České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro správu vozidel

 • Přehledná správa firemních vozidel
 • Integrovaná kniha jízd
 • Propojení karty vozidla se zdrojem nebo dlouhodobým majetkem

Popis hlavních funkcionalit

Rozšíření BA4 Cars vám přinese tato vylepšení:

Přehledná správa firemních vozidel

 • Samostatný přehledný profil, který zahrnuje jen potřebné nástroje pro zpracovatele evidence vozidel
 • Možnost stažení přehledu vozidel do tabulky v Excelu
 • Údaje o vozidlech se evidují v rámci jednotlivých karet vozidel a jsou rozděleny do přehledných sekcí
 • Ke kartám vozidel lze přikládat obrázky, dokumenty nebo poznámky

Propojení karty vozidla se zdrojem nebo dlouhodobým majetkem

 • Z karty vozidla lze vytvořit propojený zdroj pro následné účtování do evidence zdrojů 
 • Kartu vozidla lze propojit s existující kartou dlouhodobého majetku, což umožní sledování údržby a následné účtování nákladů a výnosů do účetnictví

Integrovaná kniha jízd

 • Centralizovaný přístup ke všem údajům o cestách vozidly evidovanými ve společnosti
 • Knihu jízd je možné vytisknout, a to jak za jedno vozidlo, tak i za několik
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Dívka vybírá auto

Použití aplikace BA4 Cars

Přehledná statistika jízd 

Pokud chcete sledovat rozsah použití firemních vozidel, uděláte to jednoduše pomocí sestavy Kniha jízd.

Pomocí sestavy můžete sledovat:

 • Počet ujetých kilometrů u jednoho nebo více vozidel
 • Statistiku pracovních cest: kam se jezdí nejčastěji, kdo ze zaměstnanců cestuje nejvíc atd.
 • Statistiku cest během různých období a další.

Propojení karty vozidla se zdrojem nebo dlouhodobým majetkem

Pokud o vozidle chcete účtovat jako o zdroji nebo dlouhodobém majetku, a také sledovat jeho údržbu, jednoduše propojíte kartu vozidla s existující kartou majetku nebo zdroje, nebo rovnou z karty vozidla vytvoříte kartu zdroje, pokud ještě neexistuje. 

Poptávka