Den poté. S obnovou dat pomůže Microsoft Azure Disaster Recovery.

/

Když už se něco stane, je dobré mít plán. Plán, co po kybernetickém útoku nebo havárii dělat, jak minimalizovat ztráty a obnovit co nejdříve provoz firmy v oblasti IT. Jak na strategii zotavení po havárii – Disaster Recovery? Nástroje Microsoft Azure vám dokáží významně pomoci. 

Přesvědčit se můžete sami. Ještě stihnete pátý díl naší Azure akademie věnovaný právě tomuto tématu – Disaster Recovery, podrží vás po havárii či útoku. Zároveň si můžete vyžádat i záznamy předchozích témat. 

Nedávný průzkum Dell Technologies Global Data Protection Index potvrdil nízkou důvěru v zálohování a obnovu ztracených dat u většiny z 1000 dotazovaných vedoucích IT pracovníků. Proč je plán Disaster Recovery tak důležitý? A jak na to? Zde najdete klíčové informace. A pokud usoudíte, že se vám bude hodit odborná konzultace a pomoc, neváhejte se na nás obrátit. 

V čem vám plán obnovy po havárii pomůže 

Plán obnovy po havárii vám pomůže v kritické situaci rychle zareagovat a podniknout okamžitá opatření k minimalizaci škod a k co nejrychlejšímu obnovení provozu. V čem konkrétně? 

  • Vy i vaši zaměstnanci máte stanovený jasný postup, co dělat v případě nouze 
  • Máte identifikovány kritické oblasti IT a jejich maximální povolenou dobu výpadku 
  • Máte zajištěny spolehlivé nástroje a technologie pro správu, zálohování a obnovu dat 
  • Máte tým pro obnovu po havárii, včetně plánu nutných aktivit a komunikace v době krize 

Přínosy 

Firma jede dál. I když přijde nečekaná kritická situace v oblasti kyberbezpečnosti, přeruší provoz vaší organizace jen na velmi krátkou dobu.  

Škody minimální. Předvídáním situace, učiněním plánu minimalizace škod a opatření můžete rozsah případných škod významně ovlivnit 

Připravení zaměstnanci. Školení a informovanost zaměstnanců, jejich schopnost reakce na rizikové události sníží hladinu stresu vám i všem zúčastněným. 

Schopnost rychlé obnovy. Stanovíte si a naplánujete tzv. dobu na zotavení (Recovery Time Objective – RTO). Je to doba během havárie nebo po ní, kdy zvládne vaše firma fungovat, než obnovíte své procesy a služby na přijatelnou úroveň. Cílem je co nejvíce snížit následky spojené s výpadkem. 

Na co se zaměřit 

Identifikujte hrozby 

Znalost historie vaší firmy, odvětví i regionu vám pomůže mapovat hrozby, kterým můžete čelit. Jedná se například o přírodní katastrofy, geopolitické události, selhání kritického zařízení jako jsou servery, připojení k internetu, kybernetické útoky … Projděte si vše, co může ohrozit váš podnik. Následně si vytvořte  odolnost vůči těm nepravděpodobnějším nebo nejvýznamnějším hrozbám. 

Poznejte svou infrastrukturu 

Vytvořte si přehled všech důležitých oblastí pro každodenní provoz vašeho podnikání. V IT sféře to zahrnuje síťová zařízení, servery, pracovní stanice, software, cloudové služby, mobilní zařízení a další. Dejte jim prioritu podle dopadu na provoz vaší firmy – například kritické, důležité, ostatní. 

Nastavte si RTO & RPO 

Recovery Time Objective – stanovte si dobu pro obnovu 

Definujte, jakou dobu výpadku zvládne vaše firma vydržet a v jakých oblastech. Například e-shop s vysokou návštěvností znamená velké finanční škody každou minutu výpadku. Účetní firma může zvládnout omezení i jeden nebo dva dny za předpokladu, že nedojde ke ztrátě dat. Nastavte si proces a zajistěte technologie, které vám pomohou vrátit se v požadovaném čase. 

Recovery Point Objective – stanovte si cíle pro obnovu 

Zamyslete se, jaké je maximální stáří souborů, které vaše organizace potřebuje získat ze záložního úložiště tak, aby mohla dále fungovat.  RPO je používáno pro stanovení minimální frekvence zálohování. 

Promyslete úložiště 

Základem každého plánu Disaster Recovery je způsob, jak replikovat data mezi více míst pro obnovu po havárii. Velká část podniků plánuje pravidelné zálohování dat. Pro účely obnovy po havárii je preferovaným přístupem nepřetržitá replikace dat do jiného systému nebo lokality.  

Testujte zálohy a obnovení 

V kritické situaci mohou selhat i zálohy. Mohou to způsobit problémy s konfigurací, softwarová chyba nebo selhání hardware. To ale nikdy nezjistíte, dokud nepřistoupíte k testování.  

Testujte, zda jsou vaše data správně replikována do cílového umístění. Test proveďte při nastavení zařízení pro obnovu po havárii a pravidelně ho pak opakujte, ať víte, že stále funguje. 

Microsoft Azure vás v krizi nenechá 

Přesvědčte se sami, že je tou správnou volbou pro bezpečné a spolehlivé IT zázemí vaší firmy.  

K tomuto tématu jsme uspořádali online sérii webinářů Azure akademie. Poslední pátý díl věnovaný právě službě Disaster and Site Recovery ještě stihnete. Nahrávku předchozích témat si můžete zpětně vyžádat. Všechny informace naleznete na stránce Akademie Microsoft Azure 

Přečtěte si dále k tématu: 

Na pomoc před kybernetickým útokem přivolejte Microsoft Security 

Točí se svět kolem Microsoft Azure? 

Předcházet kyberkriminalitě je v dnešní době nutnost 

Kategorie

Reference

Poptávka