Real Estate & Development

Úspěšný developer potřebuje dobře zkoordinovat řadu aktivit od fáze záměru, přes land development, financování, až po prodej nebo pronájem a správu nemovitostí. Naše sada softwarových řešení pro developery vám pomůže zbavit se nepřehledných Excelů a vaše činnosti maximálně zjednodušit a zrychlit.

Realizujete komplexní projekty, včetně vlastní výstavby, případně ve více zemích? Chcete integrace na další systémy, řízení dodavatelských vztahů nebo projektů výstavby a financí? Navrhneme vám řešení na míru s využitím technologií Microsoft 365 Finance and Operations, Business Central nebo Power Platform. Funkční oblasti našeho řešení najdete níže.  

Specializujete se na vybrané části procesu jako land development nebo asset management? Výstavbu řešíte spíše s generálním (externím) dodavatelem? Vyberte si v našem řešení samostatné moduly právě pro ty procesy, které vás zaměstnávají nejvíce. Moduly je možné libovolně kombinovat. Nabídku najdete zde. 

Land development #

Řiďte s přehledem jednotlivé projekty od záměru, výběru pozemku, přes povolovací řízení, nákup, výběr projektanta nebo dodavatele stavby až po samotnou realizaci a případně i výběr marketingových a prodejních partnerů a sledování stavů navazujících etap. Spravujte přehledně na jednom místě smlouvy a ostatní navázanou dokumentaci.

 • Hlídání milníků a úkolů projektu
 • Aktuální přehled o klíčových ukazatelích, parametrech i stavu projektu 
 • Smlouvy a dokumentace na jednom místě

Fund raising #

Spravujte své investiční produkty, investory a jejich investice přehledně na jednom místě.

 • Kalkulace investic, vyplacení k jednotlivým investorům
 • Sledování historie vývoje ceny akcie
 • Notifikace na důležité události (přání k narozeninám, výročí, možnost výběru investice apod.)
 • Reporting celého portfolia i jednotlivých investorů
 • Správa dokumentů

Sales a marketing #

Kompletní evidence vašich parků, budov, jednotek a jejich plochy i stavu z pohledu dostupnosti a použitelnosti v nabídkách. 360° pohled s kompletní historií a dalšími kontextovými informacemi klíčovými pro obchodní vztah umožňuje:

 • Řízení obchodu (prodej i pronájem) od jednoduchých vztahů s několika subjekty po komplexní obchodní vztahy s mnoha dodavateli a zákazníky
 • Statické a dynamické seznamy zákazníků (segmenty) pro obchodní a marketingové využití
 • Automatické generování nabídek a smluv
 • Možnost rozšíření o vícekanálovou (omnichannel) komunikaci a personalizovaný digitální marketing
 • Možnost využití umělé inteligence pro vyhodnocení a analýzu trendů zákaznické zkušenosti a identifikaci nových příležitostí
 • Event management, real time marketing, napojení na sociální sítě (s řešením Microsoft Dynamics 365 Marketing)

Asset management #

Lepší přehled a řízení profitability projektu, notifikace nastavených parametrů (triggers), reporting pro banky a mangement.

Spravujte na jednom místě 

 • SPV a jejich financování
 • úvěry
 • valuace

Property management #

Spravujete své nemovitosti sami, nebo si najímáte externí subjekt? Mějte celý proces dokonale pod kontrolou s minimální ztrátou času. 

 • Tvorba nájemních smluv s různými formami výměr nájemného a služeb
 • Sběr a řešení požadavků od nájemců
 • Automatizace procesu fakturace s velkou četností dokladů
 • Citlivá správa pohledávek využívající další (externí) nástroje

Back office #

Rozumíme tomu, že developerské společnosti provozují back office vysoce efektivně, pracovníci spravují rozsáhlé agendy a plní řadu rolí. Naše technologie jim to mohou maximálně usnadnit. Nabízíme sadu aplikací, které výrazně zjednodušují běžné agendy back office. Případně rychle vyvineme vlastní. 

 • Schvalování dokumentů (smlouvy, žádanky)
 • Digitalizace a správa dokumentů
 • Tvorba, schvalování a podepisování smluv
 • Elektronický podpis
 • Docházka zaměstnanců
 • Kniha jízd
 • Vzdálená podpora, odstraňování závad na budovách a zařízení přes video 

Finanční řízení #

Specializované ERP řešení na míru specifickým procesům real estate developerů

 • Podrobné kalkulace návratnosti od počátečního záměru – rozhodnutí, zda se projekt vyplatí
 • Financování developerských projektů, zajištění financování projektů
 • Plánování rozpočtů i controlling
 • Komplexní víceúrovňová struktura developerských projektů, rozdělená do fází, etap, milníků apod., s průběžnou dobou od několika měsíců do několika let
 • Kategorizace nákladových položek s průběžnou kontrolou čerpání rozpočtu
 • Řízení nákupních objednávek s ohledem na schválený rozpočet
 • Robustní podpora pro mnoho SPV i v různých zemích a legislativách
 • Optimalizace daňových odvodů, aplikace mnoha způsobů výpočtu DPH

Projektové řízení stavby #

Nadstavba ERP řešení na míru pro řízení komplexníxch developerských projektů přináší lepší přehled, snížení prostojů a eliminaci rizik

 • Pokročilá kalkulace nedokončené výroby
 • Rozsáhlá projektová dokumentace
 • Řízení značného počtu subdodavatelů, řízení jejich skladby výběrovým řízením
 • Úzká spolupráce s externími účastníky projektu (projektanti, inženýring atd.)
 • Mobilita členů projektového týmu

Zaujala vás naše aplikace nebo služba?
Nebo se chcete na něco zeptat?

Reference

Poptávka