Lokalizační a funkční rozšíření ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v oblasti prodeje a nákupu. Zlepšete svůj podnikový systém o požadavky a postupy osvědčené pro české firmy

 • Přesnější správa číselníku obchodních partnerů
 • Zjednodušení a propojení správy souvisejících číselníků lidských zdrojů v systému
 • Zpřehlednění práce s prodejními a nákupními doklady

Popis hlavních funkcionalit

Aplikace BA4 Commerce přináší následující vylepšení:

 • Možnost nastavit vynucení zakládání nových zákazníků a dodavatelů výhradně z číselníku kontaktů a v návaznosti zajistit použití shodného identifikačního čísla obchodního partnera ve všech třech agendách
 • Rozšíření standardní evidence zaměstnanců o vazby a synchronizace údajů do souvisejících číselníků prodejců/nákupčích, zdrojů a nastavení uživatelů
 • Přehlednější doklady účtovaných příjemek a dodávek z objednávek: nebudou se do nich přenášet řádky objednávek, které nebyly přijaty nebo dodány
 • Možnost napojit D365BC na e-shopové platformy

Zakládání zákazníků/dodavatelů z kontaktu

 • Nastavením lze vynutit v systému kontrolu, kdy není možné založit nového dodavatele/zákazníka napřímo, ale je potřeba vždy nejprve založit nový kontakt a z něj teprve vytvořit dodavatele/zákazníka
 • Kontrolu lze nastavit i tak, aby systém při založení nového dodavatele/zákazníka použil číslo z kontaktu (záznamy jednoho subjektu jsou pak v jednotlivých číselnících v systému evidovány pod jedním společným číslem)

Vazba číselníků zaměstnanců, prodejců/nákupčích, zdrojů a uživatelů

 • Standardní evidence zaměstnanců je doplněna o vazby do souvisejících číselníků v systému (prodejce/nákupčí, zdroj, nastavení uživatele)
 • Na kartu zaměstnance jsou přidány funkce pro vytvoření nového záznamu v číselníku:
  • Prodejce/nákupčí
  • Zdroj
 • Rozšíření synchronizace základních dat z karty zaměstnance (jméno, funkce, adresa, kontaktní informace) do propojených záznamů v souvisejících číselnících prodejci/nákupčí, zdroje a nastavení uživatelů

Prodejní nebo nákupní řádky s množstvím

Nastavením parametru lze zamezit tomu, aby systém při částečném účtování dodání/příjmu z objednávky nebo účtování příjmu/dodání z objednávky vratky přenášel do zaúčtovaných dokladů dodávek/příjemek ty řádky objednávek, kde množství ke zpracování bylo prázdné

Konektor na e-shopy

Konektor na e-shopy umožňuje propojení D365BC s libovolným počtem e-shopů a správu a následné zpracování objednávek v systému

Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

F&O řízené a neřízené sklady

Příklady zlepšení práce s aplikací BA4 Commerce

Omezení duplicit v záznamech

Pokud aktivujte povinnost vytváření nového zákazníka a dodavatele z kontaktu, budou muset uživatelé ze všech oddělení vaší firmy zadávat informace o novém obchodním partnerovi ve společné evidenci kontaktů. Nestane se Vám tak, že například oddělení prodeje znovu zavede do systému obchodního partnera, se kterým již pracuje oddělení nákupu. V návaznosti se pak zjednoduší sledování salda z obou vztahů s obchodním partnerem a případné řešení zápočtů pohledávek a závazků.

Zjednodušte si správu obchodních partnerů a zaměstnanců

Seznam obchodních partnerů se v Business Central spravuje v agendě kontaktů, zákazníků a dodavatelů pod samostatnými čísly. Stejně tak se spravuje seznam zaměstnanců v agendě zaměstnanců a zdrojů. Pro mnoho uživatelů systému je takový způsob práce nepřehledný. Proto si v aplikaci BA4 Commerce můžete aktivovat funkčnost vytváření zákazníků a dodavatelů z kontaktů a také přebírání čísla zaměstnance při vytváření nového zdroje a zjednodušit tím práci sobě i kolegům.  

Poptávka