Rychlé součty jsou pomocníkem při práci v systému Business Central

/

Dynamics 365 Business Central je moderní ERP systém postavený na nejnovějších technologiích, má moderní design a architekturu postavenou na provázanosti jednotlivých oblastí a aplikací. Systém Dynamics 365 Business Central pokrývá a podporuje důležité ekonomické procesy ve firmách.

Využívá možnosti definic center rolí pro přehlednou práci uživatele a rozmanitým způsobem podporuje analytické nástroje včetně reportingu. Důležitým faktorem práce se systémem je i podpora nejrůznějších funkcí, které pomáhají v každodenní práci uživatele. Tito pomocníci jsou v systému reprezentováni jak jednotlivými funkcemi, tak doplňujícími aplikacemi systému.

V dnešní ukázce si představíme aplikaci společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech BA4quicksums – Rychlé součty.

Aplikace BA4quicksums – Rychlé součty uživateli umožňuje:

 • Pracovat se součty v částkových polích v položkových evidencích systému Dynamics 365 Business Central.
 • Využívat připravené definice součtových polí nebo si je uživatelsky upravovat.

Společně se podívejme na to, jak může vypadat použití této aplikace.

Položky ocenění

Uživatel se v položkových evidencích (např. v položkách ocenění pohybů zboží) potřebuje rychle dostat k informacím o tom, jaké byly celkové částky prodejů a nákladů na prodej zboží či jaké bylo celkové oceněné množství.

BC polozky oceneni

Rychlé součty

Po vyvolání funkce „Rychlé součty” uživatel hned dostane informaci o celkových částkách v požadovaných údajích. Ze zobrazeného pohledu se dozví minimální, maximální a průměrné hodnoty těchto ukazatelů.

Vlastní funkčnost Rychlých součtů je dostupná napříč celým systémem v níže uvedených evidencích:

 • Věcné položky (zápisy do hlavní knihy)
 • Položky zákazníka (pohledávky)
 • Detailní položky zákazníka (detailní pohyby pohledávek)
 • Položky dodavatele (závazky)
 • Detailní položky dodavatele (detailní pohyby závazků)
 • Položky zboží (pohyby zboží)
 • Položky ocenění (ocenění pohybů zboží)
 • Položky DM (pohyby majetku – účetní, daňové)
 • Položky DPH
 • Položky projektů
 • Položky zdrojů
 • Položky zaměstnance

BC rychle soucty

Rychlé součty fungují i ve vyfiltrovaných datech a je možné je exportovat do souboru v MS Excel.


Chtěli byste více informací o aplikaci BA4quicksums – Rychlé součty? Kontaktujte nás, stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“.


 

Sledujete dál naše videa a podívejte se na ukázku dalšího pomocníka uživatele dostupného v D365BC – funkčnost Změna dimenze

Stanislav Vonásek, Senior Solution Architect

Konica Minolta IT Solutions Czech
kmits.cz/li

Kategorie

Reference

Poptávka