Jak eliminovat riziko spolupráce s nespolehlivými partnery v systému Business Central

/

Dynamics 365 Business Central (dále jen D365BC) pro Českou republiku je rozšířen o celou řadu funkcionalit pro podporu legislativních požadavků a místních zvyklostí českých firem.

Mezi tyto funkcionality patří také různé možnosti ověření obchodního partnera. V dnešním článku si představíme, jakým způsobem si můžete přímo ze systému D365BC ověřit své obchodní partnery integracemi na veřejné elektronické rejstříky a systémy a jak eliminovat riziko spolupráce s nespolehlivými partnery.

ARES

Pro ověření IČ tuzemského obchodního partnera využijete integrace D365BC s ARES (Administrativním registrem ekonomických subjektů Ministerstva financí ČR).

Ověření IČ partnera v rejstříku ARES můžete spustit z karty kontaktu, dodavatele nebo zákazníka. Systém ověří IČ a vyhledá společnost. Vy se následně můžete rozhodnout, zda budete chtít aktualizovat zjištěné informace o partnerovi (jméno, adresa, město, PSČ, DIČ) do příslušných polí na kartě, nebo zda se spokojíte pouze s ověřením platnosti IČ.

ARES

VIES

Podobně jako v případě ověření IČ lze v systému D365BC využít také funkcionalitu napojení na systém VIES, která vám umožní ověřit si platnost daňového identifikačního čísla (DIČ) přiděleného pro účely DPH obchodnímu partnerovi ve členském státě EU.

Ověření DIČ partnera můžete spustit z karty kontaktu, dodavatele nebo zákazníka.

VIES 

Kontrola nespolehlivosti plátce DPH

Novela zákona o DPH 235/2004 (§ 106a) zavedla institut nespolehlivého plátce.

Zkontrolovat spolehlivost vašich tuzemských dodavatelů si můžete přímo v systému D365BC prostřednictvím funkcionality integrace na elektronický seznam nespolehlivých plátců Ministerstva financí ČR. Tato funkce využívá tuto službu k získání zveřejněných informací a ukazuje stav plátce na kartách dodavatelů a na nákupních dokladech.

Ministerstvo financí také zveřejňuje informace o registrovaných bankovních účtech plátců (pouze tyto účty jsou povoleny pro platby). Informace o registrovaných bankovních účtech plátců jsou uloženy v bankovních účtech dodavatele a jsou používány pro další kontroly v rámci platebního styku.

Ve videu si ukážeme, jak ověřit spolehlivost dodavatele a jaké další kontroly jsou navázané v ostatních agendách systému D365BC.

 

 

ISIR

Přejete si mít v systému D365BC kontrolu, že neuzavřete obchod s partnerem, který je „v insolvenci“?

Pak pro vás máme řešení. Společnost Konica Minolta IT Solutions Czech připravila sadu aplikací, kterými obohacuje standardní funkce D365BC v různých oblastech o vlastní řešení. Patří mezi ně také aplikace BA4finance, která rozšiřuje standardní funkčnost systémů D365BC v oblasti správy financí o další lokální požadavky a osvědčené postupy pro české firmy. Zahrnuje mimo jiné také integraci na Insolvenční rejstřík Ministerstva spravedlnosti ČR. Umožnuje tak kontrolu vašich tuzemských obchodních partnerů dle IČ v databázi insolvenčních subjektů.

Díky této aplikaci můžete předcházet především těmto nežádoucím důsledkům:

 • Uzavření obchodu s podnikatelem, který je „v insolvenci“ – důsledkem bývá zpravidla nevymahatelnost plnění, a tedy finanční ztráta.
 • Ztrátu pohledávky – zmeškání lhůty pro přihlášení pohledávky k soudu znamená zánik nároku na plnění.

Aplikace BA4finance vám umožní zkontrolovat obchodního partnera přímo ze systému D365BC spuštěním funkce „Záznamy v ISIR“ z karty kontaktu, dodavatele nebo zákazníka. Při spuštění funkce systém zkontroluje IČ a automaticky provede načtení záznamů z webové služby.

Pokud pro daný subjekt bude existovat záznam v ISIR, systém tuto informaci zobrazí přímo na kartě kontaktu, dodavatele nebo zákazníka. Z karty partnera je pak možné zobrazit přehled případů ISIR a detaily událostí ISIR, které obsahují přímo odkaz na příslušný záznam do Insolvenčního rejstříku.

Informace, zda pro daného obchodního partnera existuje záznam v databázi ISIR, je dostupná nejen na kartě partnera, ale máte ji k dispozici také na všech jeho nákupních, prodejních a servisních dokladech a v řádcích platebního příkazu.

Řešení obsahuje také funkci pro hromadné načtení záznamů z ISIR, která projde všechny karty zákazníků, dodavatelů a kontaktů a podle jejich IČ provede aktualizaci záznamů v D365BC.

ISIR

CRIBIS

Hledáte komplexnější nástroj, který by vám v systému D365BC dokázal pomoci při ochraně vašich firemních financí?

Pak by vás mohlo zajímat, že společnost Konica Minolta IT Solutions Czech připravuje novou verzi aplikace konektoru, který propojí systém D365BC s aplikací Cribis.

Aplikace Cribis je nástroj, který soustřeďuje a zpracovává data z veřejných i neveřejných zdrojů a obohacuje je svými hodnotícími indexy. Poskytuje tak kompletní obrázek o struktuře prověřované společnosti, klíčových osobách ve vedení, finančním zdraví, varovných informacích a závazcích vašich obchodních partnerů v České republice a na Slovensku.

Příklady datových zdrojů aplikace:

 • ISIR
 • Registr nespolehlivých plátců
 • Sbírka listin
 • Registr smluv
 • ARES
 • Registr účetních závěrek
 • Registr „konečných vlastníků“

Cribis je samostatná služba, která přímo nesouvisí s D365BC ani konektorem. Pokud si ale tuto službu zaplatíte a využijete konektoru Cribis, budete mít tyto informace dostupné v prostředí D365BC:

 • Stahování informací Short reportu k obchodnímu vztahu (základní, varovné a doplňkové informace, hodnocení subjektu, vazby mezi subjekty a iTRADE)
 • Správa portfolia monitoringu (vkládání a odebírání subjektů)
 • Aktualizace událostí monitoringu změn (sledování změn ekonomického charakteru vybraných subjektů)
 • Přímý odkaz do aplikace Cribis na Global report (základní, varovné a doplňkové informace, hodnocení subjektu, informace z finančních výkazů, povinně zveřejňované informace státní správou, iTRADE, vazby mezi subjekty, informace z monitoringu, přehled publicity v médiích)
 • Přímý odkaz do aplikace Cribis na Diagram vazeb (grafické zobrazení případné vazby mezi 2 různými subjekty)

Přemýšlíte o implementaci moderního ERP systému ve své společnosti a chcete se dozvědět o aplikaci Microsoft Dynamics 365 Business Central více? Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole a naši konzultanti vám rádi vše vysvětlí.


 

Petr Pospíšil, Senior Consultant

Konica Minolta IT Solutions Czech
kmits.cz/li

Kategorie

Reference

Poptávka