Proč je dobré mít Microsoft Defender

/

Proč je dobré mít Microsoft Defender

Máme pro vás další důležitou oblast kybernetické bezpečnosti s Microsoft Security. Ukážeme vám možnosti zabezpečení multicloudového i on-premise prostředí za pomoci produktové rodiny Microsoft Defender.

Toto téma vám také představujeme z více technického pohledu v naší sérii online workshopů Microsoft Security jako zásadní know-how pro bezpečí vaší firmy. Přihlaste se k jejich odběru. Na již proběhlé webináře se můžete podívat zpětně a upozornění na nové obdržíte každých 14 dní do své e-mailové schránky. Aktuálním tématem je právě Microsoft Defender for Cloud jako ochranný deštník vaší infrastruktury.

REGISTRUJTE SE ZDARMA NA SÉRII WORKSHOPŮ MICROSOFT SECURITY

Microsoft Defender zabezpečí nejen váš cloud

Cloud dnes částečně nebo zcela využívá téměř každý. S jeho rozšířením ale přirozeně rostou obavy ze zranitelnosti, v tomto prostředí, ať už jde o kódování, chyby konfigurace, přístupy k infrastruktuře nebo další hrozby, které mohou způsobit ztrátu či odcizení citlivých dat. Společnost Microsoft v reakci na tyto obavy a rizika poskytuje svým uživatelům široké možnosti proaktivního posilování bezpečnosti a podporuje je v ochraně napříč všemi cloudovými aplikacemi, infrastrukturou i daty.

Technologické řešení Microsoft Defender vám dává na výběr z množství užitečných služeb pro zabezpečení vaší organizace z mnoha úhlů pohledu od nastavení, přes správu, monitoring a detekci hrozeb až po vyhodnocení a pomoc s dalším řešením, včetně doporučení prevence. Aktuální přehled všech služeb řešení Microsoft Defender naleznete na stránkách společnosti Microsoft. Z těch hlavních jsou to:

Defender for Endpoint vám poskytuje vše pro zabezpečení koncových zařízení. Odhaluje hrozby a rizika kybernetických útoků v reálném čase (např. fishing, malware) a kontroluje i odkazy, na které uživatelé klikají. Přehledné prostředí můžete segmentovat, filtrovat a vytvářet si vlastní strukturu.

Defender for Microsoft 365 má pro vás potřebné nástroje pro sledování a vyhodnocování všech workloadů (provozu a zátěže) aplikací v celém vašem prostředí Microsoft 365 v reálném čase, včetně doporučení na kroků pro zlepšení, tzv. Security Posture.

Defender for Cloud poskytuje komplexní ochranu nejen v prostředí Azure. Využívat ho můžete například i napříč AWS (Amazon Web Services), GCP (Google Cloud Platform) a lokálními systémy.

A právě Microsoft Defender for Cloud stojí za více pozornosti.  Kombinuje funkce zabezpečení a kontroly dodržování nastavených pravidel do jediné platformy pro ochranu nativních aplikací v cloudu (CNAPP). Ostatně na první příčky ve svém hodnocení ji staví také známá společnost Gartner. A v prostředí Microsoft Azure je to krok, kterým byste měli začít.

            Zdroj: techcommunity.microsoft.com

Microsoft Defender vás chrání ruku v ruce s AI

Umělá inteligence nás dnes podporuje téměř všude a je také zcela přirozenou součástí zabezpečení IT technologií. V prostředí Microsoft Defender for Cloud hraje zcela zásadní roli. Pomáhá vaší organizaci v ochraně před širokou škálou kybernetických hrozeb a k zajištění integrity . AI tady pro vás pracuje v následujících šesti oblastech.

1. Behaviorální analýza

Algoritmy umělé inteligence se učí z chování uživatelů, aplikací a procesů. Na základě těchto znalostí dokážou stanovit výchozí hodnoty a odhalit jakékoliv odchylky, které by mohly vést k narušení bezpečnosti. Průběžným sledování a analýzou vzorců chování vám pomáhá AI rozpoznat známé i nové hrozby.

2. Správa identit a přístupů

Řešení Microsoft Defender využívá uvedenou behaviorální analýzu založenou na umělé inteligenci také v oblasti Identity and Access Management (IAM). Díky ní identifikuje podezřelé aktivity, například pokusy o neoprávněné přístupy, a varuje vás před nimi. Můžete tak lépe odhalit útoky zaměřené na identity a chránit se před nimi.

3. Neustálý dohled s Threat Intelligence

Velké objemy bezpečnostních dat z různých zdrojů jsou za pomoci AI algoritmů analyzovány s cílem identifikace vznikajících hrozeb a zranitelnosti. Díky tomu Microsoft Defender for Cloud průběžně sleduje a vyhodnocuje všechna rizika tak, aby vám poskytoval proaktivní ochranu a přizpůsoboval ji i novým technikám kybernetických útoků.

4. Detekce hrozeb

AI analyzuje množství dat a identifikuje různé potenciálně ohrožující vzorce a anomálie. S využitím technik strojového učení dokáže váš Microsot Defender odhalit škodlivé aktivity a podezřelé chování i ve složitých a rychle se vyvíjejících oblastech cloudového prostředí.

5. Prediktivní analytika

Za pomoci modelů umělé inteligence identifikujete potenciální zranitelnost díky predikci na základě analýz historických dat. Předvídání hrozeb a budoucích trendů vám poskytuje možnost včas přijmout potřebná preventivní opatření.

6. Automatizované reakce na ohrožení

Microsoft Defender přijímá okamžitá opatření na základě detekce hrozeb, například izolaci napadeného počítače, zablokování škodlivého síťového provozu. Udělá vše pro to, aby hrozbu omezil a zabránil způsobení dalších škod. Automatizované reakce založené na AI vám pomáhají zkrátit dobu odezvy a minimalizovat dopady bezpečnostních incidentů.

Jak maximálně využít služeb Microsoft Defender pro ochranu vaší firmy

Shrnuli jsme pro vás jen ty nejdůležitější informace. Celý ochranný deštník pro vaši firemní infrastrukturu v prostředí Microsoft Defender vám představujeme také v sérii online workshopů na téma Microsoft Security. Zde uvidíte vše v praxi, ukázky prostředí, užitečná doporučení a rady z pohledu IT profesionálů, včetně možností a variant licencování. REGISTRACE ZDARMA ZDE

Microsoft Defender může spolehlivě ochránit i vaši organizaci. Pro všechny potřebné informace, pomoc a poradenství v této oblasti jsou vám k dispozici naši specialisté na kybernetickou bezpečnost. Pomůžeme vám s analýzou stávajícího stavu, doporučením optimálního řešení a financování, pořízením i nastavením či zaškolením v potřebných oblastech. Kontaktujte nás.

Kategorie

Reference

Poptávka