České lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro výkaznictví dat v nekomerční sféře

BA4 Government zjednodušuje práci uživatelů v ekonomických oblastech systému ve veřejném sektoru a neziskových organizacích a usnadňuje komunikaci se systémem státní pokladny CSÚIS (centrální systém účetních informací státu). Aplikace umožňuje:

 • Sběr dat potřebných pro výkazy CSÚIS
 • Kompletaci těchto dat prostřednictvím nástrojů D365BC
 • Sestavení a export výkazů CSÚIS
 

Podrobný popis funkcí

Aplikace BA4 Government rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central a zjednodušuje každodenní práci uživatelů v příspěvkových organizacích, veřejných výzkumných institucích, organizačních složkách státu a dalších subjektech veřejného a neziskového sektoru. Aplikace vám usnadní pořizování potřebných dat pro výkazy PAP (pomocný analytický přehled), PKP (pomocný konsolidační přehled), CashFlow apod., kompletaci těchto dat do výkazů a komunikaci se systémem státní pokladny CSÚIS.

Sběr dat

Tato funkčnost umožňuje v systému D365BC evidovat a pořizovat data potřebná pro budoucí vykázání do systému CSÚIS. Funkčnost je promítnuta v níže uvedených částech systému: 

 • Účetní osnova
 • Účto skupiny zákazníka/dodavatele/bankovního účtu
 • Výchozí dimenze PAP
 • Dimenze PAP dle partnerů
 • Konsolidační partneři
 • Veřejné zakázky
 • Žádanky PKZ (pomocný konsolidační záznam)
 • Finanční deníky (Finanční doklady)
 • Pokladní doklady
 • Nákupní a prodejní doklady
 • Věcné položky
 • Opravné položky k pohledávkám

Kompletace dat

Tato funkčnost slouží pro vnitřní kompletaci dat určených pro vykázání do systému CSÚIS a také umožňuje provedení uživatelských kontrol pořízených dat v prostředí D365BC předtím, než budou odeslány do systému CSÚIS. Funkčnost je promítnuta v níže uvedených částech systému: 

 • Účetní schémata
 • Analýzy dle dimenzí
 • Položky výkazů

Vykázání dat

Tato funkčnost umožňuje sestavení výkazů a jejich export do formátu XML potřebného pro odeslání výkazu do systému CSÚIS. Funkčnost je promítnuta v níže uvedených částech systému: 

 • Typy zpráv – definice výkazů
 • Dispečer datových zpráv – vytvoření, generování a export výkazů
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Příklady usnadnění práce a zlepšení procesů s BA4 Government

Změna čísla partnera na věcné položce

Pokud ve ví instituci nastane situace, kdy je potřeba u zaúčtovaného dokladu změnit hodnotu údajů Číslo partnera (transakce) nebo Číslo partnera (aktiva/pasiva), je možné použít funkci Změna čísla partnera položek. V případě, že potřebujete změnit číslo partnera na více věcných položkách, jednoduše si v přehledu věcných položek vyfiltrujte potřebné řádky a aplikujte funkci hromadně.

Rozdělení nákupního dokladu

Pokud pro jeden nákupní doklad (např. fakturu) potřebujete zadat více hodnot dimenze Veřejná zakázka, můžete využít funkci Rozdělení dokladu. Po vyvolání této funkce je možné rozdělit doklad např. podle Částek (LM) s udáním konkrétní hodnoty Kódu veřejné zakázky. Po zaúčtování dokladu pak dojde k vytvoření více položek dodavatele s jednotlivými hodnotami dimenze VZ.

Správa žádanek PKZ

Žádanka PKZ (pomocný konsolidační záznam) obvykle obsahuje dotaz ze strany CSÚIS k podaným výkazům se žádostí o vysvětlení údajů. Pokud vaše organizace obdrží od státní pokladny CSÚIS elektronický soubor ve formátu XML s žádanou PKZ, je možné jej v systému D365BC zaevidovat. 

V evidované žádance PKZ můžete k jednotlivým řádkům vložit vysvětlující komentáře. Po doplnění požadovaných údajů můžete přímo ze žádanky PKZ vygenerovat nový výkaz a následně jej poslat do CSÚIS.

Poptávka