Pro Microsoft je Power Platform údajně podobná revoluce jako přechod z DOS na Windows. A podle výzkumu Forrester Consulting  dokáže ušetřit přes 70 % nákladů na vývoj business aplikací.

O jednotlivých částech platformy – Power Apps, Power Automate, Power BI a Power Virtual Agents jsme mluvili v článcích a videích během tohoto týdne. Ve zkratce, umožňuje v jednom prostředí vytvořit front-end, připojit ho k databázi, vytvořit automatizace procesů a výsledky analyzovat a vizualizovat pro management. A to v režimu low code/no code, tedy s minimální nebo žádnou znalostí programování.

V čem je kouzlo Power Platform, jsme si ve video-podcastu povídali s Romanem Bergerem, konzultantem Power Platform v Konica Minolta IT Solutions Czech. Roman má Power Platform v malíku, mimo jiné na ní postavil naši novou aplikaci pro správu vozového parku FLEETMAN.

Shrnutí podcastu najdete v článku níže, pokud nemáte možnost se na video podívat.


Chcete poznat možnosti Power Automate rychle a efektivně? Vyzkoušet si automatizovat vlastní procesy nebo postavit aplikaci pod vedením zkušeného lektora? Nabízíme 6hodinový workshop “Power Automate in a Day” nebo celodenní praktický hackathon u vás ve firmě. Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole. Více o workshopu „Power Automate in a Day“.


Proč Microsoft Power Platform vytvořil a co umí

Power Platform demokratizuje tvorbu podnikových (business) aplikací. Umožňuje tvorbu aplikací a automatizaci procesů bez znalosti programování, je tak svým způsobem určena pro každého.

Stále se však jedná o velmi silnou a komplexní platformu, která má mnoho co nabídnout jak zkušenému Cloud Architektovi, tak i koncovému uživateli, který v této oblasti nemá žádné zkušenosti. Zjednodušeně řečeno, pokud umím napsat vzorec v Excelu, dokážu i postavit jednoduchou aplikaci.

Pomoci nástrojů Power Platform lze automatizovat drobné rutinní procesy, a nebo řešit komplexní scénáře pomocí aplikací se složitou business logikou pro celé business odvětví (vertikálu).

Jaké nástroje najdete v Power Platform

Power Platform tvoří více nástrojů, ale třemi hlavními pilíři jsou Power Automate pro automatizaci procesů a tvorbu business logiky. Dále Power Apps pro tvorbu aplikací a v neposlední řadě Power BI pro analýzu a vizualizaci dat. Všechny tyto pilíře potom spojuje jednotný datový model (Common Data Model – CDS), který zajišťuje, že tyto aplikace mohou přes jedno rozhraní (Common Data Service – CDS) pracovat se stejnými daty ve stejné struktuře.

Microsoft o nástrojích Power Platform říká “Powerfull alone, better together “. V jejich propojení je největší síla Power Platform. V synergii jednotlivých nástrojů, v tom, jak skvěle se spolu doplňují a jak dokážou společně vytvořit plnohodnotnou business aplikaci.

Další velké plus Power Platform je její nativní spolupráce s dalšími produkty Dynamics 365, Microsoft 365 nebo Azure.

Nástroje třetích stran prodraží aplikace kvůli integracím

Pro vývoj aplikací, automatizace procesů nebo analýzu dat existuje samozřejmě mnoho specializovaných nástrojů od různých dodavatelů. Ty mají mnoho spokojených uživatelů. Existuje ale důvod, proč by se měli vzdát zavedených nástrojů a zvážit jednotnou platformu. Power Platform má na své straně velkou výhodu. Jednotlivá řešení od různých dodavatelů budou mít s největší pravděpodobností své izolované databáze. To v drtivé většině případů také přináší složité integrační scénáře, aby tyto aplikace spolu mohly nějakým způsobem komunikovat. Z našich praktických zkušeností se potvrzuje, že integrace tvoří většinou největší část nákladů projektu.

Další nepříjemnost přináší nástroje třetích stran ve chvíli, kdy potřebujeme provést komplexní analýzu dat. V takové chvíli je třeba projít ETL procesem – data z jednotlivých databází extrahovat, transformovat a následně je nahrát na jednu “hromadu” (Extract – Transform – Load). A tím vlastně vytvořit datový sklad, který se stává podkladem pro datovou analýzu.

Naproti tomu aplikace postavené nad Power Platform dokážou díky CDS (Common Data Service) sdílet datový model. V té chvíli není potřeba provádět mezi aplikacemi složité integrační scénáře, ale jednotlivé aplikace mohou mezi sebou sdílet data, využívat je a také obohacovat ke společnému dalšímu využití.

