České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro propojení systému s aplikací CRIBIS

Aplikace CRIBIS společnosti CRIF je nástroj, který shromažďuje a zpracovává data o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z ČR a SR z veřejných i neveřejných zdrojů, které obohacuje o svoje hodnoticí indexy.

Aplikace BA4 CRIBIS umožňuje rychlé, efektivní a spolehlivé shromáždění dostupných informací o obchodních partnerech přímo v Business Central a zobrazení těchto dat v rámci obchodních vztahů.

Popis funkcionalit BA4 CRIBIS

Portfolio CRIBIS

  • Shromáždění vybraných obchodních, finančních a kreditních informací o obchodních partnerech
  • Hodnocení subjektů pomocí hodnoticích ukazatelů a ekonomických indexů
  • Přímé odkazy do aplikace CRIBIS z karty subjektu

Monitoring

  • Vkládání a odebírání subjektů z portfolia monitoringu, synchronizace subjektů zařazených k monitoringu s aplikací CRIBIS
  • Sledování změn ekonomického charakteru u vybraných subjektů
  • Aktualizace událostí portfolia pro vybrané subjekty s možností nastavení aktualizace jako periodické aktivity

Archiv aktivit

  • Logování jednotlivých aktivit komunikace se službou CRIBIS včetně ukládání výsledné XML odpovědi

REPI export dat

  • Export údajů o zákaznících a jejich platbách z BC pro klientský systém CRIBIS REPI

Uživatelské rozhraní

  • Nová pole a uložené filtry v číselnících zákazníků, dodavatelů a kontaktů pro snadnější přístup k informacím z aplikace CRIBIS
  • Úvodní obrazovka profilu Účetní CZ obohacená o nové informační dlaždice a odkazy

 
 
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Použití aplikace BA4 CRIBIS

Micro Report

K obchodnímu partnerovi lze shromáždit dostupné obchodní, finanční a kreditní informace včetně hodnoticích ukazatelů finančního zdraví a varovných informací pomocí funkce Načíst Micro Report. Systém se připojí k webové službě CRIBIS a stáhne příslušné informace a varování o obchodním partnerovi. Stažené informace a varování  jsou pak dostupné na několika místech včetně karty partnera (karta zákazníka, dodavatele nebo kontaktu).

Služba monitoringu

Služba monitoringu aplikace CRIBIS je určena ke sledování změn (změna názvu, sídla, insolvence, CZ-NACE atd.) u vybraného subjektu. Aby byla aktivována možnost sledování změn, obchodní partner musí být zařazen do portfolia.

Po spuštění funkce Aktualizace událostí portfolia systém stáhne poslední události monitoringu a na pozadí se také automaticky vyvolá funkce Načíst Micro Report pro všechna IČ obsažená v odpovědi. Systém tedy pro všechny obchodní partnery, ke kterým se stáhnou upozornění na změny, automaticky načte také aktuální informace z Micro reportu.

REPI export dat

Pro lepší fungování aplikace CRIBIS a tedy i BA4 CRIBIS můžete data o svých platbách sdílet s klientským programem REPI. Údaje shromážděné od různých uživatelů aplikace pomáhají zpřesnit statistiky sledovaných společností a lépe vyhodnotit jejich finanční zdraví a platební morálku.

Pokud ale z nějakého důvodu nechcete zahrnovat údaje o platbách vybraných zákazníků do exportu REPI, můžete tyto zákazníky z reportu jednoduše vyloučit.

Poptávka