Zjednodušte každodenní práci účetních při zpracování bankovních operací. Využijte naše rozšíření pro podnikový systém Microsoft Dynamics 365 Business Central přizpůsobené české legislativě a účetním zvyklostem

 • Jednodušší vyřízení každodenních bankovních operací – hlavní funkce přehledně na obrazovce
 • Větší možnosti úprav a nastavení platebních příkazů – splatnosti, výběr účtů, sloučení položek apod.
 • Přímá tvorba elektronických příkazů a import výpisů pro systémy českých bank

Popis hlavních funkcionalit

Zjednodušení každodenní účetní práce

 • Nejdůležitější funkce pro bankovní operace snadno najdete na úvodní obrazovce Hlavní účetní (centrum rolí)
 • Možnost hromadné změny splatnosti řádků platebního příkazu pro jednoduché nastavení data splatnosti pro všechny položky v platebním příkazu

Zlepšení procesu přípravy platebních příkazů

 • Předcházení duplicitních plateb automatickým označováním položek již zahrnutých do rozpracovaného bankovního příkazu, pokladního dokladu nebo zápočtu. Tato funkcionalita využívá a rozšiřuje možnosti pole Vyčkat
 • Zpřesnění možností návrhu plateb do řádků platebního příkazu pro konkrétní otevřené položky zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců (např. dle typu dokladu, čísla dokladu atd.). Pomocí této funkcionality je možné zefektivnit výběr otevřených položek k úhradě
 • Možnost volby vlastního bankovního účtu, ze kterého má být provedena úhrada dodavateli za jednotlivé nákupní faktury. Toto je možné využít například v případě, kdy úhrada faktury musí být provedena z konkrétního bankovního účtu
 • Možnost sloučit více položek platebního příkazu do jedné platby a tím jednoduše ušetřit za bankovní poplatky

Podpora elektronické výměny platebních příkazů a bankovních výpisů s bankami v České republice

Aplikace BA4 Banking přináší podporu pro export příkazů a import výpisů ve formátech podporovaných bankami v České republice. To dramaticky zrychluje zpracování každodenních bankovních transakcí a odbourává potřebu přepisovat data mezi systémem Business Central a systémem příslušné banky. BA4 Banking pracuje s elektronickými formáty těchto bank:

 • Česká národní banka (ABO-K, FS2 – FS5)
 • Česká spořitelna (formát Multicash, formát ABO)
 • Komerční banka (formát KM, formát Best)
 • ČSOB (formát Multicash)
 • Raiffeisenbank (formát ABO)
 • Commerzbank (formát Multicash)
 • Moneta Money Bank (formát MMB)
 • Unicredit (formát Multicash)
 • FIO (formát FIO XML)
 • CAMT.053 (formát SEPA XML import)
 • PPF Bank (formáty ABO, Gemini)
 • CZ – klientský formát XML.
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Příklady zlepšení práce s BA4 Banking

Hromadná změna data splatnosti řádků platebního příkazu

Chcete  nastavit určitou skupinu plateb tak, aby proběhly společně v určitý den (například z důvodu lepšího plánování cash flow) nebo chcete plánovat platby do budoucna? V takové situaci využijete funkci Hromadné změny data splatnosti. Funkci můžete aktivovat u libovolného bankovního účtu, aby se všechny platby navrhovaly s datem splatnosti dle data v hlavičce platebního příkazu. Funkce se spouští ručně dle aktuální uživatelské potřeby.

Sloučení více položek platebního příkazu

Ušetřete na bankovních poplatcích pomocí funkce, která umožňuje v rámci platebního příkazu sloučit více plateb do jedné, a to dle stejného čísla bankovního účtu, konstantního a specifického symbolů.

Volba konkrétního bankovního účtu pro platbu

U některých vašich plateb můžete vyžadovat, aby odcházely vždy z jednoho konkrétního bankovního účtu. Může to být z důvodu specifických podmínek projektu, nebo to může vyžadovat váš dodavatel. Proto jsme do Business Central doplnili možnost volby konkrétního účtu, ze kterého má být nákupní faktura hrazena.

Návrh plateb pro konkrétní otevřené položky

Rádi byste pro úhradu vybrali konkrétní položky, například faktury podle čísla dokladu, nebo pouze faktury konkrétního střediska. Standardní funkčnost systému Business Central ale umožňuje řídit návrh položek k úhradě do platebního příkazu pouze na úrovni jednotlivých dodavatelů, zákazníků nebo zaměstnanců. Proto jsme pro naše zákazníky tyto funkčnosti prohloubili tak, aby bylo možné specifikovat parametry, resp. filtry na úrovni jednotlivých dokladů (tedy otevřených položek zákazníků a dodavatelů). Zároveň byla tato funkcionalita rozšířena o možnost navrhovat úhrady nákupních zálohových faktur.

Elektronické platební příkazy pro české banky

České banky přijímají ve svých platebních systémech specifické elektronické formáty pro platební příkazy, ale i své výpisy. Data je pak nutné z bankovního systému ručně přepisovat do podnikových aplikací. Naše rozšíření umožňuje přímo v podnikovém systému vytvořit příkazy ve formátu, ve kterém jej rovnou akceptuje systém dané banky. Podobně bankovní výpisy je možné naimportovat přímo do Business Central. Ušetří to čas a omezí chybovost.

Poptávka