České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro podporu zpracování výkazů zboží

V rámci nákupu a prodeje zboží můžete obchodovat se zbožím, které podléhá povinnosti zpracovávat výkazy zboží, například výkaz pro systém sběru a recyklace obalových materiálů (EKOKOM) nebo výkaz kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení (ASEKOL, ELEKTROWIN).

Výkaz EKOKOM slouží k poskytování údajů o množství obalů, které společnost uvede na trh nebo do oběhu za kalendářní čtvrtletí. 

Výkaz ELEKTRO (elektroodpad) slouží k evidenci množství elektrozařízení uvedeného na trh za předchozí kalendářní rok. Součástí řešení výkazu je i zákonná povinnost uvádět na prodejních dokladech odděleně výši recyklačního příspěvku.

 

Popis funkcionality BA4 Item Statements

Definice výkazů

  • V definici výkazu jsou uvedeny skupiny obalů (EKOKOM) nebo skupiny elektrozařízení (ASEKOL, ELEKTROWIN), které se musí sledovat ve výkazech. Dle nastavení výkazů a skutečných pohybů zboží se zpětně generují položky výkazů zboží, které slouží jako podklad pro vytvoření výkazu zboží

Speciality výkazu EKOKOM

  • Evidence smluv o předplacení EKOKOM — smlouva specifikuje dohodu, že smluvní partner smlouvy vykazuje za vás uvedení obalů na trh u zboží, které nakoupíte od smluvního partnera nebo prodáte smluvnímu partnerovi. Nemusíte tedy obaly těchto zboží vykazovat ve svém výkazu

Speciality výkazu ELEKTRO (Elektroodpad)

  • Povinnost uvádět výši recyklačního příspěvku odděleně na prodejních dokladech — můžete nastavit definici textu a jeho parametrů pro tisk recyklačního příspěvku na prodejních dokladech
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Lidé u PC a analyza dat

Příklady zajímavých funkcionalit aplikace BA4 Item Statements

Šablony výkazu zboží

Obecná definice výkazu zboží je poměrně rozsáhlá, a pravděpodobně využijete pouze některé její skupiny, navíc se nastavení výkazu u více druhů zboží může shodovat (například se používá stejný obal). Proto je možné definovat šablony výkazu zboží, které usnadní a urychlí nastavení výkazu pro vybrané druhy zboží. U konkrétního zboží pak stačí zvolit funkci Použít šablony výkazu a v zobrazeném přehledu označit vybrané záznamy a nakopírovat je ke zboží.

Pokud využíváte šablony a uděláte v nastavení výkazu zboží chybu, tak opravou šablony se změní nastavení u všech zboží, kde je tato šablona použita.

Nastavení textu recyklačního poplatku

Pro výkaz ELEKTRO můžete definovat text recyklačního poplatku, který se pak bude tisknout na prodejním dokladu. Použitím standardního textu a několika parametrů můžete tak definovat nebo upravovat text podle aktuálních požadavků.

Evidence smluv o předplacení EKOKOM

Pokud například přeprodáváte zboží mezi společnostmi v rámci vlastnické skupiny, můžete mít uzavřenou smlouvu o předplacení EKOKOM, kdy jedna společnost podává výkaz EKOKOM za druhou. Tím se obaly vybraného zboží vyloučí z výkazu druhé společností.

Poptávka