Rozšířená funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky

 • Jednoduchá evidence zboží na konsignačních skladech — kontrolujte pohyby na dodavatelských a zákaznických konsignačních skladech
 • Kontrola nad použitím variant zboží — nastavte vynucení použití varianty zboží dle svých potřeb
 • Nastavení pravidel pro odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu — nastavte datum, před kterým lze odstranit účtované dodávky a příjemky transferu
 • Evidence vratných obalů — sledujte saldo vratných obalů a jejich pohyby směrem k zákazníkovi nebo dodavateli
 • Sestavy pro detailnější správu a sledování zboží
 • Nová okna s fakty — lepší přehled o dostupnosti zboží
 • Centrum rolí pro pracovníka logistiky — jednodušší a přehlednější práce s procesy logistiky ve speciálním centru rolí

Popis hlavních funkcionalit

Rozšíření BA4 Logistics vám přinese tato vylepšení:

Jednoduchá evidence zboží na konsignačních skladech

 • Možnost vyhrazení konsignačního skladu pouze pro jednoho dodavatele nebo zákazníka
 • Kontrola nákupu nebo prodeje zboží na nebo ze skladu pouze od zadaného dodavatele nebo zadanému zákazníkovi
 • Sestava Konsignační přehled — přehled pohybů na skladě včetně informace o fakturovaném množství

Kontrola nad použitím variant zboží

 • Možnost nastavit vynucení použití varianty zboží v dokladech
 • Kontrola použití varianty probíhá při vydání dokladu, případně při účtování pohybu zboží

Nastavení pravidel pro odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu

 • Nastavením data lze zabránit odstranění účtovaných dodávek transferu a účtovaných příjemek transferu od určitého data

Evidence vratných obalů

 • Evidence vybraných karet zboží jako vratných obalů
 • Definice množství vratných obalů k vybranému zboží
 • Automatické vložení a kontrola vratných obalů ke zboží na dokladech
 • Možnost dohledání pohybů vratných obalů
 • Možnost ruční korekce salda vratných dokladů u zákazníků nebo dodavatelů

Sestavy pro detailnější správu a sledování zboží

 • Zboží bez pohybu — sestava vypíše seznam zboží, které ve zvoleném období nemělo pohyb, a současně zobrazí informace o posledním pohybu
 • Přehled stavu zásob — sestava vypočítá stav zásob k zadanému datu. Je možné zobrazit i detailní výpis s pohyby zboží
 • Výkaz o spotřebě zásob — sestava vypíše hodnotu spotřeby za zvolenou globální dimenzi. Je možné zobrazit i detailní výpis s pohyby zboží
 • Korekční přihrádka skladu — sestava vypíše obsah korekční přihrádky vybraného řízeného skladu včetně informací o šarži, datu expirace a sériovém čísle

Nová okna s fakty

 • Možnost zobrazení detailních informací tak, aby je měl uživatel dostupné a nemusel přecházet na jiné stránky
 • Nová okna s fakty jsou dostupná na stránkách:
  • Zboží
  • Karta zboží
  • Prodejní objednávka
  • Prodejní faktura
  • Nákupní objednávka
  • Nákupní faktura

Centrum rolí pro pracovníka logistiky

 • Nové centrum rolí je přizpůsobeno pro pracovníka skladu tak, aby měl k dispozici všechny funkce potřebné pro procesy logistiky

Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Servisní organizace

Příklady zlepšení práce s aplikací BA4 Logistics

Dodavatelský konsignační sklad

V případě, že máte s dodavatelem dohodu o fakturaci jeho zboží až poté, co ho spotřebujete nebo prodáte, musíte evidovat pohyb „cizího zboží“ a dodavateli předávat podklady pro fakturaci již spotřebovaného nebo prodaného zboží.

V Dynamics 365 Business Central je možné pro zboží na dodavatelském konsignačním skladu vyhradit speciální lokaci, avšak systém nezajišťuje kontrolu pohybů na této lokaci. Aplikace BA4 Logistics přináší možnost zlepšit a zpřesnit evidenci zboží na dodavatelském konsignačním skladu tím, že povolí nakoupit na tento sklad pouze od zvoleného dodavatele.

Aplikace také obsahuje sestavu pro vytištění přehledu pohybů na konsignačním skladě.

Kontrola použití varianty zboží

V některých případech je potřeba uvést konkrétní variantu zboží, protože pohyb bez varianty by z hlediska povahy zboží byl chybný. Jde například o barevné provedení nebo velikost zboží. Naopak existují případy, kdy zboží obsahuje varianty, ale není vždy nutné je uvádět (např. nestandardní varianta zboží nebo zboží na míru).

Aplikace BA4 Logistics přináší možnost nastavit vynucení použití varianty zboží, a to jak globálně, tak i pouze pro vybrané zboží.

Automatické vložení vratných obalů do dokladu

Pokud pro zboží, které chcete prodat nebo koupit, potřebujete evidovat pohyb vratných obalů, můžete tyto obaly nastavit na kartě příslušného zboží. Pak při založení nového nákupního či prodejního dokladu už nebudete muset ručně vkládat řádky vratných obalů, všechny potřebné obaly ke zboží vložíte automaticky nebo pomocí funkce Vložit vratné obaly.

Sestava Výkaz o spotřebě zásob

Sestavu můžete použít například pro sledování spotřeby materiálu dle jednotlivých středisek. Sestava vypíše hodnotu spotřeby za zvolenou globální dimenzi, a můžete si zobrazit i detailní pohyby jednotlivého zboží.

Sledování zboží dle lokací

Pokud máte některé zboží na více než jednom skladu, můžete u tohoto zboží v okně s fakty Moje lokace vydefinovat sklady (lokace), na kterých toto zboží leží. Využijete to například v situaci, kdy chcete prodat zboží, které nemáte skladem na své pobočce, ale jednoduše zjistíte, na jakých skladech a v jakém množství je k dispozici.

Poptávka