Rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro podporu fungování ostatních BA4 aplikací

  • Základ funkcionality pro fungování ostatních BA4 aplikací
  • Je automaticky nainstalována společně s vybranými BA4 aplikacemi, které využívají některé ze sdílených funkcionalit

Popis funkcionalit BA4 Base

BA4 aplikace poskytované naší společností musí sdílet základní sadu funkcionalit, která se bude postupně rozšiřovat. K tomu slouží naše technické rozšíření BA4 Base pro Dynamics 365 Business Central. Tato aplikace bude automaticky nainstalována společně s vybranými BA4 aplikacemi, které využívají některé ze sdílených funkcionalit.

Podpora podepisování PDF dokumentů

  • Vytváření požadavků na podepsání PDF dokumentů
  • API zpřístupňující frontu požadavků externí službě, která zajišťuje podepisování certifikátem
  • Samostatná externí služba pro zpracování fronty požadavků, která prostřednictvím API načítá požadavky, podepisuje v nich připravené PDF dokumenty nainstalovaným certifikátem a podepsaný dokument ukládá zpět do databáze k dalšímu zpracování. Instalaci této služby provedeme jako samostatnou službu v rámci aktivace funkcionality příslušné BA4 aplikace
 
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Použití aplikace BA4 Base

Podpora podepisování PDF dokumentů

Instalaci této služby provedeme jako samostatnou službu v rámci aktivace funkcionality příslušné BA4 aplikace

Poptávka