Business aplikace do mobilu a tabletu propojená se CRM a ERP

/ Power AppsPower Platform

V minulém díle jsme si představili Power Platformu jako celek a blíže jsme si ukázali Common Data Service. Dnes bude tématem jeden z nástrojů Power Platformy pro rychlou tvorbu aplikací Power Apps.

Co jsou Power Apps a jak zapadají do kontextu Power Platformy

Power Apps je business aplikace pro rychlé tvoření podnikových aplikací s využitím minima či žádného kódu. Cílem Power Apps je rychle a snadno vytvořit nástroje, které pomohou digitalizovat, sjednotit a automatizovat firemní procesy dynamických společností 21. století.

Podkladem těchto aplikací může být celá řada datových zdrojů od nám již známe CDS přes SQL databázi až po, ve velice specifických případech, Excel nebo Sharepoint listy. Výsledkem jsou moderní cloudové aplikace spustitelné z webového rozhraní napříč celým spektrem různých zařízení.

Power Apps mohou sloužit také jako komplement již zavedeného podnikového ERP či jiných systémů, jako jsou CRM, SCM atd.  Mohou řešit řadu procesů, které tyto systémy nezohledňují, protože vznikly až po jejich implementaci a není tedy efektivní v nich tuto agendu vést. Nebo by bylo příliš drahé je k tomu upravit. Díky datovým konektorům lze Power Apps integrovat na tyto systémy, následně s jejich daty pracovat, ale také je dále obohacovat.

Power Apps schéma


Chcete Power Apps zvládnout rychle a efektivně? Objednejte si od nás jednodenní workshop, kde si pod vedením zkušeného lektora projdete hlavní funkce a zkusíte si sami aplikaci postavit. Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole. Více o workshopu „App in a Day“.


Typy Power Apss

Power Apps lze rozdělit do dvou oblastí: 1. Canvas Power Apps a 2. Model Driven Power Apps.

Canvas Power Apps

Tento typ Power Apps se skládá na „plátno“ z předem připravených komponent a může pracovat s rozmanitými datovými zdroji. Tvoří se ve WYSIWYG (what you see is what you get) editoru nazvaném Canvas Studio. Uživatel při tvorbě aplikace jednoduše vytahuje jednotlivé komponenty, například textová pole, tlačítka, galerie, sady možností (option sets), na plátno (Canvas) a tím vytváří finální vzhled.

Těmto prvkům lze následně přiřadit specifické vlastnosti a chování. Toho docílíme skládáním a řetězením připravených funkcí (velice podobně jako například v excelu).

Pro složitější business logiku je lepší využít propojení s nástrojem Power Automate.

Canvas Studio také nabízí možnosti k využití datových konektorů. Přímo v Canvas Power Apps tedy můžeme konzumovat a zobrazovat data či využít funkce jiných nástrojů a služeb.

Takto vytvořené aplikace lze následně spouštět z mobilních zařízení či webového prohlížeče.  Aplikaci také lze zabudovat přímo do dalších produktů ze světa Microsoft.

Canvas Power App lze přidat přímo do prostředí Teamsů. Vystavěné aplikace mají tedy uživatelé na dosah ruky z nástroje, který neustále využívají. Canvas Aplikace lze také přidat přímo na již existující vámi používanou Sharepoint Online stránku a obohatit tak zadávání dat o specifickou obchodní logiku.

Důkazem toho, že jsou Canvas Power Apps „mladším sourozencem“ Model Driven Apps, je ten, že je lze zabudovat přímo na formuláře Model Driven Apps.

Šablony Aplikací

Skvělou příležitostí pro získání zkušeností v oblasti Canvas Power Apps je využití a případné rozšíření řady předpřipravených aplikací, které jsou v prostředí Power Apps dostupné. Můžeme zde nalézt aplikace pro sledování nákladů, zadávání dovolené nebo třeba výběr kandidáta na pracovní pozici.  Na obrázku níže lze nalézt vybrané šablony.

Canvas Apps Templates

Využití tohoto typu aplikací je možné všude, kde potřebujete mít absolutní kontrolu nad výsledným vzhledem aplikace. Canvas Power App naleznou uplatnění také v řešení menších specifických procesů. Vynikají také v oblasti rychlého zadání dat, například u terénních pracovníků odkázaných pouze na mobilní zařízení.

Model Driven Power Apps

Na rozdíl od Canvas Power App, kterou šlo vytvořit nad různými datovými zdroji, Model Driven Apps přímo vycházejí z již existujícího datového modelu připraveného v CDS.
Jednotlivé entity datového modelu mohou obsahovat tyto komponenty:

  • Formuláře
  • Pohledy na data
  • Grafy
  • Dashboardy (řídící panely)
  • Business process flows (toky obchodních procesů)
  • Business Rules (obchodní pravidla)

Výše zmíněné komponenty lze pomoci designerů dále upravovat do žádoucí podoby. Následně se tyto komponenty společně se Site Map (struktura menu aplikace) v App Designeru složí do jednoho funkčního prvku. Ukázka App designeru s výše uvedenými komponenty je na obrázku níže.

App designer 

Vzhled aplikace je vykreslen ve standardním zobrazení pro Model Driven aplikace. Každá komponenta má svůj vlastní vzhled, který nejsme schopni ovlivnit (a tedy ani “pokazit“). Design je vysoce funkční a je znám pod názvem Unified Interface.

Dále je vhodné takovou aplikaci obohatit o business logiku v podobě CDS workflows nebo nástroje Power Automate. Výsledek lze vidět na obrázku níže, který zobrazuje hotovou Model Driven aplikaci a nabízí pohled na Dashboard.

Zatímco Canvas Power Apps dokážou skvěle pokrýt jednotlivé mnohdy velice izolované specifické procesy, Model Driven aplikace mají ambici řešit procesy celých komplexních oblastí, například oborově specifické CRM systémy (Automotive CRM), Fleet Management, Assets Management, Supply Chain Management atp.

Obecně se tyto aplikace dobře uplatňují při řešení složitějších obchodních procesů bez nutnosti mít absolutní kontrolu nad vzhledem aplikace. Tento typ aplikací také nabízí komplexní možnosti v oblastech Life Cycle Management, Solution Layering nebo Product Deployment.

Využití tohoto typu aplikací je také vhodné při pokročilé práci s daty shromážděnými koncovými uživateli Canvas Power Apps. Pro pokročilejší management těchto dat může Model Driven Apps vyhovovat více.
Oba typy Power Apps jsou určené k odlišným použitím, nicméně dokážou také velice dobře spolupracovat.


Chcete během jednoho dne poznat možnosti Power Apps a vyzkoušet si postavit vlastní aplikaci? Nabízíme 6hodinový workshop, kde se Power Apps efektivně a pod vedením zkušeného lektora naučíte používat. Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole. Více o workshopu „App in a Day“.


Zaregistrujte k odběru článků zde a další tipy vám budou chodit do vaší e-mailové schránky (samozřejmě jde odběr opět i jednoduše zrušit).

 

Roman Berger, Consultant CRM

kmits.cz/li

Kategorie

Reference

Poptávka