Úvod  |  Obory  |  Projektový engineering a kusová výroba  |  S čím můžeme pomoci

Projektový engineering a kusová výroba - S čím můžeme pomoci

Systémy Microsoft Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management (dříve Dynamics 365 Finance and Operations nebo Microsoft Dynamics AX) jsou robustní řešení pro komplexní řízení projektově výrobních podniků. Unikátní kombinace silné projektové podpory s vazbou na výrobní, logistické, obchodní a servisní procesy významně podporuje poslání manažerů efektivně řídit společnosti důsledným sledováním aktuálních stavů celého životního cyklu projektu. Systém usnadňuje kooperaci s dodavateli, externími pracovníky a odběrateli na bázi uživatelských portálů i robustních integračních rozhraní.

Projektová příprava

 • Příprava a řízení projektu je zásadní pro vývoj a dodávku komplexních celků. Systém umožňuje řídit a schvalovat změny projektu i v jeho průběhu, vytvářet variantní plány a kalkulace a modelovat tak dopady do zdrojů, nákladů a termínů. Uchování historie a podpora kooperace s partnery usnadňuje realizaci změn. Zásadním způsobem podporuje zvolení optimální varianty postupu.
 • Hierarchická struktura projektů s rozpadem do strukturovaného rozpisu prací (WBS) s kategorizací nákladů usnadňuje rozčlenění projektů dle požadavků smlouvy a interní organizace.
 • Využívání šablon nabídek, projektů a kalkulací zefektivňuje práci. Šablony vycházející z realizovaných projektů pomáhají využít nabytých zkušeností. Interaktivní dokumenty dovolují navíc generovat projektové podklady přímo ze systému. Projektovým manažerům se výrazně sníží chybovost a náročnost administrativní práce.
 • Konstrukce a technologická příprava nativně podporuje správu kompletní projektově výrobní dokumentace v prostředí Microsoft Office 365.
 • Projektové smlouvy a řízení zdrojů financování – podpora správy projektových smluv nabízí zachycení dohod se zákazníkem a současně umožňuje řídit financování projektu z více finančních zdrojů, jako jsou granty, dotace či více klientů. Kontrolní mechanismy pomáhají dodržet smluvní podmínky a zajistit úplnost fakturace.
 • Plánování zdrojů, materiálu, cashflow projektů – plánování kombinuje efektivní vytížení realizačních interních i externích zdrojů a jejich dovednosti s plánováním a sledováním dostupnosti materiálu v logistickém procesu. Řízení cashflow projektu snižuje celkové finanční zatížení a umožňuje realizovat více nových projektů.

Realizace

 • Účinné řízení zdrojů, termínů a nákladů – široké spektrum předdefinovaných i vlastních KPI (Key Performance Indicator) společně s nástrojem procesního workflow slouží jako účinný motivační nástroj manažerů. Zvyšuje efektivitu práce zdrojů a cílí dodat dílo v definované kvalitě, plánu a rozpočtu.
 • Řádná realizace nákupních tendrů zajišťuje automatické procesování oslovení, výběr a vyhodnocení výsledné nabídky a dodavatelů. Aplikace tendrů do výběru dodavatelů prokazatelně snižuje náklady společnosti.
 • Fakturace vstupů a výstupů projektů – nabízené spektrum fakturačních a oceňovacích principů projektu podporuje české i mezinárodní účetní standardy. Automatizace účetních transakcí pak výrazně snižuje zatížení účetního oddělení.
 • Finanční a operativní kontrola procesů – integrovaný reporting a datový sklad sleduje aktuální stav a predikci dalšího vývoje projektu. Pracovní postupy s kontrolami a schvalováním zaručují správnost výkazů, například proces nákupních žádanek zajistí kontrolu proti rozpočtům projektu.

Ostatní

 • Robustní celosvětový systém pro všechny projektové procesy s garancí společnosti Microsoft zaručuje stabilitu a vysokou návratnost investice.
 • Automatizace pracovních postupů společností ve skupině, kde projektová společnost, výrobní společnost, montážní společnost a servisní společnost si mohou sdílet zdroje a automatizovat vzájemné pracovní postupy a nezbytné účetní doklady. Podnikům nabízí významnou úsporu nákladů a zvýšení efektivity interních postupů.
 • Zaměření na týmovou práci integrovanými nástroji Microsoft Office 365. Nativní podpora správy projektové dokumentace v prostředí Microsoft Office 365 včetně Microsoft Office Project. Výrazně zvyšuje propojení znalostí všech členů projektového teamu.
 • Online přístup z mobilních aplikací a webového prostředí pro pracovníky a partnery je prvním základním předpokladem digitální transformace společnosti.
 • Integrace a orchestrace systémů třetích stran. Snižuje náklady a chybovost zaváděním automatizovaných procesů napojení B2B (Business-to-Business) či stávajících interních systémů. Provázáním pracovních procesů se systémy partnerů zásadním způsobem klesá chybovost a administrativní zatížení společnosti.
 • Řízení lidských zdrojů a nábor nových zaměstnanců (Microsoft Dynamics 365 for Talent) – ucelené technologické řešení, propojené aplikace například se sítí LinkedIn pomohou vašim personalistům k náboru kvalifikovaných zaměstnanců a k nejlepší péči o váš tým.
 • MOBOTIX – flexibilní a intuitivní kamerové systémy.
Poptávka