Automatizovaná segmentace usnadní práci marketingu

/

Kvalitní a promyšlená segmentace zákazníků by měla být alfou a omegou každé dobré marketingové kampaně. Nikdo z  nás nemá rád situace, kdy je mu nabízen produkt, který si zrovna koupil. Působí to směšně a neprofesionálně.  

Microsoft přichází s  řešením v  podobě segmentů, pomocí kterých lze zákazníky rozdělit do skupin na základě podmínek nejen na záznamu klienta, ale i napříč souvisejícími entitami. Zákazníky tak lze segmentovat pomocí informací napříč celým systémem.  

Lze tak například pořádat lokální akce a zasílání pozvánek zacílit pouze na zákazníky žijící poblíž místa konání eventu. Stejně tak je možné zacílit zákaznickou péči individuálně na klienty podle toho, jaký produkt si zakoupili. Nebo vyčlenit zákazníky, kterým se například u automobilu blíží datum pravidelné servisní prohlídky.  

Nespornou výhodou segmentů od Microsoftu oproti alternativním řešením je, že fungují dynamicky a lze je použít jako vstup do automatizované kampaně, tedy Customer Journey. Tím odpadá poměrně velké množství vedlejší práce s  budováním automatizované logiky přidávání a odebírání zákazníků do segmentů. Systém totiž jejich příslušnost do daného segmentu jednoduše přehodnotí, jakmile splní, či přestanou splňovat podmínky konkrétního segmentu.

Pokud chcete pomoci s automatizací nejen marketingových kampaní,  stačí kliknout na tlačítko “Mám zájem”.  

 

Pokud chcete vědět, jak nejen tuto, ale i další funkčnosti v Dynamics 365 Sales běžně využívat v každodenní praxi, podívejte se na páteční podcast na kmits.cz/365yt.

Nebo se zaregistrujte k odběru článků zde a další tipy vám budou chodit do vaší e-mailové schránky (samozřejmě jde odběr opět i jednoduše zrušit).

 

Tým Konica Minolta IT Solutions Czech

kmits.cz/li

Kategorie

Reference

Poptávka