České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro controlling

 • Jednoduchá práce s controllingovými nástroji — využijte zvláštní centrum rolí pro pracovníky controllingu
 • Možnost vytvoření controllingových společností — oddělte si statutární účetnictví od vnitropodnikového
 • Doplnění souvisejících dimenzí — usnadněte si práci s dimenzemi
 • Rozúčtování položek — nastavte si rozúčtování položek pro pravidelně se opakující operace

Popis hlavních funkcionalit

Rozšíření BA4 Controlling vám přinese tato vylepšení:

Centrum rolí Pracovník controllingu

 • Přímé odkazy na standardní analytické nástroje:
  • Finanční rozpočty
  • Účetní schémata
  • Analýzy dle dimenzí
  • Rozúčtovací klíče
 • Jedno společné místo pro kompletní správu nastavení a práci s funkčnostmi controllingové aplikace: nastavení controllingových společností, souvisejících dimenzí a pravidelného rozúčtování

Controllingové společnosti

 • Kopie vybraných účetních záznamů do vedlejší společnosti
 • Oddělení statutárního účetnictví od účetnictví vnitropodnikového
 • Asistované nastavení pro mapování zdrojových a cílových finančních účtů a hodnot dimenzí

Související dimenze

 • Automatické doplnění souvisejících hodnot dimenzí při použití určité hodnoty dimenze
 • Možnost nastavení časové platnosti souvisejících dimenzí

Rozúčtování položek

 • Nastavení opakujícího se rozúčtování pro vnitropodnikové rozúčtování nákladů nebo výnosů
 • Možnost využití klíčů pro rozúčtování

 

Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit, nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Příklady zlepšení práce s aplikací BA4 Controlling

Controllingové společnosti

Do cílové společnosti můžete přenášet data z více společností. Toto může být užitečné například pro účely jednoduché konsolidace dat.

Související dimenze

Související dimenze můžete využít, pokud například k dimenzi Středisko chcete přiřadit hodnoty jiných dimenzí, které symbolizují vyšší organizační celek, například Závod a Divizi. Při účtování tak nemusíte zadávat několik různých dimenzí a jejich hodnot, ale pouze hodnotu jedné dimenze. Hodnoty dalších dimenzí se doplní automaticky podle nastavení výchozí dimenze.

Rozúčtování položek

Pokud například chcete rozdělit celkovou částku nákladů za energii na jednotlivá střediska, můžete to provést podle předem definovaného klíče, který rozúčtuje náklady např. na základě plochy.

 

Poptávka