Moderní postupy pro správu majetku

Máte ve firmě stroje, zařízení a budovy, které podléhají pravidelným prohlídkám, údržbě nebo revizím? Znáte tu situaci, kdy se na prohlídky zapomene, revize propadnou, údržba neproběhne? V případě chybějící revize hrozí pokuta od dozorčího orgánu, dočasný výpadek stroje a tím i výrobního prostředku, v nejhorším případě se může jednat o trvalé a nevratné poškození a vyřazení z činnosti a musí se řešit nákup nového. Pokud máte různá zařízení na více místech firmy nebo dokonce na různých pobočkách a pokud se váš podnik neustále rozrůstá, zajistit včas všechna bezpečnostní, servisní nebo preventivní opatření je čím dál náročnější.

Hledali jsme způsob, jak takovým problémům u našich zákazníků předcházet a snížit množství takto způsobených výpadků.

Jediný rozumný způsob, který dokáže všechny tyto opakovatelné a předem známé situace řešit, je elektronická evidence. Abychom nevymýšleli již vymyšlené, abychom nevyráběli pouze nějaké add-on řešení pro jednu konkrétní situaci, rozhlédli jsme se po světě a z dostupných řešení jsme vybrali to dlouhodobě nejlépe hodnocené. Povedlo se nám najít produkt, který nabízí škálovatelnost a využití mnoha agend, které jsou vhodné pro různá odvětví průmyslu nebo správu majetku. Zároveň nabízí dostatečný potenciál pro další růst, konektivitu systémů a zařízení IoT. Jedná se o Infor.EAM dodávaný společností Konica Minolta IT Solutions Czech.

Ve chvíli, kdy potřebujeme správu majetku řešit pro více lokalit, států, či dokonce světadílů, je na místě se rozhlédnout po řešení, které umí pracovat částečně či zcela v cloudovém prostředí. Díky tomu je zajištěna dostupnost výsledků, varování, ale i očekávaných aktivit online na pevných i mobilních zařízeních odkudkoli. Vzhledem k decentralizaci prostředků, a přitom snahu o centralizování podpory dokážeme takto efektivně plánovat, řídit a utilizovat zdroje potřebné k servisním prohlídkám a plánované údržbě. Dokážeme efektivně řídit zálohu – tedy lidi a prostředky pro případ nenadálé a náhlé poruchy či výpadku.

Moderní EAM řešení je základní stavební blok, který umožní aplikovat všechny moderní a osvědčené postupy pro správu aktiv s jejich maximální účinností. Umožní sledovat různé parametry strojů, zařízení a vybavení, umí komunikovat s podnikovým systémem, sklady, financemi, s mnohými automatizovanými čidly. Ve spojení s inteligentní predikcí dokáže průběžně zobrazovat aktuální informace o servisech, spotřebě, výkonu a vývoji nákladů na údržbu v různě dlouhých obdobích.  Efekt takového systému se násobí s počtem stejných nebo obdobných zařízení používaných a vyhodnocovaných na této platformě.

Příkladem takového inteligentního řešení nejen predikce nákladů a údržby, který umí komunikovat s ERP i výrobou na různých platformách, je Infor.EAM dodávaný společností Konica Minolta. Infor.EAM je škálovatelný použitím různých modulů a je lehce přizpůsobitelný potřebám správy majetku jakéhokoli druhu. Zajímá vás více? Kontaktujte nás.

Kategorie

Reference

Poptávka