Oznámení o změně názvu společnosti

/

Tímto si vás dovolujeme informovat, že s účinností od 1. dubna 2021 dojde ke změně právní formy a názvu společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech.

Nový název: Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.

Stejné sídlo: U Plynárny 1002/97, Praha 10

Stejné IČO 25820826, DIČ CZ25820826

Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a vámi však musí být od uvedeného data realizovány pod novým obchodním názvem.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste od 1. dubna 2021 používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.

 

Zde naleznete digitálně podepsané oznámení o změně názvu společnosti.

 

Kategorie

Reference

Poptávka