Ušetřete obchodnímu týmu práci a starost

Ve výrobních firmách se často setkávají se situací, že zákazník má jasnou představu, jak by vyráběný artikl měl vypadat. Dokonce se s obchodním oddělením domluví na přesném zadání. Když se ale zakázka posune dál do výroby, narazí na své limity – mnohdy se jedná o nekompletní výrobu, kdy samotný výrobek bez dalšího příslušenství (které není zahrnuté v zakázce) nebude fungovat nebo je výroba za domluvených finančních podmínek neakceptovatelná.

Jak zjednodušit celý proces od představy zákazníka, přes zadání obchodníkem, realizaci výrobou až po vlastní předání zakázky zákazníkovi tak, aby celý proces proběhl hladce, přesně podle technologického procesu a ve slíbeném harmonogramu?

Inteligentním řešením, jako je konfigurace výrobku, můžeme ušetřit spoustu času a nedorozumění v komunikační matici zákazník – obchodník – výroba. Díky provázanosti jednotlivých výrobků můžeme dynamicky nabízet konkrétní položky a doplňky související s aktuální konfigurací, na které by mohl zákazník zapomenout, což by způsobilo nekompletní dodávku. S využitím 2D a 3D vizualizace a propojení do výrobního systému zobrazíme konkrétní konfiguraci výrobku přímo na webových stránkách.

Inteligentní konfigurátor umí zrychlit komunikaci mezi jednotlivými body našeho pomyslného magického trojúhelníku zákazník – obchodník – výroba. Pomocí přednastavených a možných konfigurací a souvisejících produktů a doplňků je možné většinu agendy mezi obchodníkem a zákazníkem přesunout na stranu zákazníka. Ten si sám svou požadovanou konfiguraci namodeluje pomocí interaktivního průvodce a ve chvíli, kdy má vše rozmyšlené a vizualizací otestované, kontaktuje obchodníka, se kterým může projednat další detaily zakázky. Pokud máme k dispozici správné podklady z výroby, je zadání v takovou chvíli už hračka a dochází k bezchybnému zahájení výroby.

Příkladem takového inteligentního konfigurátoru, který umí komunikovat s ERP i výrobou na různých platformách, je Infor.CPQ dodávaný společností Konica Minolta IT Solutions Czech. Zajímá vás více? Kontaktujte nás.

Kategorie

Reference

Poptávka