Úvod  |  Obory  |  Chemická výroba  |  S čím můžeme pomoci

Chemická výroba - S čím můžeme pomoci

  • Evidence skutečné hmotnosti – aplikace skutečné hmotnosti (catch-weight) ve všech obchodních a logistických modulech. 
  • Integrace – podpora výměny dat s jinými aplikacemi ve vlastním informačním systému i elektronické výměny dat sinformačními systémy odběratelů, dodavatelů, logistických partnerů (3PL), napojení na vážní systémy apod., včetně standardů EDI komunikace.
  • Vlastnosti šarží – předpis vlastností vstupních surovin (koncentrace, PH,) je kontrolován a evidován pro každou šarži v tzv. objednávkách kvality.
  • Souběžné produkty – receptury umožní nastavení očekávaných souběžných produktů.
  • Konsolidace dávkových objednávek – tato funkce umožní konsolidovat výrobu nezabalených položek. Zabalená položka je považována za podřízenou položku.
  • Kontrola kvality – systém kontrol (tzv. objednávky kvality) zařazených do procesu zásobování i výroby. Záznam výsledků testů každé kontrolované šarže s nastavenými kritérii hodnocení kvality.
  • Blokování zásob – systém blokování zásob brání spotřebě surovin, které nebyly úspěšně zkontrolovány.
  • Kompatibilita – registrace regulovaných produktů v jednotlivých zemích, evidence datových bezpečnostních listů a dalších prvků předepsaných legislativou pro nakládání s nebezpečnými látkami.
  • Microsoft Dynamics 365 for Talent – ucelené technologické řešení pro nábor a správu životního cyklu zaměstnance, propojené aplikace například se sítí LinkedIn pomohou vašim personalistům k náboru kvalifikovaných zaměstnanců a k nejlepší péči o váš tým.
  • MOBOTIX – flexibilní a intuitivní kamerové systémy.

Schéma procesů správy kvality

 

Poptávka