Jak automatizovat podnikové procesy bez programování

V  minulých dílech jsme si ukázali, jak připravit datový model a uživatelskou aplikaci. Dnes si představíme možnosti,  jak nastavit procesy obchodní logiky (business logic). Power Platform pro tuto oblast disponuje nástrojem Power Automate.

Pokud bychom CDS a Power Platform brali za kostru, Power Apps za tělo, tak Power Automate lze považovat za mozek celého systému.

 přiloženém videu použijeme Power Automate při automatizaci schválení požadavku o tzv. sickdayVe chvíli, kdy uživatel zadá požadavek pomocí Power Apps, odešle se požadavek na schválení jeho nadřízenému. Následně se k  požadavku zapíše výsledek schválení. 

K čemu slouží Power Automate 

Power Automate zajišťuje automatizaci procesů a tvorbu obchodní logiky. Jedná se o natolik komplexní nástroj, že díky datovým konektorům zvládne pokrýt i jednodušší datově-integrační scénáře (pozn. jednodušší v ohledech nároků na datový objem a rychlost). 

Datové konektory umožňují orchestrovat celou řadu služeb a datových zdrojů do jednoho zcela automatizovaného procesu. 

Tvorba jednotlivých flows (neboli toků) probíhá v  intuitivním designéru dostupném z  webového prohlížeče. Každé flow se skládá z  právě jednoho triggeru (spouštěče) a celé řady akcí, vykonávajících požadované úkony. 

Skvělou příležitostí pro seznámení se s  Power Automate je začít vytvářet Flow z  některé předem připravené šablony, která nabízí řešení častých scénářů. 


Chcete poznat možnosti Power Automate rychle a efektivně? Vyzkoušet si automatizovat vlastní procesy pod vedením zkušeného lektora? Nabízíme 6 hodinový workshop “Power Automate in a Day”. Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole. Více o workshopu „Power Automate in a Day“.


Power Automate jako nástroj pro schvalování 

V  jakékoliv fázi automatizovaného procesu můžete díky využití jedné z funkcionalit Power Automate odeslat požadavek na schválení s patřičnými informacemi bude celá automatizace pokračovat až na základě výsledku schvalovacího požadavku.  

Požadavek na schválení přijde pověřené osobě či osobám na email, odkud mohou akci schválení/zamítnutí provést, včetně přiložení komentáře. Díky této Power Automate standardní funkcionalitě bude již schvalování otázkou několika kliknutí.

Každodenní automatizace díky Power Automate  

Power Automate lze využít i samostatně bez návaznosti na Power Apps a celý ekosystém Power Platform. Uživatelé mají možnost automatizovat své každodenní činnosti a vyřešit správu rutinních procesů. Zároveň mají k  dispozici nástroj, který jim může práci zpříjemnit a zefektivnit. 

Zajímavou novinkou je spuštění flow přímo v  Teamsech. Pokud tedy potřebujete například z přijaté zprávy vytvořit úkol, schůzku nebo poslat email na nadřízeného, lze toho docílit jedním kliknutím z  kontextu přijaté zprávy. 

Zkusme si pro ukázku využití představit následující situaci: email označený příznakem automaticky vytvoří úkol v  aplikaci Planner. Nově přidaný soubor na OneDrive se synchronizuje do Google Disk. Nově vytvořená položka v  Sharepoint listu odstartuje schvalovací proces a výsledek je rozeslán emailem. Upozornění přijde do Teamsů nebo e-mailem, že byl publikován nový příspěvek na firemním síti YammerNavíc došlo i k automatickému vytvoření OneNote oddílu pro nadcházející schůzku.  

Všechny tyto scénáře a nepřeberné množství dalších může být s  Power Automate snadno realitou.  

Ještě pro lepší představu se lze podívat na výběr některých triggerů (spouštěčů) Flows. 

Triggery

Spolupráce Power Automate a Power Apps  

V  rámci Power Platform jsou potom jednotlivé Power Automate Flows usazeny do kontextu obchodních aplikací (Power Appstak, aby řešily specifické procesy nebo automatizovalpráci s  aplikací a stalse tak součásti tzv. obchodní logiky dané aplikace. 

Na níže uvedeném obrázku lze vidět část Flowkterá se spouští při vytvoření záznamu v  CDS. Pro tento záznam se vytvoří na Sharepointu složka a provede se propojení této složky s vytvořeným záznamem. Flow je součástí business logiky aplikace postavené nad Power Platform. 

Power Automate Flow

Power Automate nabízí velké množství možností v  oblasti automatizace a pro uživatele představuje opravdu výkonný nástroj.  


Chcete během jednoho dne poznat možnosti Power Automate a vyzkoušet si automatizaci vlastních firemních procesů? Nabízíme 6 hodinový workshop, kde se Power Automate efektivně a pod vedením zkušeného lektora naučíte používat. Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole. Více o workshopu „Power Automate in a Day“ .  


Zaregistrujte k odběru článků zde a další tipy vám budou chodit do vaší e-mailové schránky (samozřejmě jde odběr opět i jednoduše zrušit).

 

Roman Berger, Consultant CRM

kmits.cz/li

Kategorie

Reference

Poptávka