Praktický popis a video o využití a možnostech CDS najdete v našem článku a videu

Datové konektory v Power Platform pro rebely

Pokud jste ovšem rebel při tvorbě business aplikací a ani v Microsoft prostředí se nechcete vzdát nástrojů třetích stran, má pro vás Microsoft už kolem 300 datových konektorů na aplikace jako Slack, Gmail, Twitter, Asana, Google aplikace, Jira apod. Datový konektor je funkční propojení, se kterým je možné bez problémů využívat data z jiné aplikace. Pokročilejší uživatel má dokonce možnost vytvořit si svůj vlastní datový konektor.

Otevřenost platformy se odráží i ve společné aktivitě Microsoftu s Adobe a SAP, tzv. Open Data Initiative.

Praktický příklad – aplikace na schválení sick days

Power Platfoma je opravdu komplexní a aplikace nad ní postavené jsou schopné funkčně pokrýt celá odvětví. Ale stejně tak umí vytvářet aplikace, které digitalizují a usnadňují jednoduché firemní procesy. To jsme si ukázali v našich videích tohoto týdne. Tedy jak vytvořit žádost o schválení dovolené nebo sickdays.

Pomoci Common Data Service máme vytvořený datový model, který je uzpůsoben k zachycení dat. Pomoci Power Apps vytvoříme aplikaci dostupnou jak z webového prohlížeče, tak z mobilního zařízení zaměstnance. 

Pomocí Power Automate automatizujeme proces schválení, tedy odeslání požadavku, zpětný zápis výsledku schválení a informativní e-mail žadateli. Použijeme při tom například datový konektor k Outlooku. Máme tak zcela funkční aplikaci, která řeší konkrétní problém. A to vše, aniž bychom museli napsat jediný řádek v programovacím jazyku.

Videa a články najdete zde (Power Apps) a zde (Power Automate)

Jak do toho zapadá Power BI?

Power BI známe jako silný nástroj pro vizualizaci a analýzu klasických firemních dat. Jak ale figuruje v platformě pro automatizaci a low code development aplikací? Má v podstatě dvě hlavní role. Může identifikovat kritické oblasti ve firemních datech (například z ERP) a tím i prostor pro využití zbylých dvou nástrojů Power Automate a Power Apps. S těmi je pak možné vytvořit tyto oblasti velice rychle a pokrýt funkčními aplikacemi či automatizací, které fungování firmy zlepší.

Nad daty, které těmito nově dodanými postupy vznikly, potom můžeme opět provádět analýzu a vlastně dosahovat neustálého zlepšování, které je podložené posbíranými daty.

Anebo naopak, po nasazení řešení kombinující využití Power Automate a Power Apps můžeme provádět analýzu takto nově získaných transakčních dat z oblastí, ve kterých prozatím vůbec nebyla použita žádná aplikace. Na základě tohoto může dojít k dalším zlepšením, jak vlastních aplikací, tak firemních procesů. Dobře to ilustruje schéma níže.

Power Platform

Praktický popis a video o využití a možnostech Power BI najdete v našem článku a videu

Jaké nás čekají nové funkce a aktualizace?

Na co se v dalších aktualizacích těšíme? Power Platform disponuje také nástroji, které jsme prozatím moc nezmiňovali a které se budou určitě rychle posouvat do praktických aplikací. Například AI builder – nástroj pro práci s umělou inteligencí, respektive tvorbu machine learning modelů, které lze využít například při rozpoznávání objektů, vytěžování dat, klasifikaci textu atp.

Další nástroj, u kterého můžeme čekat prudký rozvoj, je RPA, čili robotic process automation, který je už dneska součástí Power Automate.

Významný posun se také aktuálně odehrává v oblasti Power Virtual Agent a jeho propojení s oblastí Customer Service – umožní na základě již získaných dat lépe odpovídat zákazníkům v samoobslužném módu nebo získávat strukturovaněji prvotní informace a ušetřit tak čas živých operátorů.


Chcete poznat možnosti Power Automate rychle a efektivně? Vyzkoušet si automatizovat vlastní procesy nebo postavit aplikaci pod vedením zkušeného lektora? Nabízíme 6hodinový workshop “Power Automate in a Day” nebo celodenní praktický hackathon u vás ve firmě. Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole. Více o workshopu „Power Automate in a Day“.


Zaregistrujte k odběru článků zde a další tipy vám budou chodit do vaší e-mailové schránky (samozřejmě jde odběr opět i jednoduše zrušit).

