České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro inventarizaci dlouhodobého majetku

Cílem aplikace BA4 FA Inventory je:

 • Přehledná a jednoduchá inventarizace karet majetku
 • Možnost provedení inventarizace majetku v mobilním klientovi pomocí čárových kódů
 • Možnost vytvářet převody na kartách majetku v rámci otevřených karet inventarizace DM
 • Možnost vytvářet výstupy pro vyhodnocení inventarizace

Popis funkcionality BA4 FA Inventory

Aplikace BA4 FA Inventory rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v oblasti dlouhodobého majetku o možnost inventarizace.

Inventarizace se provádí nad položkami DM v knize odpisů, přes kterou je spouštěna. Do inventarizace nejsou zahrnuty položky DM, které byly stornovány.

Karta inventarizace DM

Funkčnost karty inventarizace slouží pro evidenci karet majetku určených k inventarizaci. Karta inventarizace umožňuje:

 • Založit kartu inventarizace za zvolené období
 • Určit způsob dělení řádků dle umístění, zaměstnance nebo střediska
 • Vybrat inventarizační komisi, která je odpovědná za formální a věcnou správnost inventarizace
 • Aktivovat upozornění na možnou duplicitu karet DM navrhovaných do řádků nové karty inventarizace DM
 • Archivovat nebo stornovat kartu inventarizace

Zpracování inventarizace v mobilním klientovi

V mobilním klientovi lze také provádět inventarizaci majetku. Mobilní klient umožňuje:

 • Zobrazení karet inventarizace DM s možností flirtování za uživatele-člena inventarizační komise
 • Оtevření umístění DM na kartě inventarizace pomocí funkce Načíst inventární úsek
 • Evidenci karet DM na inventarizačním úseku pomocí funkce Načíst DM
 • Automatickou aktualizaci informací z mobilního klienta v D365BC

Převody umístění a odpovědného zaměstnance

Funkce Generovat deník převodu umožňuje na základě výsledku inventarizace vygenerovat řádky deníku převodu pro inventarizované karty majetku. Toto slouží pro převod dle skutečného zjištění, kde se daný majetek nachází. 

Vyhodnocení inventarizace

Vyhodnocení inventarizace je možné v průběhu nebo po jejím ukončení na základě těchto sestav:

 • Průběh inventur DM – zobrazení hodnot úseků za zvolené období. Jedná se o hodnoty při zahájení inventarizace nebo o zvýšení či snížení hodnot v průběhu inventarizace 
 • Inventarizace DM zobrazení výsledku inventarizace pro jednotlivé karty majetku 
 • Protokol inventury DM zobrazení informace o dokončené inventarizaci

 

 

Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Příklady zlepšení práce s aplikací BA4 FA Inventory

Generování deníku převodu

Pro zaúčtování převodu majetku, který se nachází na jiném úseku, než kde je evidován, můžete na kartě inventarizace použít funkci Generovat deník převodu.

Po spuštění funkce systém prohledá všechny otevřené karty inventarizace DM a pokud najde kartu DM, která chybí na jednom úseku inventarizace, ale byla nalezena na jiném úseku, navrhne nový řádek s tímto majetkem do Deníku převodu DM, kde jej pak zaúčtujete. Funkci můžete pro přehlednější práci omezit filtrem na konkrétní úsek.

Sestava Protokol inventury DM

Pokud po proběhlé inventarizaci chcete vidět výsledky inventarizace přehledně na jednom místě, můžete použít sestavu Protokol inventury DM. 

Tato sestava vám umožní vytisknou nejenom hodnoty úseků a karet DM, ale také stav inventarizace jednotlivého majetku a rozdíly hodnot karet DM při zahájení a po změnách. Můžete také vytisknout sekci, kde odpovědní zaměstnanci se můžou vyjádřit ke vzniklým rozdílům.

 

Poptávka