ERP v cloudu ve zdravotnictví. Proč a jak?

Ekonomický informační systém v cloudu pro nemocnice je natolik zajímavé téma, že jsme mu věnovali rovnou webinář. Pokud jste ho nestihli, přinášíme vám základní informace a možnost se na něj podívat zpětně.

O čem jsme mluvili

Prošli jsme si stručně historii ekonomických informačních systémů (ERP)  Microsoft od jejich prvních verzí NAVISION, NAV až po současný Microsoft Dynamics Business Central. Technologické trendy cloudových řešení se promítají i v oboru zdravotnictví. Jaké mohou být přínosy pro vaši nemocnici? A jaká jsou úskalí?

Naši odborníci Lubomír Poloch, produktový ředitel Konica Minolta IT Solutions Czech, a Václav koláček, Solution Architect Konica Minolta IT Solutions Czech, probrali mimo jiné:

  • Specifika ERP zdravotnických zařízení a jejich řešení v D365 Business Central
  • Průběh typické implementace cloudového ERP v nemocnici a jak s projektem nejlépe začít.

O praktickou zkušenost z nedávné implementace cloudové verze Microsoft Dynamics 365 Business Central se s námi podělil p. Lukáš Gola, CIO Nemocnice Havířov. Popsal nám, kdy a proč se pro ekonomický systém v cloudu rozhodli, zda naplnil jejich očekávání a na co si dát při implementaci pozor.

To hlavní z webináře

Chtěli jsme zodpovědět typické otázky a ukázat oblasti, které jsou specifické právě pro zdravotnické organizace. Vycházeli jsme přitom z naší více než 20leté zkušenosti s implementacemi ekonomických systémů pro nemocnice.

Pokud se podíváte na webinář, dozvíte se o schopnosti integrace tohoto ERP nejen v ekosystému Microsoft. U nemocnic také nemalou část naší práce zahrnuje napojení na další již využívané systémy.

Uvidíte, jak řešení Microsoft Dynamics Business Central kompletně pokrývá veškerou ekonomickou agendu.

  • Finance (mimo jiné i výkaznictví státním institucím a účtování na zdravotní pojišťovny)
  • Zásobování (sklady SZM)
  • Nákup a prodej
  • Evidence a správa majetku
  • Soulad s legislativou a předpisy
  • Zálohování, zabezpečení a ochrana dat
  • Controlling a reporting

Samozřejmostí je přizpůsobení informačního systému Microsoft Business Central dané lokalitě. Pro práci v prostředí české legislativy jsme vyvinuli rozšiřující aplikace BA4. Ty pomáhají dalšímu souladu vašeho ERP se specifickými procesy nemocnice.

Jak je to s licencováním a dalšími náklady? Můžete přejít do cloudu zcela, nebo jen částečně. Pokud využijete kompletních cloudových služeb, ušetříte si starosti s nákladným pořízením hardwaru i se správou infrastruktury.

A co provoz systému? Řešení zahrnuje automatické škálování výkonu, data máte dostupná kdekoliv a kdykoliv a neustále máte i připravené potřebné nástroje pro aktualizaci na nové verze.

Další důležitá výhoda se týká kybernetické bezpečnosti. Pokud se staráte o data sami, často není v silách jedné organizace udržet zabezpečení v požadovaném standardu. Přináší to hodně starostí a nejistý výsledek. Společnost Microsoft se maximálně zaměřuje právě na tuto oblast. Potvrzuje to formou certifikací, souladu se standardy, regulatorními požadavky a specializací vlastních bezpečnostních týmů.

Postup implementace ERP

Postup implementace je u každé organizace specifický. Standardizovaný proces obvykle probíhal v modelu – analýza, návrh řešení, schvalování, samostatný vývoj, nasazení, spuštění.

Tuto metodiku jsme s nástupem nového produktu Microsoft Dynamics Business Central změnili. Preferujeme interaktivnější model, kdy klient v přímém přenosu sleduje průběh nákladů na projekt. Může korigovat svá očekávání a představy v návaznosti na ekonomickou realitu.

Konkrétní body a postupy se pochopitelně mohou lišit i podle toho, zda přecházíte z jiného systému nebo ze starší verze Microsoft Dynamics NAV.

Jak to celé vypadá v praxi?

V Nemocnici Havířov dříve využívali Microsoft Dynamics NAV. Od roku 2021 začali zvažovat přechod na nové cloudové řešení Microsoft Dynamics Business Central. 

Jak probíhalo rozhodování? Jaké plusy a mínusy ERP v cloudu porovnávali? Za největší benefit byla považována absence pořízení hardwaru. Byla to ale i úspora na poli personálním. Svou IT kapacitu mohou nyní věnovat jiné potřebné činnosti.

Vyskytly se i problémy a obavy, které se ale daly úspěšně vyřešit a některé se ukázaly být zbytečnými. Půl roku provozu dokazuje, že jim starostí skutečně významně ubylo. Byl to tedy krok správným směrem? Šli by do toho znova? Pan Lukáš Gola potvrzuje, že ano. Co tedy plánují dál?

Nejlépe, když se sami podíváte na náš webinář. Online nahrávku vám rádi nasdílíme. Stačí, když vyplníte náš krátký formulář, abychom věděli, kam vám ji můžeme poslat.

POSLAT NAHRÁVKU

Chcete-li si přečíst více o našem řešení specificky pro obor zdravotnictví, podívejte se zde.

Máte další dotazy? Rádi s vámi vše projednáme osobně. Kontaktujte nás.

Kategorie

Reference

Poptávka