Microsoft Azure je jedna z předních platforem cloud computingu, která firmám poskytuje širokou škálu služeb a prostředků pro inovace a efektivní plánování. Ať již Azure využíváte nebo o něm teprve uvažujete, je pro vás důležité pochopení cenového modelu. 

Cenová struktura Azure je navržená tak, aby vám nabízela potřebnou flexibilitu a škálovatelnost. Umožňuje uživatelům platit jen za prostředky, které spotřebovávají. A protože kolem cenotvorby Microsoft Azure panuje řada otázek, v tomto článku se ponoříme do jejich klíčových aspektů.  

Kolik tedy stojí Azure? Pojďte se v tom zorientovat. 

Model průběžných plateb tzv. model Pay as you go 

Azure funguje na cenovém modelu průběžných plateb, který uživatelům umožňuje platit za používané prostředky bez závazků předem nebo dlouhodobých smluv.  

Tato flexibilita je výhodná zejména pro firmy s kolísajícími potřebami nebo pro ty, které cloud prozkoumávají poprvé a po krátkou dobu. Model Pay as you go poskytuje také možnost dynamického škálování výkonu podle potřebného výkonu v danou denní dobu. 

Ceny založené na prostředcích 

Zde je cena za Azure účtována uživatelům na základě konkrétních nasazených prostředků. Jsou to například virtuální počítače, úložiště, databáze, síťové komponenty a různé další služby. Každý typ zdroje má svou cenovou strukturu, která vám umožňuje přizpůsobit jeho využití podle konkrétních uživatelských potřeb. 

Cenová kalkulačka Azure 

K odhadnutí nákladů vám poslouží také cenová kalkulačka na webu Microsoft Azure 

Tento nástroj umožňuje organizacím zadat předpokládané využití různých služeb Azure a získat odhadované měsíční náklady. Kalkulačka bere v úvahu faktory, jako je zvolená oblast, typy prostředků a vzory využití.  

Abyste však mohli kalkulátor efektivně a přesně využít, musíte mít o prostředcích Azure povědomí, a to jakým způsobem se počítá jejich výkon nebo výkonnostní třída, ale také kam je nejlépe umístit, zda je potřeba je zálohovat a tak podobně. S kalkulátorem vám s radostí pomohou naši specialisté. Zeptejte se jich prostřednictvím našeho formuláře zde Chci kalkulaci Azure. 

Rezervované instance 

Možnost nákupu rezervovaných instancí nabízí společnost Microsoft pro uživatele s předem kalkulovatelnými potřebami. Co to znamená? 

Vaše organizace se zaváže k jednoletému nebo tříletému období a může tak těžit z výrazných úspor nákladů ve srovnání s modelem průběžných plateb 

Rezervované instance poskytují stabilitu cen, což z nich činí atraktivní volbu pro firmy s konzistentními požadavky na prostředky. 

Hybridní výhoda tzv. Hybrid-use benefit 

Program Hybrid-use benefit Azure vám umožňuje přenést své místní licence do cloudu a snížit tak náklady na úlohy Windows Serveru a SQL Serveru 

Tato iniciativa je navržena tak, aby zjednodušila migraci a poskytla nákladově efektivní řešení pro organizace využívající stávající licence v cloudovém prostředí. Tento benefit platí pro licence se Software Assurance, nebo jiné, které mají benefit „License mobility“. 

Spotové instance 

Tato cenová varianta umožňuje uživatelům využívat jinak nevyužitou kapacitu Azure s nižšími náklady. I když jsou tyto instance výrazně cenově dostupnější, je třeba vzít na vědomí, že je Azure může v krátké době vzít zase zpět, pokud je kapacita potřeba jinde. 

Bezplatná úroveň a zkušební období 

Azure poskytuje bezplatnou úroveň pro určité služby, která uživatelům umožňuje bezplatně zkoumat a experimentovat s Azure 

Jako noví uživatelé navíc můžete využít zkušební období, během kterého získáte kredit na prozkoumání a vyhodnocení služeb Azure, aniž by se vám účtovaly jakékoliv poplatky. 

Jakou variantu cenového modelu Azure si vybrat? 

Jak se zorientovat v cenách za Microsoft Azure nyní víte, ale přesto můžete stále váhat, která z variant je pro vás nejvhodnější. Pochopení cenových modelů je zásadní pro optimalizaci nákladů a maximalizaci přínosů využití Microsoft Azure. K výběru té nejlepší varianty pro vás si pak ještě potřebujete ujasnit konkrétní potřeby a požadavky na využití Azure. 

Se vším vám rádi pomůžeme – od úvodní analýzy potřeb, doporučení nejvhodnějšího řešení a cenového modelu přes nasazení až po efektivní a bezpečné využívání Microsoft Azure. 

Projděte si naše služby k Microsoft Azure a neváhejte nás kontaktovat. 

Kategorie

Reference

Poptávka