Představujeme nový elitní tým pro Cloud & Security Consulting

Klíčem k úspěšnému rozvoji každé organizace je důležité nejen přijetí inovací, ale také schopnost adaptace na nové příležitosti i hrozby. Ve světě technologií hovoříme o prostředí cloudu se všemi jeho výhodami, ale i bezpečnostními výzvami. 

Má-li být cloud vaším technologickým domovem, potřebujete se v něm cítit pohodlně a bezpečně. To je náš úkol. Proto je nám ctí vám představit náš nový vysoce specializovaný tým Cloud & Security Consulting Konica Minolta. 

Mise: Provést vás bezpečně cestou cloudu 

Naši odborníci v týmu mají rozsáhlé odborné znalosti a potřebnou dávkou vášně pro technologie. Jejich posláním je vést vaši organizaci k promyšlenému a bezpečnému využívání cloudových aplikací a služeb.  

Pomohou vám dosáhnout všech cílů v oblasti cloudových řešení a kybernetické bezpečnosti, ať už jste na počátku plánování, procházíte implementací, migrujete do cloudu, optimalizujete stávající prostředí nebo přecházíte mezi různými cloudovými platformami. 

V čele týmu zkušený a uznávaný odborník 

Celý tým povede zkušený profesionál Marek Chmel, architekt cloudových řešení se specializací na bezpečnost a Data Platform.  

Marek je uznávaným odborníkem pro své hluboké znalosti SQL Serveru, Azure a kybernetického zabezpečení. Přináší do týmu přes 15 let zkušeností na tomto poli a je vlivnou osobností v technologické komunitě, nejen z pozice Microsoft MVP (Most Valuable Professional), ale i jako autor několika knih o správě dat a datové vědě.  

Často také přednáší na předních českých i slovenských konferencích, kde prezentuje například témata z oblasti Microsoft Data Platform nebo řešení Microsoft Fabric a s tím související bezpečnostní služby a technologie. Nedávno se účastnil například významné události ITAPA SK 2023, kde představil téma Shadow IT: Detekce a ochrana vašeho prostředí. 

V rámci svých předchozích rolí Marek působil jako hlavní správce databází a senior architekt cloudových řešení. Pomáhal klientům při realizaci jejich projektů v komplexních podnikových prostředích. Jeho technické znalosti a odborné vedení umožnily mnoha organizacím lépe využít potenciál cloudových technologií pro práci s daty, jejich správu i zabezpečení. 

Klíčové oblasti naší expertizy 

Specializace týmu Cloud & Security Consulting Konica Minolta sahá od širokého spektra cloudových služeb až po konkrétní nástroje a technologie s ohledem na efektivitu, bezpečnost a inovace. 

Hlavními oblastmi zaměření týmu jsou především: 

  • Microsoft 365 a využití plného potenciálu všech služeb a aplikací pro zvýšení produktivity, spolupráce a ochrany dat, zařízení i uživatelů 
  • Microsoft Security a využití pokročilých bezpečnostních řešení a služeb jako jsou například Microsoft Defender for Endpoint, Cloud, Cloud Apps, Identity a další. 
  • Zajištění Compliance a Governance pomocí nástrojů Microsoft Purview, které v dnešní době získávají stále větší důležitost s masivním nástupem generativních AI technologii, např. Microsoft Copilot for 365. 
  • Microsoft Azure s využitím našich hlubokých znalostí a zkušeností pro škálovatelné, bezpečné a flexibilní plnění vašich potřeb a požadavků.  

Členové týmu disponují všemi klíčovými odbornými certifikacemi společnosti Microsoft. Jsou to např. 
SC-100: Microsoft Cybersecurity Architect 
SC-200: Microsoft Security Operations Analyst 
SC-300: Microsoft Identity and Access Administrator 
SC-400: Microsoft Information Protection Administrator) 
AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies 
AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 
a mnohé další jako CISSP, CCSP, CEH  …  . 

Těšíme se, co vše náš nový tým Cloud & Security Consulting dokáže. Díky němu vám můžeme nabídnout vysoce specializované služby pro prostředí cloudu a jeho zabezpečení tak, abyste mohli v klidu a pohodlně dál rozvíjet své podnikání s podporou nejnovějších technologií posílenou o odborné know-how našich specialistů.  

Provedeme vás cestou cloudu s ohledem na všechny vaše unikátní potřeby a výzvy. Kontaktujte nás. 

Kategorie

Reference

Poptávka