Konica Minolta IT Solutions Czech nabízí kompletní pokrytí požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle potřeb klienta. Díky specialistům z oddělení supportu je přístup k zákazníkovi flexibilní a je zajištěno vyřešení konkrétních požadavků.

Technická podpora Microsoft Dynamics zahrnuje mimo jiné služby auditu bezpečnosti, nasazení IS a správy SQL, Helpdesk, Licence management a další.

V rámci technické podpory Microsoft Dynamics nabízí Konica Minolta IT Solutions Czech zejména tyto služby:

Helpdesk
Plánovaný rozvoj
Podpora na základě objednávky
Bezpečnostní audit
Správa přístupových práv
Audit SQL
Správa SQL
Audit kvality dat
Profylaxe dat ̶ periodická služba
Patch management
Licence management
Školení
Standard Microsoft Dynamics
Specifické funkčnosti Microsoft Dynamics
Obnovovací školení
Vzdělávání zaměstnanců
Konsolidace prostředí
Sledování legislativy
Migrace dat
Integrační vazby
Vzdálená podpora koncových uživatelů
Audit nasazení IS
Optimalizace objemu dat u zákazníka

Reference

Poptávka