Zbavte se papírování a vyměňujte si doklady se svými obchodními partnery automatizovaně pomocí našeho rozšíření BA4 EDI pro podnikový systém Microsoft Dynamics 365 Business Central 

 • Zpracování celého procesu prodejních dokladů od příjmu objednávky až po zaslání dodacího listu a faktury přes systém EDI
 • Zpracování nákupních dokladů od odeslání objednávky až po příjem dodacího listu přes systém EDI
 • Centrum rolí Správce EDI

Popis funkcionalit

EDI zprávy

 • Zpracování příchozích a odchozích EDI zpráv hromadně prostřednictvím fronty úloh nebo jednotlivě manuálním spuštěním.
 • Možnost zobrazení detailů a historie jednotlivých EDI zpráv.
 • Možnost opakovaného odeslání dokladů.

Zpracování procesu prodejních a nákupních dokladů

Aplikace BA4 EDI umožňuje zpracovat následující typy zpráv:

Na straně prodeje

 • Import objednávky
 • Export potvrzení objednávky
 • Export dodacího listu
 • Export faktury
 • Export dobropisu

Na straně nákupu

 • Export objednávky
 • Import potvrzení objednávky
 • Import dodacího listu

Centrum rolí Správce EDI

Centrum rolí, které obsahuje odkazy, akce a hromádky pro jednoduché nastavení a správu všech agend potřebných k EDI komunikaci

 
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Příklad použití aplikace BA4 EDI

Většina obchodních řetězců upřednostňuje elektronickou komunikaci se svými dodavateli, protože tím šetří čas, zbavuje se nepřehledného papírování a eliminuje chyby a nepřesnosti. Jednou z možností je komunikace pomocí EDI zpráv.

Dodavatel a odběratel si navzájem vymění GLN (globální lokalizační číslo) a číselníky zboží a dohodnou se, které obchodní dokumenty si budou vyměňovat pomocí EDI zpráv. 

Pokud pak obchodní řetězec bude chtít objednat nějaké zboží od dodavatele, v rámci EDI to bude probíhat následovně:

 1. Odběratel ze svého podnikového systému odešle přes EDI nákupní objednávku.
 2. Dodavateli se tato objednávka naimportuje do systému, kde se zobrazí jako prodejní objednávka. Objednávka bude obsahovat všechny potřebné údaje (adresu kupujícího, dodací místo, požadované datum dodání, identifikaci zboží, množství a požadované balení atd.).
 3. Dodavatel si objednávku zkontroluje (zda má zboží na skladě v požadovaném množství, zda je požadovaná cena akceptovatelná atd.) a odešle odběrateli potvrzení prodejní objednávky. Pokud objednávka obsahovala nějaké nepřesnosti, tato informace se automaticky zašle odběrateli v rámci potvrzení objednávky. 
 4. Po zpracování objednávky a jejím expedování ze skladu se ze systému přes EDI automaticky odešle dodací list.
 5. Po vystavení faktury odběrateli se ze systému přes EDI automaticky odešle prodejní faktura.
 6. Se všemi doklady, které se pomocí zpráv EDI naimportují do systému, lze dále pracovat jako obvykle.
Poptávka