Konica Minolta přistupuje k rovnosti, diverzitě a inkluzi aktivně

/

Následujeme globální závazek Konica Minolta k diverzitě, rovnosti a inkluzi (DE&I) s cílem dosáhnout zastoupení 40 % žen ve vedení do roku 2030. Chceme podporovat mezigenerační spolupráci i začlenění osob se zdravotním postižením. Připojujeme se k oslavě rozmanitosti a posílení postavení žen ve vedení firmy.

Globální výzvy v sociální odpovědnosti

V době, kdy světová populace překročila počet 8 mld. lidí v polovině listopadu 2022, je aktivní přístup v rovnosti příležitostí důležitější než kdy jindy. Svět se neustále mění, a kromě výzev poskytuje i příležitosti k rozvoji a růstu. Hlavními tématy v této souvislosti jsou ochrana lidských práv, boj proti modernímu otroctví, rovné pracovní příležitosti a podmínky, zdravé životní prostředí a také výzvy související se stárnutím populace.

Přístup společnosti Konica Minolta

Vliv na pozitivní dopady v oblasti sociální zodpovědnosti je posílen pozitivním přístupem každého z nás. Konica Minolta se v rámci ESG (Environmental, Social, and Governance – systému řízení udržitelnosti a společenské odpovědnosti) zavázala k aktivní podpoře lidských práv, rovných příležitostí a příznivých pracovních podmínek v souladu se zásadami dle Směrnic OSN pro tuto oblast. Ty zdůrazňují zejména eliminaci diskriminace, zohlednění zaměstnanců a příslušných standardů v celém dodavatelském řetězci.

Programy podporující rovnost a diverzitu DE&I

Již v únoru 2023 odstartoval program Konica Minolta Women2Lead ve spolupráci s IMD Business School a s globálními lídry napříč Evropou, Amerikou i Asií. Jeho cílem je podpora vyššího počtu žen ve vedení na všech úrovních s důrazem na rovný přístup a profesní rozvoj. A pokračujeme dále s vizí vytváření pracovního prostředí přizpůsobeného každému jednotlivci a jeho příběhu s důrazem na rozvoj jeho dovedností.

Dalším takovým krokem v úsilí Konica Minolta o vytvoření rovných pracovních podmínek, podpoře rovnosti a diverzity je program Flourish. Ten je strukturován do pěti oblastí (začlenění, péče, růst, prosperita a úspěch) a reflektuje potřeby zaměstnanců na různých kariérních úrovních, spolu s celosvětovou politikou bezpečnosti a zdraví na pracovišti s důrazem na preventivní opatření.

Udržitelná budoucnost s Konica Minolta

Jsme si vědomi, že současné aktivity a programy v oblasti sociální odpovědnosti jsou teprve prvními kroky na cestě k udržitelné budoucnosti. Ve společnosti Konica Minolta po celém světě jsme odhodláni pokračovat ve vývoji a zlepšování sociálních iniciativ tak, abychom pomáhali budovat pevný základ pro budoucí generace.

Konica Minolta jako jeden z velkých hráčů na globálním trhu přijímá svou roli v podpoře angažované, kvalifikované pracovní síly s důrazem na inovace, rovnost, inkluzi. Tyto naše hodnoty nejenže posilují interní kulturu, ale také přispívají k pozitivnímu sociálnímu dopadu v širším měřítku.

Přečtěte si více na Social | KONICA MINOLTA

Kategorie

Reference

Poptávka