Společný datový model (CDS), konec složité integrace aplikací

Dnešní článek je první ze série týkající se Power Platform. Postupně si představíme stěžejní nástroje této platformy a ukážeme si jejich využití v modelovém příkladu. Začneme představením Power Platform a služby Common Data Service.

Power Platform

 

Power Platform

Power Platform je soubor moderních cloudových nástrojů a služeb z dílny Microsoft pro vytváření business aplikací.
Jedná se o nástroje, které umožňují tvorbu aplikací bez potřeby psaní kódu (tzv. Low Code přístup), automatizaci podnikových procesů či vizualizaci dat.

Díky synergii Power Platform s ostatními produkty Microsoft, jakými mohou být Teams, Excel, Sharepoint, Dynamics 365 Sales atd., lze docílit vytvoření komplexní aplikace, která pokryje specifické firemní procesy v jejich celé šíři.
Správným využitím nástrojů, jako jsou Power Apps, Power Automate a Power BI, lze dosáhnout standardizování, usnadnění a automatizace řešení obchodních scénářů.

Co ale všechny tyto nástroje spojuje, co umožnuje snadnou spolupráci napříč celou platformou a kde jsou všechny data, která těmito procesy vyprodukujeme nebo nad kterými potřebujeme vybudovat report pomoci Power BI?

Co když chcete ve své společnosti nahradit Excel nebo Sharepoint seznam, který doposud fungoval jako zdroj dat?
Na všechny tyto otázky má Microsoft jednu odpověď v podobě Common Data Service. Jak tento společný datový model funguje a jaké má vlastnosti najdete pod videem.

Tvorba aplikace

Abychom si práci s nástroji Power Platform co nejlépe ukázali, bude série článků provázet tvorba aplikace, která vyústí řešením pro zadávání a schvalování tzv. Sick Days.

V dnešním videu si ukážeme využití CDS pro vytvoření datové struktury k zachycení žádosti sickdays. Konkrétně jak vytvořit entitu, optionset, pole, business rules a jak vypadá hotový datový model sickday.

Jeden den s Power Platform – Poznejte během jednodenního workshopu, co všechno s Power Platform můžete dokázat. Klikněte na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole.   

Společný datový model (CDS)

CDS neboli Common Data Servis je služba, která nabízí jednotné škálovatelné úložiště dat. Umožňuje bezpečně ukládat a spravovat data používaná podnikovými aplikacemi vytvořenými nejenom pomocí nástrojů Power Platform.

Jedná se o realizaci myšlenky jednoho uložiště pro všechny aplikace vaší společnosti. Díky tomuto již není třeba řešit složitě integrace, stavět datové sklady či udržovat několik různých databází.

CDS využívají také standardní Dynamics 365 aplikace, pokud již tedy vaše firma využívá například Dynamics 365 Sales nebo Marketing, máte svá data již v CDS. Další vytvořené aplikace již mohou profitovat z vašich dat vztahujících se k prodeji, marketingu, ale i výrobě či řízení lidských zdrojů.

CDS

Vlastnosti Common Data Servise

Datové struktury

Data jsou uložena v tabulkách (entitách), strukturu takové tabulky je možné definovat přesně podle potřeb daného procesu či aplikace. Vytvoření tabulky probíhá ve webovém rozhraní a zvládne je každý oprávněný uživatel.
V CDS jsou také připravené standardní entity, které je možné využít, jako například kontakt, obchodní vztah atp.

Integrace

CDS nabízí bohaté možnosti v oblasti datové integrace na ostatní databáze či systémy v podobě kooperace nástrojů Dataflow a PowerQuery.
Pro připojení k jiným službám a aplikacím jsou připraveny datové konektory. Díky těmto datovým konektorům mohou nástroje Power Platform využívat velice široké portfolio služeb (a to včetně služeb třetích stran), aktuálně je jich k dispozici přes 300 s možností vytvoření vlastních. Datové konektory jsou bránou Power Platformy do světa, podívejte se na všechny aktuálně nabízené konektory.

CDS konektory

Obchodní Logika

CDS disponuje také nástroji pro tvorbu business logiky a ověření zadávaných dat. Pomoci Business Rules (obchodní pravidla) můžete na základě uživatelem zadaných údajů řídit vlastnosti dalších polí (uzamčení, automatický výpočet hodnoty, skrytí / zobrazení pole atd.).

Komponenta Business Process Flow (tok obchodního procesu) vám umožní sjednotit a standardizovat vaše vnitropodnikové procesy. Ukažte uživatelům, jaké fáze proces obsahuje a jaké informace jsou v dané fázi klíčové. Zamezte přechodu mezi fázemi v případě nevyplnění požadované hodnoty.

Více se budeme zabývat tvorbou business logiky a automatizace procesů v článku týkajícího se nástroje Power Automate.

Zabezpečení

CDS používá mechanismy identity a správy přístupu pomoci Azure Active Directory, čímž zajišťuje, aby k jednotlivým prostředím a datům měli přístup pouze oprávnění uživatelé.

Zároveň na úrovni jednotlivých entit CDS nabízí pokročilý princip vlastnictví záznamů a organizačních struktur, na který plynule navazuje model zabezpečení dat tvořen uživatelskými rolemi a zabezpečení jednotlivých atributů. Je tedy možné specifikovat, kteří uživatelé a z jakých poboček mohou vidět, upravovat nebo vytvářet záznamy v jednotlivých tabulkách. Tento model zabezpečení je sdílen pro všechny aplikace vytvořené nad CDS.

Vyhledávání

Vyhledání potřebných informací je často požadovaná funkcionalita téměř všech aplikací. CDS má pro své aplikace připraveny tři typy vyhledávání pro různé typy využití. 

Jeden den s Power Platform

Poznejte během jednoho dne, co všechno s Power Platform můžete dokázat. Ve formátu  jednodenního workshopu vám představíme jednotlivé komponenty. Ukážeme vám, jak je využít k  podpoře vašeho podnikání nebo k zabezpečení podnikových technologií. Poradíme vám, kdy je nejvhodnější jednotlivé komponenty nasadit, jaké konektory platforma nabízí a jak jednoduše pomocí této aplikace vytvořit funkční řešení.

Data jsou dnes v centru všech firemních procesů. Doba, kdy měla každá aplikace svou databázi, jsou dávno pryč. Integrace mezi těmito aplikacemi byly potom velice nákladné, časově náročně a složité na údržbu. Je proto potřeba najít moderní nástroj, díky kterému lze data ukládat do jednotných datových struktur, která jsou škálovatelná, a je v cloudu.

 

Zaregistrujte k odběru článků zde a další tipy vám budou chodit do vaší e-mailové schránky (samozřejmě jde odběr opět i jednoduše zrušit).

 

Roman Berger, Consultant CRM

kmits.cz/li

Kategorie

Reference

Poptávka