Jak Microsoft Dynamics 365 Business Central pomůže v konkrétních oblastech řízení a provozu vaší firmy? 

Finance

Tolik důležitý neustálý a aktuální přehled o výkonnosti firmy máte vždy v reálném čase.

 • Veškerá data a informace sdílíte s účetními bezpečným způsobem a máte plnou kontrolu nad rozpočtem a cashflow.
 • Přidáním atributů a dimenzí do účetních záznamů získáte rychlejší kategorizaci a analýzu dat.
 • K dispozici máte pokročilé technologické nástroje pro plánování. Ty podporují proces sestavení rozpočtu i jeho kontrolu nad překročením.
 • Automatické propojení příchozích plateb s fakturami zajišťuje vždy aktuální přehled o pohledávkách.
 • V komunikaci s dodavateli uvítáte funkci návrhu plateb, která pomáhá zajistit včasnou úhradu faktur a maximální využití dodavatelských slev.

Správa zásob

Snižujte náklady a zvyšujte spokojenost zákazníků.

 • Pomohou vám přehledné a ucelené informace o dodavatelském řetězci.
 • Silné technologické nástroje pro analýzu a reporting poskytnou kompletní informace o prodeji, skladu a zásobovacích procesech.
 • Se spolehlivými podklady pro důležitá manažerská rozhodnutí dokážete maximálně predikovat a plnit přání svých zákazníků.

Prodej

Od cenové nabídky k platbě. Propojením oblastí prodeje a účetnictví zkrátíte čas tohoto procesu na minimum.

 • Přímo z Outlooku zareagujete na poptávky, ale rovnou i zaúčtujete prodeje a pošlete přílohou faktury ve formátu PDF.
 • Snadno si poradíte s kontaktními údaji a různými adresami zákazníka (dodací, fakturační).
 • Samozřejmostí je kompletní přehled o veškeré komunikaci a sledování stavu zakázky v reálném čase.
 • Všechny detaily vidíte kdykoliv potřebujete, včetně systému cen a slev.
 • Stanovte a vyberte svým zákazníkům prioritu na základě obratu a příležitostí. Soustřeďte se na obchodní růst.

Nákup

Nákupní proces sjednocený za pomoci systému workflow a stále aktuální přehled o zásobách.

 • Se zavedením systému schvalovacích procesů předejdete zbytečným nebo podvodným nákupům.
 • Výdaje máte kdykoliv a stále pod kontrolou.
 • Účtování přijatých faktur navazuje na objednávky s možností nastavení úrovně kontroly shody.
 • Vše je provázané a přehledné. Společně s fakturami účtujete náklady a závazky, evidujete dohody s dodavateli o podmínkách, slevách, ceně a platebních metodách.

Řízení projektů

Sledování a vedení projektu máte pod maximální kontrolou.

 • Evidence dat, sledování rozpočtu a vývoje projektu, přehled o hodinách na projektu a zdrojích. To vše neustále aktuální díky zobrazení dat v reálném čase.
 • Sofistikované nástroje pro kalkulaci a reporting zajišťují pohodlné založení, řízení a sledování zákaznických projektů, včetně úrovní využití a ziskovosti zdrojů a plánování kapacit a prodeje.
 • Stanovený rozpočet můžete neustále modifikovat a kontrolovat. Snadno tak předejdete překročení plánovaných výdajů.

Výroba

Výroba, sklad, prodej i nákup jsou provázány a zobrazovány v reálném čase. Dokážete tak podporovat a rozvíjet výrobní procesy, urychlit inovace a vývoj nových produktů nebo pružně nabízet alternativy dodání. Snížíte náklady, dodržíte termíny.

 • Vše v souladu s předpisy a bezpečnostními nařízeními.
 • Suroviny, polotovary, subdodávky, všechny komponenty pro výrobu definujete za pomoci kusovníků a receptur.
 • Ty pak využijete jako zdroj pro plánování, cenotvorbu a přípravu výrobních dávek.
 • Samozřejmostí je snadná evidence a správa výrobních postupů, včetně variant produktu.
 • Pomocí pokročilých funkcí pro plánování výroby maximalizujete využití kapacity výrobních zařízení a zdrojů.

Analýzy a reporting

Data centralizovaná ze všech oblastí podnikových procesů. Od komunikace se zákazníky přes prodej, nákup a účetnictví až po řízení zásob a výroby.

 • Vaše rozhodování bude vždy rychlé a podložené adekvátními informacemi díky prediktivním analýzám a datům získaným v reálném čase.
 • Samozřejmostí je propojení s aplikací Microsoft Excel.
 • Můžete vytvářet vlastní analýzy účetních dat a sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).
 • S integrovaným řešením Power BI máte okamžitě a vždy po ruce všechna potřebná obchodní data v reálném čase.

Reference

Poptávka