 

Jiří Marek, Product Marketing Manager

kmits.cz/li

Kategorie

Power Platform – sametová revoluce ve vývoji business aplikací

/

Pro Microsoft je Power Platform údajně podobná revoluce jako přechod z DOS na Windows. A podle výzkumu Forrester Consulting  dokáže ušetřit přes 70 % nákladů na vývoj business aplikací.

O jednotlivých částech platformy – Power Apps, Power Automate, Power BI a Power Virtual Agents jsme mluvili v článcích a videích během tohoto týdne. Ve zkratce, umožňuje v jednom prostředí vytvořit front-end, připojit ho k databázi, vytvořit automatizace procesů a výsledky analyzovat a vizualizovat pro management. A to v režimu low code/no code, tedy s minimální nebo žádnou znalostí programování.

V čem je kouzlo Power Platform, jsme si ve video-podcastu povídali s Romanem Bergerem, konzultantem Power Platform v Konica Minolta IT Solutions Czech. Roman má Power Platform v malíku, mimo jiné na ní postavil naši novou aplikaci pro správu vozového parku FLEETMAN.

Shrnutí podcastu najdete v článku níže, pokud nemáte možnost se na video podívat.


Chcete poznat možnosti Power Automate rychle a efektivně? Vyzkoušet si automatizovat vlastní procesy nebo postavit aplikaci pod vedením zkušeného lektora? Nabízíme 6hodinový workshop “Power Automate in a Day” nebo celodenní praktický hackathon u vás ve firmě. Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole. Více o workshopu „Power Automate in a Day“.


Proč Microsoft Power Platform vytvořil a co umí

Power Platform demokratizuje tvorbu podnikových (business) aplikací. Umožňuje tvorbu aplikací a automatizaci procesů bez znalosti programování, je tak svým způsobem určena pro každého.

Stále se však jedná o velmi silnou a komplexní platformu, která má mnoho co nabídnout jak zkušenému Cloud Architektovi, tak i koncovému uživateli, který v této oblasti nemá žádné zkušenosti. Zjednodušeně řečeno, pokud umím napsat vzorec v Excelu, dokážu i postavit jednoduchou aplikaci.

Pomoci nástrojů Power Platform lze automatizovat drobné rutinní procesy, a nebo řešit komplexní scénáře pomocí aplikací se složitou business logikou pro celé business odvětví (vertikálu).

Jaké nástroje najdete v Power Platform

Power Platform tvoří více nástrojů, ale třemi hlavními pilíři jsou Power Automate pro automatizaci procesů a tvorbu business logiky. Dále Power Apps pro tvorbu aplikací a v neposlední řadě Power BI pro analýzu a vizualizaci dat. Všechny tyto pilíře potom spojuje jednotný datový model (Common Data Model – CDS), který zajišťuje, že tyto aplikace mohou přes jedno rozhraní (Common Data Service – CDS) pracovat se stejnými daty ve stejné struktuře.

Microsoft o nástrojích Power Platform říká “Powerfull alone, better together “. V jejich propojení je největší síla Power Platform. V synergii jednotlivých nástrojů, v tom, jak skvěle se spolu doplňují a jak dokážou společně vytvořit plnohodnotnou business aplikaci.

Další velké plus Power Platform je její nativní spolupráce s dalšími produkty Dynamics 365, Microsoft 365 nebo Azure.

Nástroje třetích stran prodraží aplikace kvůli integracím

Pro vývoj aplikací, automatizace procesů nebo analýzu dat existuje samozřejmě mnoho specializovaných nástrojů od různých dodavatelů. Ty mají mnoho spokojených uživatelů. Existuje ale důvod, proč by se měli vzdát zavedených nástrojů a zvážit jednotnou platformu. Power Platform má na své straně velkou výhodu. Jednotlivá řešení od různých dodavatelů budou mít s největší pravděpodobností své izolované databáze. To v drtivé většině případů také přináší složité integrační scénáře, aby tyto aplikace spolu mohly nějakým způsobem komunikovat. Z našich praktických zkušeností se potvrzuje, že integrace tvoří většinou největší část nákladů projektu.

Další nepříjemnost přináší nástroje třetích stran ve chvíli, kdy potřebujeme provést komplexní analýzu dat. V takové chvíli je třeba projít ETL procesem – data z jednotlivých databází extrahovat, transformovat a následně je nahrát na jednu “hromadu” (Extract – Transform – Load). A tím vlastně vytvořit datový sklad, který se stává podkladem pro datovou analýzu.

Naproti tomu aplikace postavené nad Power Platform dokážou díky CDS (Common Data Service) sdílet datový model. V té chvíli není potřeba provádět mezi aplikacemi složité integrační scénáře, ale jednotlivé aplikace mohou mezi sebou sdílet data, využívat je a také obohacovat ke společnému dalšímu využití.

