novou směrnicí NIS2.

Obraťte se na nás. Společně projdeme současný stav zabezpečení vašeho podnikového IT, efektivitu firewallů a antivirových řešení. Prověříme bezpečnost v oblasti přístupů k síti i zařízením, najdeme případná zranitelná místa a doporučíme vám nevhodnější řešení. Poskytneme vám všechny potřebné služby pro posílení ochrany vaší firmy či organizace, včetně proškolení a následné podpory v druhé linii. Budeme vám stát po boku při obraně proti všem kybernetickým útokům. I těm nejsofistikovanějším.

Pro více informací navštivte naše stránky, kde si můžete projít nejdůležitější oblasti řešení Microsoft Security, včetně všech našich souvisejících služeb a workshopů.

Zabezpečení s Microsoft Security

Vývoj a služby Microsoft Azure

Služby a poradenství k Microsoft 365

Stáhněte si leták Microsoft Security s Konica Minolta

Kategorie

Reference

Poptávka