Úvod  |  Obory  |  Automotive  |  S čím můžeme pomoci

Automotive - S čím můžeme pomoci

Správa zájemců (leadů) – potenciál získat zákazníka vzniká z různých zdrojů a přichází na dealerství z různých kanálů. Využijte naše nástroje pro zpracovávání příchozích leadů a řízení jejich zpracování. Postarejte se o to, že váš prodejní tým nezapomene zareagovat včas na každou poptávku. Využijte databázi nerealizovaných leadů pro generování potenciálu prodeje do budoucna.    

Řízení obchodní pipeline – využívejte data o rozpracovaných obchodních případech pro řízená svého prodejního týmu. Zaměřte úsilí svých prodejců na příležitosti s vysokým potenciálem. Zpřesněte plánování prodeje a cash flow na základě dat o očekávaném prodeji.  

Testovací jízdy – nabídněte zákazníkům nejvhodnější vozidlo a čas testovací jízdy. Rychle zpracujte veškerou nutnou administrativu abyste se mohli věnovat prezentaci předností nabízeného vozidla. Nechte si připomenout kontaktování zákazníka po testovací jízdě a okamžitě plánujte další aktivity směřující k prodeji vozidla.  

Výkupy vozidel – nabídněte zákazníkovi výkup starého vozidla a zvyšte tak šanci prodat nové. Sledujte průběh vyjednávání o výkupní ceně a zohledněte ji při přípravě nabídky na prodej nového vozidla. 

Poprodejní péče – po úspěšném prodeji udržujte pravidelný kontakt se svým zákazníkem a včas zahajte obchodní aktivity směřující k výměně vozidla za vozidlo nové. 

Marketing  – s chytrými technologickými nástroji pro marketing spravujte a sledujte své kampaně a získávejte klienty věrné své značce. Pozvěte své zákazníky například na představení nového modelu, uspořádejte velkolepou promo akci a nově získané kontakty proměňte v úspěšné obchodní příležitosti. 

Analýzy a reporting  – přístup k důležitým informacím za využití mobilních aplikací kdykoliv a kdekoliv v reálném čase. Sledujte trendy a souvislosti v oblastech prodeje vozů, poskytovaných služeb a péče o klienty. 

Centrální správa základních číselníků – konzistentní řízení a vyhodnocování výsledků společnosti vyžaduje standardizaci základních číselníků. Spravujte základní číselníky na jednom místě a sdílejte je s ostatními systémy dealerství. Využijte standardizované číselníky při konsolidaci dat, při analýzách a reportingu. 

Konsolidace dat – vybudujte centrální databázi dat o zákaznících, vozidlech a jejich aktivitách. Sdílejte data mezi jednotlivým systémy a zajistěte tak ucelený pohled na vaše zákazníky bez ohledu na oddělení, se kterým zákazník komunikuje, nebo systém pro obsluhu aktuální potřeby zákazníka. 

Identifikace duplicit a jejich odstraňování – kvalitní databáze zákazníků je nezbytným předpokladem pro kvalitní péči o zákazníky a efektivní marketing. Využijte nástroje pro zachycení duplicitních nebo nekvalitních záznamů a proveďte jejich opravu v centrální databází a ve zdrojovém systému. 

Řízení lidských zdrojů a nábor nových zaměstnanců (Microsoft Dynamics 365 for Talent) – ucelené technologické řešení, propojené aplikace například se sítí LinkedIn pomohou vašim personalistům k náboru kvalifikovaných zaměstnanců a k nejlepší péči o váš tým.

MOBOTIX – flexibilní a intuitivní kamerové systémy.

Poptávka