Praktický popis a video o využití a možnostech CDS najdete v našem článku a videu

Datové konektory v Power Platform pro rebely

Pokud jste ovšem rebel při tvorbě business aplikací a ani v Microsoft prostředí se nechcete vzdát nástrojů třetích stran, má pro vás Microsoft už kolem 300 datových konektorů na aplikace jako Slack, Gmail, Twitter, Asana, Google aplikace, Jira apod. Datový konektor je funkční propojení, se kterým je možné bez problémů využívat data z jiné aplikace. Pokročilejší uživatel má dokonce možnost vytvořit si svůj vlastní datový konektor.

Otevřenost platformy se odráží i ve společné aktivitě Microsoftu s Adobe a SAP, tzv. Open Data Initiative.

Praktický příklad – aplikace na schválení sick days

Power Platfoma je opravdu komplexní a aplikace nad ní postavené jsou schopné funkčně pokrýt celá odvětví. Ale stejně tak umí vytvářet aplikace, které digitalizují a usnadňují jednoduché firemní procesy. To jsme si ukázali v našich videích tohoto týdne. Tedy jak vytvořit žádost o schválení dovolené nebo sickdays.

Pomoci Common Data Service máme vytvořený datový model, který je uzpůsoben k zachycení dat. Pomoci Power Apps vytvoříme aplikaci dostupnou jak z webového prohlížeče, tak z mobilního zařízení zaměstnance. 

Pomocí Power Automate automatizujeme proces schválení, tedy odeslání požadavku, zpětný zápis výsledku schválení a informativní e-mail žadateli. Použijeme při tom například datový konektor k Outlooku. Máme tak zcela funkční aplikaci, která řeší konkrétní problém. A to vše, aniž bychom museli napsat jediný řádek v programovacím jazyku.

Videa a články najdete zde (Power Apps) a zde (Power Automate)

Jak do toho zapadá Power BI?

Power BI známe jako silný nástroj pro vizualizaci a analýzu klasických firemních dat. Jak ale figuruje v platformě pro automatizaci a low code development aplikací? Má v podstatě dvě hlavní role. Může identifikovat kritické oblasti ve firemních datech (například z ERP) a tím i prostor pro využití zbylých dvou nástrojů Power Automate a Power Apps. S těmi je pak možné vytvořit tyto oblasti velice rychle a pokrýt funkčními aplikacemi či automatizací, které fungování firmy zlepší.

Nad daty, které těmito nově dodanými postupy vznikly, potom můžeme opět provádět analýzu a vlastně dosahovat neustálého zlepšování, které je podložené posbíranými daty.

Anebo naopak, po nasazení řešení kombinující využití Power Automate a Power Apps můžeme provádět analýzu takto nově získaných transakčních dat z oblastí, ve kterých prozatím vůbec nebyla použita žádná aplikace. Na základě tohoto může dojít k dalším zlepšením, jak vlastních aplikací, tak firemních procesů. Dobře to ilustruje schéma níže.

Power Platform

Praktický popis a video o využití a možnostech Power BI najdete v našem článku a videu

Jaké nás čekají nové funkce a aktualizace?

Na co se v dalších aktualizacích těšíme? Power Platform disponuje také nástroji, které jsme prozatím moc nezmiňovali a které se budou určitě rychle posouvat do praktických aplikací. Například AI builder – nástroj pro práci s umělou inteligencí, respektive tvorbu machine learning modelů, které lze využít například při rozpoznávání objektů, vytěžování dat, klasifikaci textu atp.

Další nástroj, u kterého můžeme čekat prudký rozvoj, je RPA, čili robotic process automation, který je už dneska součástí Power Automate.

Významný posun se také aktuálně odehrává v oblasti Power Virtual Agent a jeho propojení s oblastí Customer Service – umožní na základě již získaných dat lépe odpovídat zákazníkům v samoobslužném módu nebo získávat strukturovaněji prvotní informace a ušetřit tak čas živých operátorů.


Chcete poznat možnosti Power Automate rychle a efektivně? Vyzkoušet si automatizovat vlastní procesy nebo postavit aplikaci pod vedením zkušeného lektora? Nabízíme 6hodinový workshop “Power Automate in a Day” nebo celodenní praktický hackathon u vás ve firmě. Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole. Více o workshopu „Power Automate in a Day“.


Zaregistrujte k odběru článků zde a další tipy vám budou chodit do vaší e-mailové schránky (samozřejmě jde odběr opět i jednoduše zrušit).

 

Jiří Marek, Product Marketing Manager

kmits.cz/li

Kategorie

Reference

Poptávka