Tři tipy, jak získat více zákazníků s Dynamics 365 Marketing

/

Více než 70 procent zákaznické cesty se odehrává online. To samozřejmě nemluvíme o e-commerce, ale platí to pro B2C i B2B. Dynamics 365 Marketing slibuje naplno využít prodejní potenciál právě v  digitálním prostoru. V  čem konkrétně nám může pomoci?

Automatizace, personalizace, customer insights, doporučení umělé inteligence – to jsou pojmy, které rezonují marketingovým světem. Jsou to ale i praktické nástroje? Co pro nás mohou udělat v běžné marketingové praxi? Jak nám komplexní marketingový modul, jakým je Dynamics 365 Marketing, reálně pomůže  získat více zákazníků?

Povídali jsme si o tom s  Lukášem Koutným, produktovým manažerem Konica Minolta IT Solutions Czech, který se na Dynamics řešení pro marketing a sales specializuje. Shrnutí si také můžete přečíst níže v článku.

S  nasazením Dynamics 365 Marketing i dalších modulů vám rádi pomohou naši konzultanti. Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole.

Tip první: Nechte dřinu strojům

V  Retail nebo B2C světě je marketingová automatizace už poměrně běžná věc. S  rostoucím podílem digitálního prodeje a inbound marketingu je ale stále relevantnější i pro B2B. Jak funguje automatizace v řešení Dynamics 365 Marketing?

Začíná to, jak jinak, zase u dat. Z  digitálního prostředí získáme data, jako jsou akce v daném kontextu, zájem o určité sdělení, stránku nebo téma vyjádřená časem nebo interakcí. Data jsou provázána s konkrétní identitou, kontaktem nebo leadem. Umožňují nám pak identifikovat segmenty, kohorty a konkrétní aktivity, např. spouštěč pro automatizované akce. Takže kvalitní marketingovou automatizaci je třeba stavět nad dostatkem kvalitních dat. Dynamics 365 je nástroj pro realizaci marketingové a obchodní strategie prostřednictvím automatizace celé zákaznické cesty. Příkladem může být příprava eventu.

Pozvánku na event můžeme odeslat předem identifikovanému segmentu nebo publiku s afinitou k danému tématu. Tím to ovšem pouze začíná. Na základě reakcí (nebo jejich absence) můžeme sestavit celou zákaznickou cestu, kde se jednotlivá sdělení od připomínek, upoutávek, programu, registrace až po poděkování za účast a follow-up komunikaci servírují různými kanály v ideálním čase pro daný kontakt. To všechno automaticky. Dynamics 365 Marketing obsahuje i tzv. Event portal, který k procesu komunikace přidává další nástroje, které vám organizaci eventu usnadní.

Praktickou ukázku toho, co Event portal umí, najdete v našem video tipu.

Tip druhý: Buďte osobní

Automatizace nám ve spojení se správnými daty dává i mnohem větší možnosti pro personalizaci marketingových sdělení. Jednoduše „the right message in the right time through the right channel“. Dynamics 365 Marketing k tomu využívá tři typy dat: demografická, transakční i behaviorální. Běžně to jsou data o pohybu po webových stránkách a dalších online assetech, o uskutečněných akcích, nákupech, hodnocení a podobně. Behaviorální data se dají využít například pro segmentaci zákazníků podle jejich zájmů pro lepší cílení kampaní nebo rozvinutí personalizovaného sdělení ať už v digitálních kanálech, nebo třeba klasicky skrze telemarketing. Dynamics 365 Marketing umí tyto segmenty na základě různých kritérií vytvářet automaticky. Výstupy pak můžeme využít pro sestavení zákaznických cest v kampaních, které budou mnohem přesněji cílit na aktuální potřebu nebo zájem klienta.

Praktickou ukázku automatizované tvorby segmentů (Building segments) a sestavení zákaznické cesty pro marketingové kampaně (Customer Journey) najdete v našich video tipech.

Tip třetí: Držte data pohromadě

Na trhu existuje spousta nástrojů na veškeré marketingové operace od přípravy dat přes plánování a správu kampaní, správu i vytěžování sociálních sítí po analýzu dat. Proč bychom tedy neměli sami udržovat svůj „technology stack“ a používat různé specializované nástroje, které známe a vyhovují nám? Slibují často vzájemnou integraci nebo konektory, a navíc vypadají cool. V čem je lepší mohutný nástroj Dynamics 365 Marketing?

Těch věcí je víc, ale nakonec je to zase hlavně o datech. Dynamics 365 je platforma, která v sobě mimo jiné propojuje Sales, Marketing a Customer Service procesy nad jednotnou databází zákaznických dat. Z  praktických důvodů se moduly sice dělí na Marketing, Sales, Customer service a další, ale stále se jedná o jeden systém, jedno prostředí, jedna data a díky tomu i o jeden pohled na svět a celou zákaznickou cestu.

Data není třeba odnikud exportovat, spojovat, čistit, odstraňovat duplicity. Je smutné vidět u některých našich zákazníků, jak kvůli adopci různých specializovaných nástrojů skončili nakonec zase u Excelů, od kterých se chtěli osvobodit. Nebo jak se jim kvůli duplicitám horší spam skóre v  mailingu.

Data také zůstávají pod kontrolou. Jsou opravdu naše. Nestane se, že když skončí jeden z  dodavatelů nebo když neobnovíme předplatné, že o část dat přijdeme. A že kvůli tomu vypadne část poznání a informací nutných k poznání customer journey. Ohroženy pak mohou být i klíčové hodnoty v  příležitostech.

Data v  jednotném formátu můžeme také mnohem lépe měřit a výsledky využít pro opravdu informovaná rozhodnutí, optimalizaci kampaní, což v  důsledku vede k úsporám nebo větším prodejům.

Má to ale i “lidský” rozměr – jeden systém pro marketing i obchod pomáhá překonat časté „rozpojení“ mezi těmito doménami. Jedna data usnadňují jednotné měření a stanovení společných cílů – jednoho společného úspěchu. Je pak dobře vidět, jaká cesta k němu vede. Leady, které předá marketing na sales, jsou kvalitnější, obohacené o celý kontext zákaznické cesty. Dá se z nich lépe vyčíst historie i motivace a zájem zákazníka, což může být pro chytrý obchod šikovná výhoda, která výrazně zvyšuje úspěšnost.

A pak je tu také rozměr „strojový“. Trend je do zpracování dat zapojovat machine learning. Více společných dat znamená více potravy pro AI. Ta umí najít souvislosti nebo trendy, které analytici nemusí vůbec zaznamenat, nebo dokonce předpovídat chování zákazníků a doporučovat akce. Dokáže například stanovit pravděpodobnost churnu (ztráty zákazníka) a časování vhodných protiopatření, oslovení nabídek a podobně. Microsoft na Dynamics 365 platformě nabízí machine learning modul, kterému říká Customer Insights.

Sedmdesát procent zákaznické cesty je obrovský prostor a spousta dat. Je škoda je nechat ladem. V  jejich lepším využití pomůže Dynamics 365 Marketing. S  personalizací budete komunikovat se zákazníky osobněji. Dřinu můžete nechat strojům díky automatizaci a ten nejlepší nástroj – vaše data – budete mít perfektně po ruce.

S  nasazením Dynamics 365 Marketing i dalších modulů vám rádi pomohou naši konzultanti. Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole.

 

Tým Konica Minolta IT Solutions Czech

kmits.cz/li

Kategorie

Reference

Poptávka